Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Nowi prezesi, czas na wydajność - wymianę prezesów i wiceprezesów sšdów komentuje Marek Domagalski

Marek Domagalski
tv.rp.pl
Już ponad 130 nowych prezesów i wiceprezesów sšdów powołał minister sprawiedliwoœci. Widać, że pierwsza ustawa o sšdach ruszyła na dobre. Czas teraz na efekty.

Przy ostatnich zmianach na kierowniczych stanowiskach w trzech sšdach Ministerstwo Sprawiedliwoœci podało, że np. Sšd Rejonowy w Warszawa-Œródmieœcie zajšł 289. pozycję w rankingu wszystkich sšdów rejonowych w Polsce oraz 306. miejsce pod względem opanowania wpływu spraw. Był więc na szarym końcu. Sšdy przy swej specyfice i szczególnej roli w państwie w istotnej częœci sš organizacjami obracajšcymi dużymi pieniędzmi i zarzšdzajšcymi licznymi kadrami. Tyle że inaczej niż przedsiębiorcy, a nawet notariusze czy komornicy nie muszš walczyć na rynku o klienta, o przetrwanie. Dobrze więc, że zaczęto się przyglšdać, jak sš zarzšdzane, gdyż tam tkwiš ogromne rezerwy i zapewne było wiele marnotrawstwa.

W każdym jednak rankingu ktoœ jest na poczštku, a ktoœ na końcu. Należy wierzyć, że ministerialne badania uwzględniajš specyfikę poszczególnych sšdów, zwłaszcza w dużych miastach, ich stan kadrowy. Nie miejmy oczywiœcie złudzeń, że same zmiany kadrowe zastšpiš inne niezbędne reformy, jak usprawnienie procedur sšdowych, odcišżenie sšdów, wręcz wyrzucenie z nich najmniej ważnych spraw czy zniechęcenie do ich wytaczania, choćby poprzez odpowiednie opłaty sšdowe. Ministerstwo Sprawiedliwoœci je rozpoczęło, miejmy nadzieję, że starczy mu wytrwałoœci, gdyż wymiar sprawiedliwoœci nie powinien być rynkiem dla prawniczych i kwasiprawniczych zastępów, ale służyć rozwišzywaniu sporów najlepiej jak najmniejszym kosztem. Właœnie jest czas na takie zdecydowane reformy. Sprzyja im zwłaszcza koniunktura gospodarcza, gdyż wtedy spada liczba spraw nie tylko gospodarczych, ale cywilnych oraz karnych, po prostu w czasach prosperity mniej jest przestępstw.

Osobiœcie przypuszczam, że poprawa wydajnoœci sšdów jest w zasięgu ręki, być może po raz pierwszy od przemian ustrojowych. Gdyby się jednak okazało, że nie nastšpiła, to by znaczyło, że przyczyny hamujšce sšdownictwo sš głębsze, i nie zostały wcišż zdiagnozowane. Na razie jednak bšdŸmy dobrej myœli.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL