Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Korupcja w Sšdzie Najwyższym dokładnie badana

Fotorzepa, Marta Bogacz
Œledztwo w sprawie podejrzenia korupcji w Sšdzie Najwyższym zostało przedłużone do 28 maja 2017 r.

To decyzja prokuratora krajowego Bogdana Œwięczkowskiego.

Œledztwo, dotyczšce powoływania się na wpływy w Sšdzie Najwyższym i Sšdzie Apelacyjnym we Wrocławiu, prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, chodzi m.in. o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego (płatna protekcja), zagrożone karš od szeœciu miesięcy do oœmiu lat więzienia.

W ocenie prokuratury istnieje koniecznoœć wykonania w tej sprawie szeregu dodatkowych czynnoœci dowodowych.

Chodzi m.in o przesłuchanie œwiadków, przeprowadzenie konfrontacji między niektórymi z nich, a także uzyskanie dodatkowej dokumentacji. Dotyczy to m.in. dokumentacji, na którš powoływał się ostatnio przesłuchany œwiadek.

Prokuratorzy dokonajš również pełnej analizy wszystkich czynnoœci zrealizowanych już w tej sprawie w kontekœcie obecnie obowišzujšcych przepisów, w tym przywróconej w kwietniu br. możliwoœci korzystania z nielegalnie uzyskanych dowodów, w szczególnoœci nagrań, które sš w tej sprawie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL