Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

SN i KRS: konstytucyjni cenzorzy reformy sšdownictwa

Fotolia
Kiedy w przeddzień głosowań nad reformš Sšdu Najwyższego i sędziowskiej częœci Krajowej Rady Sšdownictwa prof. Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes SN, zaprezentowała swój projekt jego reformy, spadła na niš krytyka działaczy sędziowskich oraz rzecznika praw obywatelskich.

Były w niej rzeczowe uwagi, po co np. angażować duchownych do wyborów ławników, ale dominowała znana od lat melodia, wygrywana przez, nazwijmy tak, dyżurnych interpretatorów konstytucji w czasie sporu o Trybunał, w czasie kolejnych reform Ziobry. Teraz padło na Gersdorf.

Prezes Gersdorf do reformatorów Sšdu Najwyższego nie należy. Uważa, że jest on w dobrej kondycji, a jej projekt w niczym nie ujmuje statusowi obecnych sędziów i jego kierownictwa. Jak sama zresztš powiedziała otwarcie, trudno wymagać, aby postulowała np. skrócenie własnej kadencji. Trudno się z tym się nie zgodzić, można wręcz to odczytać, że proszę, macie nasz projekt, z doœć sensownš reformš dyscyplinarek sędziowskich i nadzwyczajnš korektš orzeczeń, bez burzenia struktury SN.

Mimo to zbiera cięgi od kolegów. Choć pierwsza prezes wskazywała, że to jej projekt (przygotowany z pomocš jej biura), to zarzšd Iustitii zarzucił jej, że nie może być uznany za głos œrodowiska. A uzasadnienie, że wychodzi naprzeciw programowi wyborczemu partii rzšdzšcej oraz postulatom prezydenta, sš co najmniej niezręczne i nie przystojš Sšdowi Najwyższemu. W sukurs tej nieformalnej gupie sędziowskich liderów poszedł RPO. Ocenił on inicjatywę prezes SN jako błšd, a projekt za naruszajšcy wartoœci konstytucyjne. Rolš sšdów jest nie tworzenie, ale wykonywanie prawa – przypomniał Adam Bodnar.

Brawo! Rolš sšdów jest rzeczywiœcie wykonywanie prawa, ale bšdŸmy konsekwentni: uchwalanie ustaw należy do parlamentu, a orzekanie o ich konstytucyjnoœci do Trybunału, a nie innych urzędników tego samego państwa. Na tym polega ład prawny, nawet jeœli nie jest idealny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL