Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Michał Królikowski. Konserwatywny krytyk PiS

PAP, Paweł Supernak
Dla wielu jest przede wszystkim sprawnym, profesjonalnym prawnikiem. Dla innych synonimem twardego konserwatyzmu. Nowy współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy prof. Michał Królikowski nie boi się pracy pod presjš.

Jedna z najbardziej krytykowanych przez liberalne œrodowiska postaci w rzšdzie Donalda Tuska, były wiceminister sprawiedliwoœci prof. Michał Królikowski powraca na scenę politycznš, w momencie, gdy rozgrywa się na niej spór o kształt wymiaru sprawiedliwoœci. Konflikt, który może rozstrzygnšć o kształcie polskiej sceny politycznej. Królikowski prawdopodobnie odegra w nim ważnš rolę - szefa jednego z trzech zespołów, które opracowujš dla prezydenta ustawy reformujšce sšdownictwo.

Michał Królikowski (rocznik 1977) jest jednym z uznanych polskich karnistów. Doktoryzował się w 2005 r. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2012 r. obronił również habilitację. Znany jest z konserwatywnych poglšdów. W trakcie politycznej kariery wielokrotnie stawał po stronie tradycyjnego modelu rodziny, sprzeciwiał się in vitro, krytykował ideologię gender i afirmował swoje przywišzanie do katolickich wartoœci. Od chwili, gdy pojawił się w polityce, współpracował œciœle z Episkopatem. Ta współpraca trwa z resztš do dziœ.

Profesjonalny konserwatysta

Rozpoznawalny poza kołami akademickimi i prawniczymi Królikowski stał się, kiedy został wiceministrem sprawiedliwoœci u Jarosława Gowina. Ale jego pierwsze poważniejsze zetknięcie z politykš ogólnokrajowš miało miejsce dużo wczeœniej.

W 2006 roku ówczesny marszałek Sejmu Marek Jurek podjšł decyzję o tym, że potrzebne sš zmiany w zapleczu eksperckim niższej izby parlamentu. – Trzeba było zorganizować Biuro Analiz Sejmowych. Szukałem nowego dyrektora. Jednš z osób, na którš zwrócono mojš uwagę był młody adiunkt Michał Królikowski – mówi „Plusowi Minusowi" Marek Jurek. I jak przyznaje, zatrudnienie Królikowskiego było trafnš decyzjš. – Nie tylko okazał się zdolnym ekspertem, ale też dobrym kierownikiem jednostki. Przeprowadził sprawnš reorganizację – przyznaje. Były marszałek Sejmu podkreœla też, co będzie przewijać się w dalszych opiniach o pracy i osobie Królikowskiego, że jego działania i poglšdy były zawsze spójne. – Widziałem w nim optymistę, osobę zawsze działajšcš zgodnie ze swoimi poglšdami – mówi nam Jurek.

Pięć lat póŸniej w 2011 r. Królikowski wchodzi do rzšdu Platformy. Jako wiceminister sprawiedliwoœci u Jarosława Gowina odpowiada za legislację. Przejšł obowišzki Zbigniewa Wrony, który był w ministerstwie od 2007 roku, czyli od czasów prof. Ćwiškalskiego.

– Uważam prof. Królikowskiego za jednego z najwybitniejszych polskich prawników. Po wczeœniejszych doœwiadczeniach chciałem z nim współpracować również w ministerstwie – mówi nam wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, który poznał Królikowskiego przy okazji pracy w komisji konstytucyjnej Sejmu.

Nieoficjalnie mówiło się wtedy, że premier Donald Tusk nie był zadowolony z tej nominacji. Im bardziej zaostrzał się konflikt Gowina z Tuskiem, tym bardziej szef PO wykorzystywał poglšdy i osobę wiceministra w politycznym sporze. Ale Królikowski przetrwał na stanowisku ku irytacji wielu œrodowisk. Lewica wielokrotnie wykorzystywała przykład Królikowskiego do pokazywania, jakie były prawdziwe intencje i poglšdy Donalda Tuska oraz całej Platformy. Był jednym z licznych dowodów na to, jak duże wpływy miała wtedy rzekomo frakcja konserwatywna w partii Tuska.

Kontrowersyjne ustawy

Do najbardziej znanych i wywołujšcych emocje projektów Królikowskiego należała w tym czasie tzw. ustawa o bestiach. Zakłada ona możliwoœć bezterminowej izolacji najgroŸniejszych przestępców w specjalnym miejscu odosobnienia.

Innym jego flagowym projektem była reforma kodeksu postępowania karnego, która została cofnięta przez ministra Zbigniewa Ziobrę jako jedno z pierwszych posunięć po wyborach w 2015 roku. Reforma całkowicie zmieniała sposób prowadzenia procesu i wprowadzała tzw. tryb kontradyktoryjny, w którym sšd jest tylko arbitrem, a strony majš takie same prawa.

Właœnie w tym konflikcie wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej upatruje przyczyny ostrego krytykowania przez Królikowskiego pomysłów Ziobry.

Wiceminister u Gowina zajmuje się też sprawami bardziej ideologicznym – kontruje pomysły dotyczšce instytucjonalizacji zwišzków partnerskich, jest przeciw konwencji antyprzemocowej.

– Polska zajmuje sceptyczne stanowisko w stosunku do projektu rozporzšdzenia o zwišzkach partnerskich. Przyczynš sš przepisy konstytucji, nakładajšce na państwo obowišzek promocji małżeństwa – mówił w 2012 roku. Po odejœciu z rzšdu Jarosława Gowina w maju 2013 r. Królikowski pozostał w resorcie jako współpracownik Marka Biernackiego. I wtedy – kiedy ukazał się wywiad rzeka Królikowskiego z abp. Henrykiem Hoserem – polityczny spór wokół wiceministra osišgnšł apogeum. To przełom 2013 i 2014 roku, końcówka rzšdów Platformy. Pojawiły się informacje o jego zwišzkach z Opus Dei, na jaw wychodzi fakt, że jest oblatem benedyktyńskim. Wtedy Andrzej Halicki, europoseł PO, publicznie zwrócił się do ministra Biernackiego, by ten zdymisjonował Królikowskiego. OdpowiedŸ? „Niech Halicki zajmie się własnymi sprawami".

Powrót na polityczne salony

Nie tylko Halicki krytykował wtedy pracownika ministerstwa. – Mam problem z Królikowskim. Powinien realizować politykę rzšdu, a nie promować swoje poglšdy – mówiła w TOK FM Małgorzata Kidawa-Błońska, ówczesna rzecznik rzšdu. Ostatecznie przeprowadzka Tuska do Brukseli i zmiana na stanowisku premiera spowodowały zakończenie rzšdowej kariery polaryzujšcego opinię publicznš wiceministra.

Gdy szefem resortu został Cezary Grabarczyk w Platformie stało się jasne, że dni Królikowskiego na stanowisku sš policzone. Pojawiły się nawet informacje, że jego następca będzie prof. Monika Płatek (też z Uniwersytetu Warszawskiego, ale na drugim biegunie ideowym). – Taki pomysł rzeczywiœcie był, ale został zablokowany na najwyższym szczeblu – mówi nam rozmówca z Platformy, który znał szczegóły sprawy.

Grabarczyk we wrzeœniu 2014 roku oficjalnie mówi, że przyczyny rozstania nie były ideologiczne. – Doceniam kompetencje i wiedzę wiceministra Królikowskiego, ale po rozmowie, która była wyjštkowo merytoryczna, ustaliliœmy, że nie będziemy współpracować – mówił. Po odejœciu z ministerstwa Królikowski wrócił do kariery prawniczej i naukowej.

Pytanie, które zadajš sobie przedstawiciele warszawskiego œwiata prawniczego po tym, gdy pojawiła się informacja o zaangażowaniu Królikowskiego w prace nad prezydenckimi ustawami sšdowymi, dotyczyło jego motywacji. – Może po prostu nudził się jako prawnik? – mówi "Plusowi Minusowi" jeden z czołowych warszawskich adwokatów.

Królikowski wielokrotnie wczeœniej krytykował „dobrš zmianę". Nie tylko za odwrócenie reformy kodeksu postępowania karnego, ale też za zwolnienia i zmiany w Biurze Analiz Sejmowych. Jego najostrzejsza krytyka dotyczyła jednak ustaw Ziobry. I tak też na Nowogrodzkiej odebrano jego pojawienie się w obozie prezydenckim – jako bezpoœrednie uderzenie w ministra sprawiedliwoœci. Pojawienie się Królikowskiego w obozie prezydenckim to również sygnał, że Andrzej Duda chce współpracować z osobami, które nie poddajš się politycznym wpływom.

I w ten sposób Michał Królikowski znalazł się ponownie w centrum uwagi mediów. Jedno jest pewne: gdy tylko pojawiš się projekty ustaw, były wiceminister sprawiedliwoœci w rzšdzie PO wystawi się na krytykę ze strony obozu rzšdzšcego. Trudno rozstrzygnšć, czy przyjmie jš z otwartš przyłbica. Ale historia pokazuje, że potrafi mocno odpowiedzieć swoim krytykom. – Prokurator generalny wybrał opcję uporu w oporze – mówił w 2013 r. o krytyce ze strony Andrzeja Seremeta. Królikowskiemu retoryczna sprawnoœć w nadchodzšcym starciu na pewno się przyda.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL