Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Trzyletni termin przedawnienia długów

123RF
Trzyletni termin do przedawnienia należnoœci z tytułu długu to zachęta do pozostawania w szarej strefie.

W zwišzku z informacjami w „Rzeczpospolitej" nr 24 (10662) z 30 stycznia 2017 r., że długi będš przedawniać się szybciej, chcę prosić o przyjęcie mojego zastrzeżenia do proponowanych zmian. Zmiany uważam bowiem za nieuzasadnione i krzywdzšce dla wierzycieli i sprzyjajšce szarej strefie gospodarki. Dochodzenie należnoœci na drodze postępowania sšdowego nie jest szybkie. Sšdy nawet tytuł wykonawczy wydajš wierzycielowi po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku o jego wydanie. Bardzo często dłużnicy po stwierdzeniu istnienia obowišzku zapłaty przechodzš do szarej strefy i egzekucja wobec nich staje się bezskuteczna. Trzyletni termin do przedawnienia należnoœci z tytułu długu to zachęta do pozostawania w szarej strefie. Często dopiero po upływie kilku lat można skierować skutecznš egzekucję do takich dłużników.

Wobec tego powinny być utrzymane dotychczasowe terminy przedawnienia. Majš długš tradycję i nie powinny być zmieniane.

Jerzy M. Rogalewicz, ŁódŸ

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL