Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Pospolite ruszenie sędziów - komentarz Tomasz Pietrygi po zebraniu przedstawicieli zgromadzeń sędziów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Wyglšda na to, że sędziowie chcš stworzyć fundamenty pod własny, niezależny samorzšd zawodowy, który by zastšpił Krajowš Radę Sšdownictwa.

Taki wniosek można wysnuć z uchwał przyjętych w poniedziałek przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów i Apelacji.

Pierwsza mówi o utworzeniu sędziowskiego forum, w którym znaleŸliby się przedstawiciele wszystkich sšdów w Polsce (po jednym z sšdów rejonowych, po dwóch z okręgowych i po trzech z apelacyjnych – ok. 400 sędziów). Druga zachęca do większej integracji i obrony sšdownictwa, wzywa do niesprzeniewierzania się niezawisłoœci sędziowskiej, apeluje „o nieuczestniczenie w działaniach zmierzajšcych do łamania Konstytucji RP w jakimkolwiek obszarze", a także wzywa sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwoœci do powrotu do pracy w sšdach.

To chyba najmocniejsze dotšd uchwały œrodowiska sędziowskiego, które można zinterpretować jako wezwanie do oporu przed działaniami władzy politycznej. Pytanie, czy odniosš zamierzony skutek i sędziowie stworzš jednolity front w sporze z rzšdem. Czy oprócz prób nagłoœnienia stanowiska sędziów w ważnych dla nich kwestiach będš miały moc sprawczš i wpływ na działania legislacyjne zwišzane z reformš wymiaru sprawiedliwoœci.

Wezwanie do jednoœci będzie jednoczeœnie testem na jednomyœlnoœć œrodowiska, która nie jest taka oczywista.

Oddolna inicjatywa stworzenia sędziowskiego samorzšdu ponad podziałami, interesami czy działajšcymi organizacjami przypomina zatem pospolite ruszenie, które próbuje wywrzeć wpływ na zmieniajšcš się bez ich udziału rzeczywistoœć.

Zapraszam do lektury „Rzeczy o Prawie" i „Rzeczy o Prawie Ekstra".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL