Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

#RZECZoBIZNESIE: Robert Krool: Zatrzymajmy się przed wypaleniem zawodowym

tv.rp.pl
Wypalenie zawodowe to nic innego jak brak równowagi emocjonalnej – mówi Robert Krool z fundacji Life Skills, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć zaznaczył, że wypalenie zawodowe jest skutkiem a nie przyczynš. - To zjawisko zazwyczaj ma dwa przebiegi procesowe. Pierwszy wyglšda tak, że zainwestowałem swojš energię i czas, czasami pienišdze, czyli swoje życie w projekt, który był fałszywie dodatni. Na wylocie tego projektu nie dostałem zwrotu z poziomu emocjonalnego, czyli marży, którš normalnie nie bierzemy pod uwagę – tłumaczył Krool.

- Drugi przebieg tego skutku jest zwišzany z tym, że nie miałem czasu, żeby zatrzymać się nad mojš kompetencjš emocjonalnš. Czy w ogóle umiem sobie radzić z sytuacjš w której coœ, albo ktoœ mnie wycieńcza – mówił.

- W jednym i drugim przypadku byłem nieobecny, więc brałem udział w czymœ, co było mechaniczne. Albo cały czas dawałem za dużo, jakbym miał oœrodek szacowania własnej wartoœci na zewnštrz – dodał.

Krool przyznał, że Ÿródłem jest to samo zło, czyli ocenianie.

- Jeżeli nie mam zwrotu na kapitale przeżyć to wewnętrznie czuję, że mam bezsilnoœć, bezradnoœć i boję się, że nastšpi odrzucenie – stwierdził.

Goœć podkreœlił, że ludzie nie majš pojęcie z czym majš do czynienia i mówiš, że się wypalili. - Nie wiemy nic o przyczynach. Zazwyczaj zatrzymanie się nad pytaniem „po co?” jest ważniejsze „w jaki sposób mam sobie z tym poradzić?”. Jeżeli ktoœ nie wie po co, to każda, nawet najpiękniejsza droga zaprowadzi go donikšd – mówił.

Krool wyjaœnił, że wypalenie zawodowe to jest nic innego jak brak równowagi emocjonalnej. - Jeżeli w tygodniu nie mam swoich rytuałów, czasu dla siebie, żeby tę równowagę emocjonalnš budować to żadna decyzja zawodowa mi w tym nie pomoże, bo mam problem z tym, że nie wiem do czego zmierzam – tłumaczył.

Zaznaczył, że sposób w jaki należy sobie z tym poradzić jest brutalny. - Trzeba się zatrzymać, powiedzieć doœć i zadać 3 pytania: od czego uciekam, czym siebie uwodzę i co ukrywam przed sobš – wyliczył.

Goœć przyznał, że jeżeli mamy do czynienia z właœciwym szefem to dostrzeże, że współpracownik ma objawy wypalenia, czyli brak równowagi emocjonalnej w różnych sytuacjach. - Wrażliwoœć powoduje, że szef próbuje się zatrzymać z tym człowiekiem. Nie wrzuca mu jeszcze więcej, albo nie mówi, że ma poprawić wynik. On się wtršci tylko w kryteria jakoœciowe – mówił.

- Pochylenie się nad sytuacjš jest niezmiernie rzadkie, bo najlepsi szefowie to tacy, którzy majš czas. Częœć z nich nie ma czasu na takie działania – dodał.

Krool przypomniał, że 10 lat temu normalne było wypalanie się po 10 latach pracy. - W tej chwili widać te procesy po 3 latach pracy. Coœ przyspieszyło, a ludzie majš coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać. Smartfony wykańczajš. Oczekuje się od ludzi natychmiastowej odpowiedzi, natychmiastowego zaangażowania – mówił.

- Ludzie dajš za dużo energii w niewłaœciwych miejscach i to odwraca sytuację. Spotyka się mężczyzn, którzy w sytuacji, gdzie powinni się uœmiechnšć chcš kogoœ uderzyć. A w sytuacji, gdzie powinni uderzyć, oni się głupio uœmiechajš. To zapętlenie się wynika z tego, że w naszej kulturze jest coraz mniej czasu, żeby zatrzymać się nad właœciwš niejasnoœciš jakš jest wypalenie – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL