Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Akademia Energii szlifuje talenty

materiały prasowe
Innowacyjnoœć i profesjonalizm, połšczone z wolš nieustajšcego rozwoju – idealny mix energetyczny? Zbliżajšca się VI edycja Akademia Energii organizowana przez Fundację im. Lesława A. Pagi integruje młode talenty z całej Polski i pomaga im stawiać pierwsze zawodowe kroki w branży energetycznej. Już w marcu ruszajš szkolenia i warsztaty z najwybitniejszymi ekspertami.

W ramach Akademii Energii spotykajš się najzdolniejsi studenci i absolwenci z całej Polski. Reprezentujš kierunki ekonomiczne, menadżerskie, prawnicze, a przede wszystkim uczelnie techniczne. Uczestnictwo w projekcie stanowi niepowtarzalnš okazję do poznania osób o podobnej pasji i osobistego rozwoju. Jednoczeœnie, pozwala na zdobycie wiedzy merytorycznej od najlepszych energetycznych ekspertów.

Stypendyœci projektu tworzš wyjštkowš społecznoœć, która nieustannie się rozwija i tworzy unikalnš sieć kontaktów. Składa się ona z osób o wszechstronnych kompetencjach. Relacje między stypendystami z różnych edycji projektu, jak też pomiędzy stypendystami i ekspertami przekładajš się na różnorodne formy współpracy. To wyjštkowa inicjatywa, której owoc stanowiš raporty i publikacje odznaczajšce się nowatorskim podejœciem i wzbudzajšce szerokie zainteresowanie mediów.

Nieustanny rozwój sektora energetycznego stwarza zapotrzebowanie na wykwalifikowane osoby, mogšce stanowić wsparcie dla wiodšcych graczy rynku energii. Potrzebę tš zaspokaja Akademia Energii, której uczestnicy mogš odbyć płatny staż w jednej z firm partnerskich. Program szkoleniowy obejmuje przede wszystkim bieżšce problemy polskiej energetyki, tak, by jego absolwenci byli w jak największym stopniu przygotowani do konfrontowania się z nimi. Do inicjatywy zapraszani sš studenci i absolwenci, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Na szkoleniach poruszane sš tematy bezpoœrednio powišzane z polskim przemysłem energetycznym, m.in. bezpieczeństwo sieci przesyłowych, rynek gazu, szanse i zagrożenia dla rozwoju OZE, sytuacja energetyki jšdrowej w Polsce, aktualne wyzwania prawne, a także wiele innych.

VI edycja Akademii Energii została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Energii i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerem Strategicznym po raz szósty został Operator Gazocišgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W gronie firm będšcych Partnerami sš: DLA Piper, ENEA S.A., Grupa LOTOS S.A. Hermes Energy Group S.A., innogy Polska S.A., Orange Polska S.A., PKP Energetyka S.A, Polenergia Obrót S.A., , The Boston Consulting Group i Towarowa Giełda Energii.

Współorganizatorami projektu sš: Giełda Papierów Wartoœciowych w Warszawie oraz Fundacja Giełdy Papierów Wartoœciowych.

Partnerami Wspierajšcymi zostali: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej oraz NES Global Talent.

Patronat medialny nad projektem objęli: Rzeczpospolita, biznesalert.pl, CIRE.pl, energetyka24.com, wnp.pl, Nowy Przemysł, reo.pl, PAP Biznes, wysokienapiecie.pl, STOCKWATCH, GramwZielone.pl, elektroonline.pl, kierunekenergetyka.pl, portalfotowoltaika.pl oraz elektroenergetyka.pl.

Szkolenia, zajęcia i debaty, wraz z uroczystym podsumowaniem odbywajš się w siedzibie Giełdy Papierów Wartoœciowych w Warszawie.

Więcej informacji na: http://paga.org.pl/ae oraz na fb: https://www.facebook.com/ProjektAkademiaEnergii/?fref=ts

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL