Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Błyskawiczny zakaz używania pojazdów z silnikiem Diesla w Norwegii

123RF
Nie tylko polskie miasta nie majš czym oddychać. Z problemem boryka się także stolica Norwegii. By poprawić jakoœć powietrza, wprowadzono tymczasowy zakaz używania pojazdów z silnikami dieslowskimi.

W zimie pogoda stwarza tu zjawisko inwersji atmosferycznej, co powoduje zaleganie skażonego powietrza na znacznej przestrzeni stolicy kraju. Ponieważ sytuacja ze smogiem stała się krytyczna, władze Oslo w trybie pilnym zarzšdziły restrykcje.

Zanieczyszczenie powietrza powoduje uszczerbek na zdrowiu i dusznoœci. To straszne, gdy się słyszy rodziców, którzy mówiš, że ich dzieci z chorobami dróg oddechowych muszš zostać w domu zamiast iœć do szkoły – tłumaczył koniecznoœć podjęcia działań zarzšd gminy. Jednoczeœnie rzecznik gminy Oslo przepraszał za niedogodnoœci, jakie wywoła ingerencja w życie jego mieszkańców. Zachęcał też do jazd komunikacjš miejskš, pracowania w domu i podróżowania z innymi, którzy nie majš aut z silnikiem wysokoprężnym.

Nie wszystkie jednak pojazdy z silnikiem Diesla objęto zakazem. Po drogach gminy nadal mogš się poruszać pojazdy ruchu miejskiego, samochody hybrydowe i uprzywilejowane, auta dla osób niepełnosprawnych oraz taksówki. Za złamanie prawa przewidziano kary w wysokoœci 1500 norweskich koron (166 euro).

W Oslo przybyło ropniaków i to one powodujš większš niż auta napędzane benzynš emisję podtlenku azotu. Dlatego dyskusje o okresowym ograniczaniu ruchu drogowego prowadzono tu od kilku lat. W ubiegłym roku władze miasta podjęły decyzję, że gdy zanieczyszczenie powietrza, m.in. poziom podtlenku azotu przekroczy dopuszczalne wartoœci, i prognozy pogody wskażš, że sytuacja groŸna dla zdrowia człowieka utrzyma się co najmniej dwa dni, to będš uruchamiały stały mechanizm regulacji. Wówczas gmina zawiadomi kierowców, że następnego dnia wprowadzi zakaz prowadzenia samochodów z silnikiem Diesla.

Jak skrupulatnie wyliczono, w efekcie zakazu 20 tys. Norwegów zostawiło swoje auta w garażu, a ruch uliczny, jeżeli chodzi o pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, zmalał o 31 proc. Z drugiej strony nasiliło się używanie samochodów napędzanych benzynš, ale więcej osób zadeklarowało chęć skorzystania z komunikacji miejskiej. Bilans ogólny wykazał jednak zredukowanie ruchu drogowego o 10 proc.

Zaplanowano, że rozporzšdzenie będzie obowišzywało przez dwa dni lub tak długo, jak długo utrzyma się stopień zanieczyszczenia powietrza groŸny dla zdrowia człowieka. Zakaz zniesiono jednak już po 12 godzinach. Norweski Instytut badań powietrza zrobił bowiem pomiary, według których jakoœć aero wskazywała na niewielkie ryzyko dla zdrowia. Do poprawy jakoœci powietrza przyczyniła się również przychylna aura. Prognozy mówiły o zmniejszeniu się smogu przez najbliższe dni.

Władze majš nadzieję, że zakaz skłoni kierowców do rozważenia, czy wcišż będš prowadzić auta z dieslowskim silnikiem, czy też wymieniš je na z napędem elektrycznym. W Oslo wszak istniejš korzystne ku temu warunki i rozbudowana sieć stacji do ładowania. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że wiele osób w tym zamożnym społeczeństwie zdecyduje się właœnie na takš alternatywę.

Temu, co robiš Norwegowie, bacznie przyglšdajš się Szwedzi. W końcu to oni stworzyli archetyp ekologicznego myœlenia. Dšżenie do ograniczenia pojazdów z silnikiem Diesla może zatem stać się aktualne także tutaj.

Zamiar wprowadzenia stref ochrony œrodowiska dla aut osobowych m.in. w stolicy kraju i innych miastach zapowiedział Urzšd Transportu. Projekt jest w tej chwili rozpatrywany przez różne instancje. Jeżeli zostanie zaaprobowany, nowe regulacje mogłyby wejœć w życie w 2020 r. Propozycja obejmuje wprowadzenie dwóch stref eko; jedna, gdzie będš jeŸdziły samochody wyłšcznie elektryczne i druga dla pojazdów z silnikiem dieslowskim i na benzynę, które sš zaopatrzone w naklejki z dozwolonš przez dyrektywy UE wartoœciš emisji spalin Euro 6 lub 5.

Władze Sztokholmu mówiš, że chciałyby mieć instrumenty umożliwiajšce wykluczenie toksycznych typów samochodów z ruchu miejskiego, by poprawić jakoœć powietrza. Na razie jednak problemy ze smogiem nie sš tak znaczne jak u zachodniego sšsiada.

Całkowity zakaz ruchu pojazdów z silnikiem Diesla zadeklarowali do 2025 r. burmistrzowie Paryża, Madrytu, Aten i Mexico City. Kiedy Warszawa rzuci spalinom podobne wezwanie?

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rz" w Szwecji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL