Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Konfiskata rozszerzona: Czego już nie ukryje przestępca

Œledczy dzięki nowym przepisom mogš rekwirować luksusowe dobra przepisywane na figurantów.
shutterstock
W ramach konfiskaty rozszerzonej œledczy zajmujš najczęœciej dobra podejrzanych o nadużycia gospodarcze.

Prokuratorzy coraz œmielej sięgajš po nowe narzędzia w walce z przestępczoœciš, by pozbawić sprawców nielegalnie zdobytych majštków. Na poczet przyszłych kar zajmujš im nie tylko domy, grunty i samochody, ale też udziały w spółkach, firmy i luksusowe dobra – np. jacht na greckiej wyspie. Majštki kupione na figurantów za brudne pienišdze œledczy mogš zabezpieczać dzięki przepisom o tzw. konfiskacie rozszerzonej, które weszły niespełna rok temu (w kwietniu 2017 r.).

– To dobry kierunek. Nie ma większej dolegliwoœci dla sprawcy niż uszczuplenie majštku, jaki uzyskał nielegalnie – mówi prof. Brunon Hołyst, kryminolog. – Mimo wielkich afer finansowych dotšd nie udawało się odzyskać zagarniętych milionów – dodaje.

Obecnie nastšpił przełom.

Luksusowy jacht wart nawet kilka milionów zajęli œledczy z Warszawy. – Prokurator dokonał zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki morskiej jachtu motorowego typu Frauscher 1414 Demon o nazwie „Regent", który jest zacumowany na wyspie Zakynthos – mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzšcej œledztwo dotyczšce firmy Horcus Investment Group. Na obiecywane przez niš zyski z zakupu obligacji nabrało się ok. 700 osób – straciły 35 mln zł – twierdzš œledczy. Zarzuty usłyszeli Mirosława B. (prezes firmy) i jej syn.

Jacht nabyto okrężnš drogš, finansujšc zakup za pienišdze klientów. – Zostały one przelane na konto firmy zależnej od Horcus, gdzie także prezesem zarzšdu jest Mirosława B. Następnie œrodki te trafiły na rachunek firmy sprzedajšcej łódŸ – mówi prok. Łapczyński.

Jacht pozostał w Grecji pod opiekš Yachting Club Zakynthos. Dzięki zastrzeżeniu w hipotece nie można go sprzedać.

W innej sprawie mimo zażalenia podejrzanych sšd właœnie utrzymał zabezpieczenie awionetki wartej ok. 200 tys. zł, którš œledczy zajęli Dominikowi B., podejrzanemu o udział w paliwowej karuzeli VAT i wyłudzenie ok. 23 mln zł.

– Awionetka była zarejestrowana na spółkę kontrolowanš przez podejrzanego – tłumaczy Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. – Stosujšc nowe przepisy, zabezpieczyliœmy także 500 tys. zł na koncie tej spółki i nieruchomoœci. Łšcznie na 1,5 mln zł – dodaje.

Awionetka znajduje się na podolsztyńskim lšdowisku, jej także nie można sprzedać. Katalog dóbr, na których kładš rękę œledczy, jest szerszy. Byłym członkom mafii paliwowej zajęli bazy paliwowe i dwie lokomotywy. Kolejnemu – mercedesa za 3 mln zł, zapisanego na niemieckš firmę.

Licencjonowany zarzšdca już czuwa nad kondycjš przedsiębiorstwa z branży mięsnej (ma być warte 49 mln zł), które w styczniu zajęła Prokuratura Regionalna w Warszawie. Firmę kupili na figurantów także członkowie mafii paliwowej.

– Prokurator ustanowił przymusowy zarzšd, dla którego sprawowania został wyznaczony licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ma dbać o dobry stan przedsiębiorstwa – mówi Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Według informacji „Rzeczpospolitej" zakład działa, a zarzšdca uspokoił atmosferę – prawdziwi właœciciele ostatnio byli bardziej zajęci tym, jak wybrnšć z zarzutów, niż firmš.

Na pierwszej linii w tropieniu majštków podejrzanych sš policjanci. Ustalili m.in. domy, apartamenty i działki warte 141 mln zł należšce do członków szajki, która wyłudzała VAT, handlujšc bejcš ognioodpornš. – Na poczet kar udało się zajšć majštek podejrzanych pokrywajšcy trzy czwarte sumy strat – zaznacza Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŒP.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że największe zabezpieczenia dotyczš dóbr osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze, w tym oszustwa VAT. Także dlatego że połowę z wszystkich rozbitych w 2017 r. przez CBŒP grup stanowiły te o profilu ekonomicznym.

Ucieczka podejrzanych z majštkiem do niedawna była piętš achillesowš wymiaru sprawiedliwoœci. Kiedy zapadał wyrok, sprawcy często już nic nie posiadali. Dzięki konfiskacie rozszerzonej zajęte dobra dotrwajš do wyroku.

Nowe przepisy sš adekwatne do skali strat (4,5 mld zł w 2017 r.), jakie powodujš przestępcy. – W USA konfiskata jest tak drastyczna, że jeœli np. gangster z Ohio zostanie złapany na przestępstwie w Teksasie, to konfiskata obejmuje majštek całej grupy przestępczej, w której działał – mówi prof. Brunon Hołyst.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL