Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Sšd przyspieszy dezubekizację

Odwołania od decyzji obniżajšcej emerytury rozpatrzy Sšd Okręgowy w Warszawie.
Rzeczpospolita, Magda Starowieyska
Powstanie sekcja do spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych. Da pracę 121 osobom.

Rzšd wyłoży pienišdze na nowe etaty dla sędziów, ich asystentów i urzędników z warszawskiego Sšdu Okręgowego, który będzie rozpatrywał odwołania funkcjonariuszy objętych ustawš dezubekizacyjnš – potwierdziło „Rzeczpospolitej" Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Koszt? Jak policzyliœmy, około miliona złotych miesięcznie.

Według danych MSWiA z końca paŸdziernika ustawš dezubekizacyjnš objęto ponad 38 tys. osób. Do tej pory do Sšdu Okręgowego w Warszawie (tylko on rozpatruje te sprawy) wpłynęło już 3906 odwołań od decyzji obniżajšcych emerytury i renty byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", rozpatrywać ma je specjalnie do tego utworzona sekcja. Warszawski sšd obliczył, że by je sprawnie rozpatrzyć, trzeba powiększyć zatrudnienie o 25 nowych sędziów, drugie tyle asystentów oraz 75 urzędników.

Rzšd nieco modyfikuje ten plan. – W projekcie budżetu państwa na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki na utworzenie od 1 stycznia 2018 r. 30 etatów sędziowskich, 15 etatów asystenckich i 74 etatów urzędniczych – informuje nas Jerzy Kubrak z biura komunikacji ministerstwa.

Sprawa jest pilna, bo obecnie pion pracy i ubezpieczeń społecznych sšdu, któremu podlegajš skargi dotyczšce œwiadczeń, liczy zaledwie kilkoro sędziów.

Jeszcze dwa miesišce temu minister Zbigniew Ziobro był kategorycznie przeciwny rozbudowywaniu pod ustawę dezubekizacyjnš struktur w sšdzie. Rozważano przeniesienie spraw do sšdów właœciwych ze względu na miejsce zamieszkania funkcjonariusza. Resort jednak się z tego pomysłu wycofał. – Nadal jedynym sšdem właœciwym do rozpoznawania odwołań do decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest Sšd Okręgowy w Warszawie – podkreœla w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej" sekcja prasowa sšdu.

Warszawski sšd szacuje, że liczba odwołań, którš będzie musiał rozpatrzyć, to 40–60 tys. spraw – w tym œwiadczenia dla rodzin, np. żon czy dzieci zmarłego funkcjonariusza. Na razie jednak prace wstrzymuje przedłużanie terminów odwołań zdezubekizowanych funkcjonariuszy do ministra spraw wewnętrznych.

Rzšd wie, że musi szybko je rozstrzygnšć, bo dotyczš często sytuacji dramatycznych. A emerytury nawet za jeden dzień pracy w strukturach SB obniża się do 2 tys. zł.

Kilka dni temu odbył się pogrzeb byłego oficera BOR Krzysztofa B. i jego żony. Oboje zmarli jednego dnia. – Krzysztofowi obniżono emeryturę, choć w wolnej Polsce zajmował się ochronš najważniejszych delegacji zagranicznych. Nie wykluczamy, że decyzja dezubekizacyjna miała znaczenie. Dla wielu ludzi z BOR przypięcie im łatki esbeka jest gorsza niż pozbawienie œrodków do życia – mówi gen. Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rzšdu. Jemu także obniżono œwiadczenie emerytalne i musiał podjšć pracę.

Do końca wrzeœnia do resortu spraw wewnętrznych wpłynęło ok. 3 tys. wniosków funkcjonariuszy o wyłšczenie z ustawy. Powołujš się na krótkotrwałš służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowišzków po 12 wrzeœnia 1989 r. – to dwa warunki, które mogš wyłšczyć ich z ustawy decyzjš ministra.

Według danych na koniec paŸdziernika najwięcej, bo ponad 12,3 tys., osób objętych ustawš dezubekizacyjnš pracowało od pięciu do dziesięciu lat w strukturach SB, kolejne blisko 5 tys. osób – od trzech do pięciu lat, od roku do trzech lat 4,7 tys. osób i 1730 zaledwie do roku. Ci ostatni majš duże szanse na zmianę decyzji o obniżeniu emerytury i renty.

Gen. Janicki złożył do sšdu odwołanie na poczštku sierpnia. Jego skarga liczy 29 stron. Powołuje się w niej na nienagannš służbę w BOR. Czeka również na decyzję szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka o wycofaniu się z obniżeniu mu emerytury. – Odpowiedziano mi, że zapadnie ona dopiero 30 marca przyszłego roku – wzdycha.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: i.kacprzak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL