Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Kalendarz zmian w Sšdzie Najwyższym - ustawa w Dzienniku Ustaw

Fotorzepa, Jerzy Dudek
We wtorek 2 stycznia opublikowano ustawę o Sšdzie Najwyższym. Wejdzie więc w życie 3 kwietnia.

Po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia, jak mówi ostatni, 136., artykuł właœnie opublikowanej nowej ustawy, dotychczasowa z 2002 r. straci moc. Na ten moment czekała dwa tygodnie – prezydent przekazanš mu 11 grudnia ustawę podpisał 15 grudnia. Dzięki przesunięciu publikacji najważniejsze zmiany – kadrowe – wypadnš nie na koniec czerwca, ale poczštek wakacji.

Z dniem wejœcia w życie ustawy nastšpi likwidacja izby wojskowej, a jej trzech sędziów przejdzie w stan spoczynku. Powstanš natomiast dwie nowe izby: Dyscyplinarna, o znacznej autonomii, oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w której obok sędziów zawodowych orzekać będš ławnicy. Ma ich wybrać Senat w cišgu trzech miesięcy (do tego czasu będš tam orzekać ławnicy z dwóch warszawskich sšdów okręgowych, których wyznaczy pierwszy prezes SN).

Pozostanš izby: Cywilna, Karna i Pracy, ale obejmš je zmiany kadrowe. Do 3 kwietnia sędziowie SN, którzy ukończyli lub ukończš do 3 lipca 65 lat (jest ich 32), mogš wystšpić do prezydenta o przedłużenie okresu orzekania o trzy lata. Jeœli nie uzyskajš zgody albo o niš nie wystšpiš, co deklaruje m.in. pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf, 4 lipca przejdš w stan spoczynku.

Gdyby wskutek tych zmian stanowisko któregoœ z prezesów SN zostało opróżnione, prezydent RP powierzy ich obowišzki któremuœ z sędziów do czasu powołania nowego prezesa.

Liczba sędziów SN (obecnie 81 czynnych) ma się zwiększyć do 120. Oznacza to duże przetasowania kadrowe w SN.

Dodajmy, że sprawy cywilne, pracownicze (ubezpieczeniowe) i karne będš się toczyć na dotychczasowych zasadach. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL