Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o zdrowiu

Potrójne zagrożenie niebezpiecznymi wirusami

W styczniu w Indiach, z powodu infekcji wirusem grypy H5N1, uœmiercono tysišce ptaków
Rzeczpospolita
Naukowcy chcš przyspieszenia prac nad szczepionkami przeciw trzem najbardziej niebezpiecznym wirusom.

Te szczególnie niebezpieczne choroby to wcale nie tylko te, o których najgłoœniej w mediach. Sš mniej znane, atakujš podstępnie – i nie ma na nie leku ani szczepionki. Zdaniem specjalistów zagraża nam epidemia MERS, goršczki Lassa oraz zakażeń wirusem Nipah. To właœnie przeciw nim powinniœmy szukać szczepionek.

Organizacja Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) przeznaczyła na ten cel 460 mln dol. Naukowcy i biznesmeni poszukujš kolejnych 500 mln wœród uczestników forum ekonomicznego w Davos.

Przygotowanie jednej szczepionki może zajšć lata i pochłonšć prawie miliard dolarów. CEPI chce mieć w cišgu pięciu lat po dwa preparaty przeciw każdej z trzech wskazanych chorób. Majš być one po II fazie testów klinicznych – gdy zajdzie taka potrzeba, będš praktycznie gotowe do użytku.

– Oprócz doskonale znanych zagrożeń, takich jak ebola, mamy wiele wirusów, które znamy i uważamy za względnie łagodne. Mogš jednak zmutować i stać się groŸne dla ludzi – mówi dr Marie-Paule Kieny ze Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). – I sš tam jeszcze rzeczy, o których w tej chwili nie wiemy nic.

Epidemie chorób wywołanych wirusami Ebola i Zika pokazały, jak tragicznie słabo przygotowani jesteœmy do radzenia sobie z zagrożeniami mikrobiologicznymi. Ebola zabiła co najmniej 11 tys. osób. Efekty zakażenia zikš w Brazylii – i skutki w postaci małogłowia niemowlšt – sš trudne do oszacowania. Prawdopodobnie tysišce dzieci będš żyły z wadami rozwojowymi i niepełnosprawnoœciš umysłowš.

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) wywoływany jest przez nowy szczep koronawirusów. Powoduje wysokš goršczkę i ciężkš niewydolnoœć oddechowš. Pierwszy przypadek odnotowano w 2012 roku w Arabii Saudyjskiej. Ustalono też, że wirusy przeniosły się na ludzi przez wielbłšdy. Dotšd zarejestrowano nieco ponad 1000 przypadków MERS. Zmarło ok. 40 proc. zakażonych.

Druga na celowniku naukowców jest goršczka Lassa wywoływana przez odzwierzęce arenawirusy. Została zidentyfikowana dopiero w 1969 roku. Jej objawy przypominajš ebolę, jednak œmiertelnoœć jest niższa – umiera ok. 20 proc. zakażonych, a wœród leczonych rybawirynš – tylko 1 proc. Każdego roku na goršczkę Lassa umiera ok. 5 tys. osób.

Jeszcze słabiej poznany jest wirus Nipah przenoszony przez nietoperze. Pierwszš epidemię zarejestrowano w 1997 roku w Malezji. Szacuje się, że wirus zabił ok. 200 osób.

– Przed epidemiš eboli w 2014 roku mieliœmy bardzo małe ogniska choroby w odizolowanych społecznoœciach. Ale współczesny œwiat się urbanizuje, ludzie podróżujš. Epidemia XXI wieku może się rozpoczšć w wielkim mieœcie i rozszerzyć się tak błyskawicznie, jak ebola w Afryce – mówi Jeremy Farr z Wellcome Trust, która należy do CEPI.

Przedstawiciele organizacji podkreœlajš, że taka inicjatywa jest konieczna, bo komercyjnie działajšce firmy farmaceutyczne nie majš interesu w tym, by inwestować w leki na choroby, które mogš, ale nie muszš wystšpić w przyszłoœci. W dodatku mogš one dotknšć ludzi w ubogich krajach – firmy raczej na szczepionkach i lekach nie zarobiš.

Dlatego wœród założycieli CEPI firm nie ma – sš za Norwegia i Indie, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Œwiatowe Forum Ekonomiczne i Wellcome Trust.

Według BBC do akcji przyłšczyły się też GSK oraz Johnson & Johnson.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.koscielniak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL