Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Andrzej Talaga: Polska napuchła wielkościš

Fotorzepa, Piotr Nowak
Polska, jako regionalne mocarstwo za trzy dekady? Sen szaleńca? Niekoniecznie, jeœli będš nam sprzyjały okolicznoœci – osłabnš Niemcy i Rosja, a my sami weŸmiemy się ostro do pracy. Nawet gdyby ta wizja miała się nigdy nie ziœcić, każdy wysiłek w kierunku jej realizacji wzmocni Polskę.

Wizję mocarstwowoœci Rzeczypospolitej ponownie zarysował George Friedman, założyciel oœrodka Stratfor, podczas sopockiego EFNI. Z krajowej perspektywy potencjalnej wielkoœci jakoœ nie widać, można by zatem zbyć gdybania amerykańskiego analityka uœmieszkiem zażenowania, ale może warto na rzecz całš spojrzeć z innej strony. Co musiałoby się wydarzyć wokół nas, co sami musielibyœmy zrobić, by za trzy dekady to Polska rozdawała karty w naszej częœci kontynentu.

Na okolicznoœci zewnętrzne nie mamy wielkiego wpływu. Oczywiste jednak, że Rosja musiałaby się rozpaœć, a Niemcy utracić przywódczš pozycję, by zrobiło się miejsce dla polskich ambicji. To pierwsze nie jest nierealne, bioršc pod uwagę, jak płytka pozostaje w gruncie rzeczy władza Putina. Drugie także leży w zakresie wyobrażeń, czynnikiem rozsadzajšcym może stać się podział wewnętrzny między autochtonami a muzułmanami. Rdzenne Niemki rodzš statystycznie trzy raz mniej dzieci niż muzułmanki, co za dwie, trzy dekady zaowocuje nowš strukturš niemieckiego społeczeństwa.

Mamy za to wpływ na czynniki wewnętrzne. Warto zatem zdefiniować, gdzie leżš główne przeszkody na drodze do mocarstwowoœci.

Pierwsza to demografia. Mamy niski wskaŸnik dzietnoœci, luka demograficzna już odbija się na rynku pracy, a będzie jeszcze gorzej w przyszłoœci. Jeszcze bardziej zgubny wpływ ma na system emerytalny, który wkrótce stanie się niewypłacalny, a œwiadczenia bezpoœrednio obcišżš budżet państwa. Mocarstwo zaœ musi mieć podaż pracowników i żołnierzy, nie mogš go też obcišżać nadmiernie wydatki socjalne.

Druga przeszkoda to słaba gospodarka. W dobie przyrostu PKB, malejšcego deficytu budżetowego, przewidywanym wzroœcie ratingów oraz zaliczeniu Polski do krajów rozwiniętych brzmi to jak malkontenctwo, ale nasza gospodarka „mocarstwowa" nijak nie jest. Pod względem wzrostu PKB zajmujemy ledwie szóste miejsce w Unii, co oznacza, że nie dogoniliœmy państw bogatszych. Jeœli zaœ chodzi o deficyt, mamy mało chwalebne trzecie miejsce w UE od końca po Rumunii i Francji.

Trzecia przeszkoda to słaboœć militarna. Pomimo wysiłków reformatorskich Wojsko Polskie nie jest w stanie samodzielnie obronić państwa, nie mówišc już o interweniowaniu w Europie Œrodkowej, gdyby zaszła taka potrzeba.

Widać zatem, że mocarstwowoœć nie będzie możliwa bez wzmocnienia dzietnoœci i polityki imigracyjnej zachęcajšcej do osiedlenia się w Polsce milionów pożšdanych cudzoziemców, czyli bliskich nam kulturowo. Wielkoœć przejdzie koło nosa bez przebudowy gospodarki na bardziej innowacyjnš i efektywniejszš. Sporo wysiłku i masę pieniędzy trzeba będzie włożyć w budowę silnej armii zdolnej do samodzielnego prowadzenia wojny obronnej i interwencji w najbliższym otoczeniu, jeœli zdarzy się taka potrzeba oraz w przygotowanie całego społeczeństwa do obrony.

W każdej z tych dziedzin coœ się dzieje – program Morawieckiego, 500+, plan modernizacji technicznej armii, ale nie ta skala, nie ta energia we wdrażaniu. Wizja Friedmana pewnie pozostanie snem, ale co przeszkadza mieć jš przed oczami w reformowaniu Polski? Cierpimy na nadpodaż deklaracji, a deficyt czynów. Jeœli się to nie zmieni, pozostaniemy w Europie drugiej klasy.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute, doradcš firm zbrojeniowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL