Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Kardiolodzy w obronie dzieci

Fotorzepa/Darek Golik
Proponowana zmiana wycen œwiadczeń w pediatrii i neonatologii może wpędzić małych pacjentów i leczšcych ich lekarzy w poważne kłopoty - alarmujš eksperci.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zapowiedziała obniżenie wyceny procedur w pediatrii i neonatologii. Kilka miesięcy temu uczyniła to w kardiologii interwencyjnej.

Proponowane zmiany do tego stopnia zaniepokoiły lekarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Zawodowym Kardiologów Interwencyjnych, że zdecydowali się napisać list otwarty do Ministra Zdrowia. To jeden z niewielu przypadków, kiedy lekarze jednej specjalnoœci występujš w obronie kolegów innej specjalnoœci a przede wszystkim najmłodszych pacjentów.

Kardiologia interwencyjna to dziedzina medycyny, dzięki której od lat w Polsce mamy m.in. najniższe wskaŸniki umieralnoœci z powodu zawałów serca i innych ostrych stanów sercowo-naczyniowych. Polskie rozwišzania organizacyjne w tej dziedzinie stawiane sš za wzorzec w wielu krajach. Wielka Brytania dopiero teraz tworzy system podobny do polskiego. Trudno więc było zrozumieć sytuację, w której Ministerstwo Zdrowia jakiœ czas temu obniżyło drastycznie wyceny procedur stosowanych w kardiologii interwencyjnej. Tłumaczono wówczas, że znacznie zmalały ceny np. stentów i była to tylko zwykła kosmetyka.

Specjaliœci sš jednak całkiem innego zdania. Prof. Sławomir Dobrzycki z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Zarzšdu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podkreœla, że od lipca obniżka wycen spowodowała zmniejszenie przychodu dla całego Szpitala Uniwersyteckiego w Białymstoku o około 28 proc.

„Uważam, że wycena procedur od stycznia 2017 roku jest nieadekwatna do œwiadczonych usług. Mimo ogromu pracy, będziemy cały czas na ujemnym bilansie ekonomicznym. To może doprowadzić do zamknięcia wielu pracowni hemodynamicznych. W zwišzku z tym dostępnoœć leczenia zawału się zmniejszy” – ostrzega profesor Dobrzycki.

Kardiolodzy alarmujš ministra: „Pomimo naszych licznych apeli oraz prób przekazania informacji o oczywistych błędach popełnionych podczas procesu wycen procedur, Agencja opublikowała, a Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w życie całkowicie błędnie skalkulowane propozycje nowych taryf. Powtarzanie tych samych błędów w kolejnych dziedzinach medycyny może doprowadzić do całkowitego zahamowania postępu i rozwoju polskiej medycyny oraz uniemożliwić chorym dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii.”

Nawet pobieżna analiza sytuacji w specjalistycznych oœrodkach pediatrycznych, w których obecna taryfikacja procedur nie pozwala na pokrycie bieżšcych kosztów wskazuje na to, że propozycje Agencji mogš doprowadzić do całkowitej zapaœci wielu z oœrodków pomagajšcych dzieciom. Bioršc pod uwagę, iż życie i zdrowie dzieci powinno być priorytetem opieki zdrowotnej, działalnoœć Agencji powinna zostać poddana istotnym zmianom, aby w przyszłoœci nie dopuszczać do ww. sytuacji - uważajš kardiolodzy.

Stowarzyszenie apeluje o wstrzymanie prac AOTMiT oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwoliłyby na stworzenie nowej metodologii opracowywania wycen pozwalajšcych na rzetelny proces taryfikacji procedur medycznych.

Lekarze twierdzš, że opieranie się na danych ze szpitali bez jakiejkolwiek oceny tych informacji doprowadziło do sytuacji, w której wyceny w kardiologii interwencyjnej nie odpowiadajš nawet 50 proc. realnych kosztów.

Agencja tłumaczy, że opublikowane taryfy sš „wstępnš wycenš”. Lekarze na takie działanie nie zgadzajš się piszšc: „AOTMiT jako bardzo istotny instrument kształtowania polityki zdrowotnej nie może publikować całkowicie błędnych kalkulacji. Doprowadza to do sytuacji, iż społeczeństwo, Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ nigdy nie będzie miało pewnoœci, czy opublikowana wycena jest rzetelna i ostateczna. Podważa to w sposób fundamentalny rzetelnoœć pracy AOTMiT. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, iż te wstępne wyceny, nie będš jednak wstępne i wejdš w życie naprawdę, ponieważ AOTMiT, podobnie jak w przypadku kardiologii nie uwzględni proponowanych zmian lub da zbyt mało czasu na realne i rzetelne przygotowanie propozycji zmian. Niestety z naszych własnych obserwacji wiemy, iż pomimo deklaracji Agencji większoœć zgłoszonych uwag wskazujšcych na oczywiste błędy w taryfikacji œwiadczeń z zakresu kardiologii nie została uwzględniona”.

Choć kardiolodzy wypowiadajš się jednym głosem w sprawie zmian wycen w kardiologii, wielu z nich podchodzi ostrożnie do kwestii sieci. Spekulacje nie cichnš, podobnie jak prace nad reformš zdrowia. Pewne jest, że zmiany, które czekajš polskš ochronę zdrowia będš największymi, z jakimi przyszło się zmierzyć zarówno specjalistom jak i pacjentom od wielu lat. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL