Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Kukiz: Czwarty rozbiór Polski pod jednowładztwem PiS

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Działania partii rzšdzšcej zmuszajš mnie do założenia partii politycznej – mówi lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Rz: PiS wprowadza zmiany w ordynacji wyborczej i kodeksie wyborczym. Zostanš zlikwidowane jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin i wprowadzone małe, trzymandatowe okręgi w wyborach do sejmików, przez co wyeliminowane mogš zostać mniejsze ugrupowania.

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15: Przeciwko zmianom PiS trzeba protestować. Jeœli znajdš się chętni, żeby wyjœć na ulicę i protestować, to z pewnoœciš będę razem z nimi.

Będzie pan protestował wspólnie z PO, Nowoczesnš, PSL, KOD i lewicš?

Będę protestował z obywatelami, a nie KOD czy partiami. Każda forma protestu i z każdym podmiotem jest dobra, jeœli będzie można obronić JOW-y i namiastkę wolnych wyborów w samorzšdach. Kiedy jesteœ na wojnie, to nie interesuje cię, czy ten, który idzie obok ciebie, ma zaczesanš grzywkę na lewo czy na prawo, czy jest miły czy nie, czy jest lewicowy czy prawicowy. Najważniejsze to odeprzeć wspólnie wroga, a tym wrogiem dla społeczeństwa obywatelskiego jest dzisiaj buta i arogancja PiS.

Mówił pan, że „opozycja drze japę na ulicy". Teraz będzie pan „darł japę" wspólnie z opozycjš"?

„Darcie japy" wywodzi się z mojej rozmowy ze Schetynš, podczas której pytał, czy Kukiz'15 dołšczy do manifestacji nieformalnej koalicji opozycji „Wolnoœć, Równoœć, Demokracja". Wtedy przypomniałem Schetynie, że przez dwie kadencje PO odwiedzałem kancelarię prezydenta Komorowskiego, rozmawiałem też ze Schetynš, Grasiem, premierem Tuskiem o wprowadzeniu takich zabezpieczeń w legislacji, które uniemożliwiš zwycięskiej partii autorytarne rzšdy. Mówiłem o referendum obligatoryjnym dla władz z niskim progiem frekwencyjnym, o koniecznoœci wprowadzenia JOW-ów na każdym szczeblu administracji samorzšdowej, jak i parlamentu. Mój głos trafiał w próżnię. I dzisiaj chcš, żebym wychodził z nimi na ulicę? W Polsce trwa zawłaszczanie państwa przez PiS. Trwa to od czasu zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego przez zmiany ustaw w sšdownictwie po zmiany w ordynacji wyborczej. Trzeba to sobie wprost powiedzieć – PiS chce rzšdzić Polskš autorytarnie! Biorš obywateli pod but.

Wczeœniej spotykał się pan z prezesem Kaczyńskim i wierzył w jego czyste intencje.

Nie przesadzajmy. Po prostu miałem nadzieję, że jeœli już dojdzie do prób zmiany ordynacji wyborczej na poziomie parlamentu, to prezes optować będzie za ordynacjš mieszanš na wzór niemiecki czy węgierski , gdzie połowa jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a około połowy w myœl zasady proporcjonalnoœci partyjnej. Nie liczyłem na wprowadzenie JOW-ów na każdym szczeblu wyborczym, ale również nie spodziewałem się, że PiS odważy się likwidować JOW-y tam, tam gdzie one już sš.

Tymczasem nadzwyczajna komisja sejmowa przegłosowała zniesienie JOW-ów.

Proszę nie mówić, że komisja sejmowa coœ przegłosowała, tylko PiS przegłosowało! PiS w każdej komisji sejmowej, poza Komisjš Etyki, ma większoœć. Mogš przegłosować sobie wszystko, tak jak w Sejmie, Senacie, a Trybunał Konstytucyjny, w razie wštpliwoœci, zatwierdzi. Projekt zmian w ordynacji wyborczej autorstwa PiS powinien zostać zawetowany przez prezydenta lub co najmniej powinien zajšć się nim Trybunał Konstytucyjny. Sam termin rozpatrzenia ustaw przez TK może doprowadzić do odwleczenia przyjęcia ustawy, która nie wejdzie w życie przed wyborami samorzšdowymi. Art. 169 Konstytucji RP pkt 2 mówi: „Wybory do organów stanowišcych sš powszechne, równe, bezpoœrednie i odbywajš się w głosowaniu tajnym". Nie ma tam słowa o proporcjonalnoœci. PiS ingeruje w zapis konstytucyjny.

Sam pan powiedział, że Trybunał Konstytucyjny został zawłaszczony przez PiS.

Został, ale przez sam termin rozpatrzenia ustaw przez TK może doprowadzić do odwleczenie przyjęcia ustawy, która nie wyjedzie w życie przed wyborami samorzšdowymi. Art. 169 Konstytucji RP pkt. 2 mówi: „Wybory do organów stanowišcych sš powszechne, równe, bezpoœrednie i odbywajš się w głosowaniu tajnym.” Nie ma tam słowa o proporcjonalnoœci. PiS ingeruje w zapis konstytucyjny. Równie dobrze PiS może dopisać sobie do konstytucji, że wybory sš pisowskie. Czekam w jaki sposób ten projekt zostanie przegłosowany. 

Do czego prowadzi zmiana ordynacji wyborczej?

Po pierwsze, do systemu dwupartyjnego, ale wykreowanego odgórnie, przez partyjnych wodzów. Proszę zauważyć, że PO nie protestuje w sposób zasadniczy przeciwko likwidacji JOW-ów, które sami wprowadzili. Po drugie, do dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez likwidację systemu głosowania korespondencyjnego. Po trzecie, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie będš przywożeni w teczkach, jako nominaci partyjni z Warszawy, tak jak za czasów PRL. Po czwarte, okręgi wyborcze zostanš tak podzielone, że przez ich dzielenie i wielomandatowoœć PiS przejmie samorzšdy i sejmiki. Po pište – co najważniejsze – PiS, zmieniajšc ordynację wyborczš, pozbawi obywateli biernego prawa wyborczego.

A to nie jest usprawnienie procesu wyborczego?

Pan żartuje? To zawłaszczanie państwa. Odebranie biernego prawa wyborczego Obywatelom i przyznanie go członkom lub zaufanym sympatykom partii. PiS buduje państwo autorytarne.

PiS odwołuje się do wyborów z 2014 r. i fałszerstw wyborczych.

Głównym mankamentem tamtych wyborów była tzw. ksišżeczka, przez co wielu wyborców myœlało, że lista zaczyna się i kończy na pierwszej stronie. A na pierwszej stronie był PSL. Nie pozwolę na robienie z Polski państwa autorytarnego. Również samorzšdowcy i (mam nadzieję) zwišzki zawodowe będš sprzeciwiać się zmianom w ordynacji i pozbawieniu biernego prawa wyborczego obywateli, którzy chcš partycypować w wyborach.

Czy do zmian powinno dochodzić na rok przed wyborami?

Oczywiœcie, że nie. Kaczyński chce nam zgotować powtórkę z PRL-u. Brakuje zmiany konstytucji poprzez wpisanie w niej przewodniej roli Prawa i Sprawiedliwoœci (œmiech).

Zmiana konstytucji przed nami.

Nie nastšpi żadna zmiana konstytucji. PiS przestało już podnosić temat zmiany ustawy zasadniczej. PiS odkryło, że obecna konstytucja jest tak ogólnikowa, że wprost idealna, do sprawowania władzy autorytarnej. A poza tym, słyszałem o planach podzielenia Polski przez PiS na 100 okręgów wielomandatowych. Po zrealizowaniu tego planu PiS nie miałoby szans na większoœć konstytucyjnš w przyszłych wyborach parlamentarnych.

Prezydent wcišż chce zmiany konstytucji…

Dlatego bliżej mi do prezydenta niż do PiS.

A prezydentowi jest blisko do Kukiz’15?

Liczę, że prezydentowi będzie zawsze najbliżej do Obywateli.

Czy Kukiz’15 będzie wybierał swoich przedstawicieli do PKW?

Jeœli zmiany ordynacji utrzymajš się w obecnym kształcie, to zbojkotujemy całš tę pseudo reformę.

W czy Kukiz’15 weŸmie udział w wyborcze przedstawicieli do KRS?

Po pierwsze właœnie ma pan kolejny przykład na autorytarny styl rzšdzenia przez PiS. Proszę zauważyć, że po wecie prezydenta i jego wskazaniu, że sędziów KRS powinno wybierać 3/5 Sejmu PiS nie przeprowadził żadnych, podkreœlam- żadnych rozmów z K’15 czy np. PSL, by „policzyć szable”, czyli po prostu sprawdzić czy wspólnie z mniejszš opcjš parlamentarnš można osišgnšć te 3/5 i tym samym wybrać sędziów. Bez szukania wsparcia natychmiast zarzucili prezydenta poprawkami, które umożliwiłyby wybór sędziów przez sam PiS. Po drugie - nie powinno się procedować jednoczeœnie zmian w Sšdzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sšdowniczej, ordynacji wyborczej, a wszystko przykrywa się rekonstrukcjš w rzšdzie. Sposób procedowania i niechlujstwo prac w komisjach jest porażajšce. W komisjach PIS nie uwzględnia poprawek ani opozycji totalnej, ani opozycji merytorycznej. Wszystko sami, autorytarnie, na wzór PZPR.

PiS uważa, że doprowadza do sanacji życia publicznego.

Sanacja? Mamy czwarty rozbiór Polski pod jednowładztwem PiS. Nie zdziwiłbym się, gdyby potwierdziły się informacje o zniesieniu wyborów bezpoœrednich prezydentów, burmistrzów i wójtów. PiS zmusza mnie do założenia partii, bo jest ryzyko, że ruch Kukiz'15 jako podmiot niepartyjny nie będzie mógł brać udziału w wyborach.

A wyborcy jak na to zareagujš na wyborach?

Wyborcy oglšdajš TVP Info i TVN24 i widzš dwie różne Polski. Żadna z nich nie jest prawdziwa. Polacy sš ogłupiani przez rzšdzšcych i media. Media chwyciły przynętę polityków i dywagujš od pół roku nt., kto będzie premierem.

Morawiecki powinien zastšpić Szydło?

To temat przykrywka ordynacji i zmian w sšdownictwie. Ale skoro pan pyta - Kaczyński powinien zastšpić Szydło, jeœli czuje się na siłach. Jeœli nie - wystawi Morawieckiego, kontrolujšc wszystko z tylnego fotela. Jakie to zresztš ma znaczenie kto będzie premierem, skoro i tak rzšdzi prezes? Podobnie w czasach komuny – czy miało jakieœ znaczenie czy prezesem rady ministrów był Jaroszewicz czy Babiuch? Nie. Ważne było, kto jest pierwszym sekretarzem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL