Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Talaga: Rosja naszym wrogiem

Fotorzepa, Piotr Nowak
Właœnie kończš się manewry Zapad 2017. Nie chodziło w nich tylko o przećwiczenie sprawnoœci militarnej, miały one głównie cele polityczne.

Nie były przykrywkš dla operacji militarnej przeciw NATO, Ukrainie lub okupacji Białorusi, lecz wirusem wpuszczonym do systemu odpornoœciowego sojuszu. Im więcej ćwiczeń, które sš rzekomo wstępem do wojny, tym łatwiej będzie w przyszłoœci ukryć rzeczywiste przygotowanie do agresji, tym bardziej zostanš też rozmiękczone zachodnie społeczeństwa, w tym polskie.

Chybione przestrogi

Z ćwiczeń płynie prosty morał – zawsze należy liczyć się z agresjš Rosji i do niej przygotowywać, niezależnie od tego, czy ostrzeżenia ekspertów sš uzasadnione czy chwilowo nie. Moskwa chce ukryć gotowoœć do wojny z NATO. Głosi, że jš ma, choć tak nie jest, a w przyszłoœci będzie na odwrót. To duże wyzwanie dla polskich polityków, bo utrzymanie wysokiej akceptacji dla wydatków militarnych w długiej perspektywie nie będzie łatwym zadaniem.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówił przed rozpoczęciem manewrów, że będzie to wstęp do agresji na Ukrainę. Władze ukraińskie podawały nawet liczbę 250 tys. żołnierzy zaangażowanych w ćwiczenia. Oficjele natowscy ostrzegali z kolei przed prowokacjami wobec państw bałtyckich, a opozycja białoruska mówiła o pozostaniu wojsk rosyjskich na stałe na Białorusi i de facto jej okupacji.

Wojna nie wybuchła, a czy Rosjanie wyjdš z Białorusi, przekonamy się dopiero 30 wrzeœnia, kiedy mija termin ich powrotu do baz. Przestrogi zatem rozminęły się z rzeczywistoœciš, były więc niewiarygodne, a Ukraina, pompujšc grozę Zapad 2017, chciała wykorzystać manewry do wzmocnienia swojej pozycji w negocjacjach o dostawie amerykańskiej broni, przede wszystkim przeciwpancernej.

Ograniczony atak

W efekcie, podczas kolejnych manewrów przy granicy NATO trudniej będzie już formułować radykalne ostrzeżenia, a następne nie wzbudzš nawet zainteresowania opinii publicznej. O to właœnie chodzi. Media i oœrodki opiniotwórcze, także w Polsce, miały rację, ostrzegajšc, ale stały się mimowolnie narzędziem w wojnie hybrydowej prowadzonej przez Rosję.

Wojna konwencjonalna w Europie wymaga przygotowań, podcišgnięcia wojsk, sprzętu, uruchomienia sieci zaopatrzenia. Wszystko to jest łatwe do wykrycia przez satelity, przeciwnik ma więc czas, by się przygotować do odparcia ataku. Rosja dobrze o tym wie, zdaje też sobie sprawę z własnej słaboœci, jej wydatki militarne wszak to jedna dziesišta wydatków NATO.

Jedyna wojna, jakš może stoczyć z sojuszem z nadziejš politycznych zysków, to szybka, ale ograniczona ofensywa, zajęcie częœci wrogich terytoriów i wyjœcie z propozycjš pokojowych negocjacji. Państwa NATO podczas symulacji konfliktu z Rosjš na ogół nie przewidujš zajęcia przez niš całych państw bałtyckich, a jedynie ich częœci zamieszkanych przez mniejszoœć rosyjskš i ważnych szlaków oraz centrów komunikacyjnych, w wypadku Polski pod krótkš okupację dostałyby się ziemie północno-wschodnie.

Choć przestrogi zawiodły, nie wolno ignorować faktu, że Rosja konsekwentnie modernizuje siły zbrojne i podnosi ich gotowoœć. Armia ćwiczy na kolejnych manewrach, w tym Zapad 2017 i Kaukaz 2017, szybki przerzut wojsk i natychmiastowe przejœcie do ofensywy.

Podnoszenie napięcia

Tak właœnie mógłby wyglšdać atak na państwa bałtyckie i Polskę. Najlepszš zaœ przykrywkš do uderzenia sš i będš w przyszłoœci manewry. Rosji opłaca się podnosić napięcie przed każdymi z nich, by raz po raz udowadniać, że obawy sš bezzasadne, i uderzyć, kiedy nikt już nie będzie wierzył w ostrzeżenia.

To nie scenariusz pewnej wojny, ale opcja, w którš Moskwa inwestuje siły i œrodki finansowe. Zapad 2017 nie był wstępem do wojny, może nie być nim też w kolejnych latach, jednak za każdym razem Polska musi brać pod uwagę owš opcję. Rosja jest wrogiem i tak należy jš traktować. Š?

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute, doradcš firm zbrojeniowych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL