Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Marek Domagalski: Lekcja z ustawy o IPN

Fotorzepa, Piotr Guzik
Trudne ustawy wymagajš szczególnej starannoœci i wyobraŸni autorów, a gwałtowny spór wokół noweli ustawy o IPN jest tego niestety bolesnym dowodem. Miejmy nadzieję, z tej lekcji zostanš wycišgnięte wnioski, które pozwolš unikać podobnych kryzysów.

Należy przeanalizować, ile udziału w erupcji tego sporu miała strona polska, a ile izraelska, np. niezbyt czytelne wystšpienie pani ambasador w KL Auschwitz-Birkenau podczas rocznicy wyzwolenia obozu. Fakt jest taki, że strona polska była takim obrotem sprawy zaskoczona.

– Mieliœmy podstawy sšdzić, że strona izraelska akceptuje brzmienie tej ustawy. Okazało się inaczej, gdy Sejm jš przegłosował – przyznał choćby wicepremier Jarosław Gowin. A przecież zastrzeżenia zgłaszano wczeœniej, zgłaszała je także strona izraelska. Widać wyraŸnie, że lampki alarmowe po stronie polskich władz zawiodły. Nie zostało rozpoznane pole, które ustawa ma uporzšdkować. A to pierwszy warunek przystępowania do pisania ustawy, zwłaszcza przez rzšd. I okazało się, że to pole jest pełne min.

Marszałek Senatu powiedział, że nie ma idealnych ustaw, i miał to być argument za przegłosowaniem ustawy. Nowelę o IPN łatwo jednak można było poprawić, uczynić jš bardziej zrozumiałš, usunšć wštpliwoœci, a wszystko w obronie dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego. Jeœli uznano, że potrzebne jest zaangażowanie do tej ochrony także prawa karnego i organów œcigania, to należało zlokalizować ryzko, nie mówišc już o skutecznoœci tych narzędzi.

Ustawy nie wystarczy napisać. To ma być skuteczne narzędzie. W tak delikatnym obszarze, jak się teraz okazuje, stosowane z chirurgicznš precyzjš.

Tę lekcję powinny przemyœleć zwłaszcza resorty płodnie przygotowujšce ustawy, jak Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Przecież to niejedyna jego wpadka, przypomnijmy choćby pierwsza ustawę o SN, zawetowanš przez prezydenta.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL