Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polskich œmigłowcach

AW101 Leonardo: powietrzny łowca kusi armię

AW101 Caesar
meteriały
Flota użytkowanych obecnie na œwiecie ponad 190 œmigłowców AW101 wkrótce zaliczy 400 tys. godzin powietrznych misji. Potężna maszyna oferowana aktualnie przez Leonardo w wojskowym przetargu w Polsce dowiodła przy tym swej przydatnoœci w najbardziej wymagajšcych operacjach.

Trzysilnikowy wiropłat bojowe szlify zdobywał na Bałkanach, sprawdził się w Iraku, Afganistanie, tropił porywaczy statków w ramach antypirackiej misji „Atalanta" u wybrzeży Somalii. Wariant morski AW101 służy brytyjskiej Królewskiej Marynarce do zwalczania okrętów podwodnych, we włoskich siłach zbrojnych œmigłowiec wspiera wojska specjalne i ratownictwo. Japońskie formacje Samoobrony Morskiej używajš AW101 głównie do transportu, lotniczej obrony przeciwminowej oraz wsparcia najtrudniejszych misji w Antarktyce.

Dzięki zasięgowi wynoszšcemu 750 mil morskich (ponad 1300 km), przestronnej kabinie, dużej rezerwie mocy AW101 wydaje się stworzony do najbardziej wymagajšcych zadań ratowniczych w tym odzyskiwania i ewakuacji pilotów i wojskowych rozbitków utraconych na wrogim terenie w trakcie działań zbrojnych (CSAR).

Bojowy ratownik

- W zeszłym roku prezentowaliœmy polskiej armii w tym siłom specjalnym możliwoœci naszego œmigłowca. Wrażenie zrobiło zwłaszcza specjalistyczne wyposażenie Leonardo HH-101A Caesar– mówi Krzysztof Krystowski wiceprezes Leonardo Helicopters.

Na pokładzie Caesara ratownicy majš do dyspozycji podwójny dŸwig ratowniczy, sprzęt medyczny, reflektor, przesuwane i obrotowe, pochłaniajšce energię fotele obserwatorów, wypukłe okna. W konfiguracji do misji CSAR maszynę można wyposażyć w specjalny system przecinania przewodów napowietrznych, opcjonalne opancerzenie ochronne, karabiny umieszczone w oknach lub drzwiach, system ochrony aktywnej oraz awionikę do misji poszukiwawczych, umożliwiajšcš namierzenie i precyzyjnš lokalizację rozbitków. Dodatkowe zbiorniki paliwa oraz wysięgnik do tankowania w powietrzu zapewniajš większy zasięg lotu pozwalajšcy realizować najbardziej dalekosiężne misje w trudnym œrodowisku.

Na pomoc z daleka

Kraje, które już wybrały œmigłowce Leonardo w wariancie SAR/CSAR, to oprócz Italii między innymi Dania, Norwegia, Kanada i Portugalia.

Właœnie Portugalia może się poszczycić najdłuższš misjš SAR w historii wykonanš z użyciem AW101 na Atlantyku (œmigłowiec pokonał wówczas ponad 720 mil morskich podczas siedmiu godzin lotu bez uzupełniania paliwa).

Œmigłowce AW101 marynarki włoskiej (Aeronautica Militare) odegrały natomiast głównš rolę w uratowaniu wielu spoœród 420 osób ocalonych ze statku Norman Atlantic, który stanšł w płomieniach na Morzu Œródziemnym pod koniec 2014 roku. Była to największa misja SAR kiedykolwiek przeprowadzona w tym regionie, w trakcie której œmigłowce latały w dzień i w nocy w sztormowej pogodzie , przy stanie morza 8 st. w skali Beauforta . Bogatsza o te doœwiadczenia Norwegia zamówiła i właœnie odbiera 16 œmigłowców AW101 w konfiguracji SAR wyposażone w najnowsze technologie, w tym w nowoczesny radar AESA oraz unikatowy system wykrywania przeszkód OPLS (Obstacle Proximity LiDAR System) – obydwa opracowane przez firmę Leonardo.

Wzmocniony napęd czyli bezpieczeństwo

Najnowsza wersja bazowa AW101 o maksymalnej masie startowej 15 600 kg jest wyposażona w trzy silniki General Electric CT7-8E, co zapewnia duży udŸwig oraz imponujšce osišgi. Wzmocniony napęd oznacza wysoki poziom bezpieczeństwa. Eksperci zwracajš uwagę, że AW101 może również latać z prędkoœciš przelotowš przy wykorzystaniu jedynie dwóch silników, co zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa zasięg lotu. Dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa daje załodze przekładnia główna o wysokiej odpornoœci balistycznej i zdolnoœci do pracy po wycieku oleju przez 30 minut. Nowoczesna awionika tzw. „glass cockpit", oparta na układzie pięciu dużych wyœwietlaczy zapewnia lepszš œwiadomoœć sytuacyjnš i w mniejszym stopniu absorbuje uwagę pilota.

W nowym polskim przetargu wojskowym skoncentrowanym obecnie na wyborze sprzętu dla sił specjalnych i ratownictwa, na drugi plan zeszły kwestie pozyskania œmigłowców wyspecjalizowanych w misjach zwalczania okrętów podwodnych. To jednak nie mniej pilne zadanie i szefowie MON majš tego œwiadomoœć. Gotowe, sprawdzone w akcji rozwišzania istniejš: zawiera je wariant AW101 Merlin użytkowany przez brytyjskš Royal Navy.

Morskie wersje œmigłowców majš możliwoœć automatycznego składania łopat wirnika noœnego i belki ogonowej w celu zmniejszenia miejsca zajmowanego na pokładzie oraz w hangarze.

Tropiciel podwodnych intruzów

Obecnie wariant morski AW101 może wykonywać różne zadania: od misji zwalczanie okrętów podwodnych (ZOP), zwalczanie okrętów nawodnych (ZON), po lotnicze wczesne ostrzeganie (HEW), pozahoryzontalne kierowanie ogniem artyleryjskim i rakietowym czy zwalczanie min.

AW101 ma moc i osišgi pozwalajšce na autonomiczne działanie z pokładów fregat, okrętów floty pomocniczej, lotniskowców, a także z baz lšdowych i stałych platform morskich. Œmigłowiec jest zdolny do precyzyjnego współdziałania także z innymi jednostkami morskimi.

Zwalczanie okrętów nawodnych umożliwiajš m in. potężny radar 360 st. i zdolnoœć do przenoszenia uzbrojenia w postaci pocisków przeciwokrętowych dalekiego zasięgu. Konfiguracja do zwalczania okrętów podwodnych jest wyposażona w opuszczany radiolokator oraz pławy radiohydroakustyczne, a także zasobniki uzbrojenia z torpedami lub ładunkami głębinowymi. Ulepszony radar dozorujšcy o polu widzenia 360 st. oraz taktyczne łšcze danych zapewniajš zdolnoœć lotniczego wczesnego ostrzegania dalekiego zasięgu. Dodatkowe systemy detekcji przydajš się też w misjach wykrywania, neutralizacji oraz usuwania min. Wyposażenie AW101 jest kompatybilne z obecnymi oraz planowanymi systemami zwalczania min z powietrza (AMCM).

- Tekst powstał we współpracy z PZL-Œwidnik - partnerem serwisu Rzecz o polskich œmigłowcach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL