Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Osšdzš sprawców bestialskiego morderstwa Iwony Cygan

Archiwum
Po 19 latach od zabójstwa Iwony Cygan jest akt oskarżenia. Rodzina ofiary stanowczo nie godzi się na proces w miejscowym sšdzie.

Ta zbrodnia była długo okryta zmowš milczenia, także dlatego, że nad domniemanym sprawcš parasol ochronny roztaczały miejscowe organy œcigania. „Zaklęty kršg" przerwali dopiero policjanci z krakowskiego Archiwum X oraz prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego do spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Oskarżył on domniemanego zabójcę i tych, którzy mataczyli, by go chronić.

Przygotowany przez niego akt oskarżenia objšł 17 osób. Paweł K. odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a jego ojciec za pomoc w zbrodni. Z kolei 14 byłych i obecnych funkcjonariuszy lokalnej policji – za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowišzków w celu osišgnięcia korzyœci majštkowej oraz utrudnianie œledztwa. Wœród oskarżonych jest też koleżanka Iwony, która feralnego dnia wywabiła jš z domu, co było poczštkiem dramatu.

17-letniš Iwonę zabito nocš z 13 na 14 sierpnia 1998 r. Dziewczyna poszła z koleżankš do baru, a nazajutrz znaleziono jš martwš przy wale Wisły, w Łęce Szczucińskiej. Była skatowana, miała na szyi pętlę z drutu. Jej gehenna zaczęła się w barze, gdzie zaczęto jš bić, na co w milczeniu patrzyli obecni.

Miejscowa policja na lata pogrzebała œledztwo. Sprawę umarzała lokalna prokuratura, a sšd w Tarnowie odrzucał pisma rodziny ofiary.

Zmowę milczenia przełamali œledczy „z zewnštrz". Ale teraz – twierdzš bliscy Iwony – pojawia się kolejne zagrożenie: akt oskarżenia trafił do sšdu w Tarnowie, który przez lata tolerował matactwa.

– Iwona konała w mękach, wielu mogło jej pomoc, nie pomógł nikt. Nie możemy dopuœcić, by proces toczył się w Tarnowie, gdzie nasi rodzice chcšcy dojœć prawdy byli traktowani bez szacunku i gdzie robiono wszystko, by œmierć Iwony nigdy nie trafiła na wokandę – mówi nam Aneta Kupiec, siostra Iwony. – Nasze proœby o wyłšczenie sšdu w Tarnowie ze sprawy zostały odrzucone – dodaje.

Już to, że akt oskarżenia trafił do Tarnowa, bliscy ofiary uważajš za fatalne. – W aktach sš dane œwiadków incognito, ludzi, którzy byli zastraszani, a teraz zaufali œledczym. Jak mogš się czuć? – pyta Aneta Kupiec.

Jeœli ten sšd będzie prowadził proces, bliscy zapowiadajš: Nie weŸmiemy udziału w sprawie i wycofamy z niej naszego pełnomocnika. „Ktoœ nadal zuchwale i bezczelnie stara się utrudnić dojœcie do prawdy i należyte skazanie morderców naszej siostry" – zaznaczajš.

Mec. Ireneusz Wilk, pełnomocnik rodziny, w paŸdzierniku złożył wniosek o przekazanie sprawy poza okręg tarnowski. – Naszym zdaniem jest to konieczne ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwoœci. Uważamy, że zachodzš relacje, które mogš wpłynšć na bezstronnoœć oceny sšdu dotyczšcš zachowania oskarżonych – mówi nam mec. Wilk.

Wniosek do Sšdu Najwyższego skierował za poœrednictwem sšdu w Tarnowie. – Nawet nie nadano mu biegu i nie wysłano do SN – mówi Aneta Kupiec.

Istnienie powišzań, w tym rodzinnych, np. jednego z policjantów (oskarżonych o mataczenie) z sędziš Sšdu Okręgowego i sędziš Sšdu Rejonowego w Tarnowie potwierdził sam sšd, nie chcšc jakiœ czas temu zajmować się przedłużeniem aresztu policjantom.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL