Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Marek Migalski: Strach przed uchodźcami buduje PiS

Fotorzepa, Magda Starowieyska
PiS nie chce rozwišzania problemu uchodŸców. Pragnie, by on trwał i by zaostrzał się konflikt z Uniš Europejskš. Bo właœnie to może dać ponowne zwycięstwo tej partii w 2019 roku.

Jarosław Kaczyński jest zbyt mšdrym politykiem, by nie wiedzieć, że łatwo dałoby się zejœć z kursu kolizyjnego z Komisjš Europejskš w sprawie uchodŸców. Wystarczyłoby zadeklarować gotowoœć do przyjęcia 7000, do czego zobowišzała się poprzednia ekipa rzšdowa. A potem przyjšć 2000 z nich. No, może 2500. Wczeœniej należałoby zagwarantować, by uchodŸcy mieli prawo do podróżowania po UE. Wówczas spokojnie można by było patrzeć, jak masowo przenoszš się do Niemiec czy Szwecji w poszukiwaniu wyższych œwiadczeń socjalnych i lepszego życia. Żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polaków by z tego nie było, a rzšd miałby argument w sporze z Brukselš, że przecież robi co może i nie jest gorszy niż większoœć innych państw unijnych.

Kaczyński na to nie poszedł. Zaostrza nie tylko retorykę wobec Komisji i jej członków, ale także praktykę. Jego przyboczni buńczucznie oœwiadczajš, że na polskiej ziemi nogi nie postawi ani jeden uchodŸca. Nawet w ramach korytarzy humanitarnych. Na pozór wyglšda to na szaleństwo i aberrację. Tak jednak nie jest. To dosyć spójny i przemyœlany plan, jak wygrać wybory parlamentarne w 2019 r.

Jeœli bowiem spór między Polskš a Uniš wejdzie w ostrš fazę, minie kilka miesięcy, w czasie których Kaczyński będzie przedstawiał się suwerenowi jako jedyny obrońca przed hordami krwiożerczych muzułmanów. Potem nastšpi kilka lub nawet kilkanaœcie miesięcy, kiedy sprawa toczyć się będzie w Luksemburgu. Nim sšd orzeknie, kto ma rację, PiS będzie miało czas na utrwalenie w społeczeństwie narracji o tym, że tylko dzięki niemu nie ma w Polsce milionów „ciapatych", których celem jest podrzynanie nam gardeł oraz gwałcenie „naszych" kobiet.

To właœnie temu ma służyć referendum, którego przy okazji elekcji parlamentarnej chce Andrzej Duda. Wszyscy, którzy widzieli w tym pomyœle dowód na usamodzielnianie się prezydenta, powinni przebudzić się ze słodkiej drzemki – jego inicjatywa ma pomóc Kaczyńskiemu utrzymać władzę i na pewno została skonsultowana, a może nawet wykreowana, na Nowogrodzkiej.

Powiedzmy to otwarcie – obóz władzy, zarówno rzšd, jak i głowa państwa, w podsycaniu lęku Polaków przed imigrantami widzš gwarancję przedłużenia swej władzy w 2019 i 2020 roku. Dlatego idš na otwarte starcie z Komisjš – to przyspawa na stałe większoœć rodaków do PiS i Dudy oraz – co zapowiadał otwartym tekstem min. Waszczykowski – drastycznie obniży zaufanie Polaków do UE. Jeœli bowiem spór zostanie tak właœnie ustawiony, to efekt zostanie osišgnięty: nastšpi gwałtowny spadek poparcia dla naszego członkostwa w UE i równie gwałtowny wzrost notowań PiS.

Kaczyński byłby idiotš, gdyby nie wykorzystał aberracyjnych lęków suwerena w kwestii uchodŸców. Jeœli 75 proc. wyborców nie chce przyjęcia żadnego imigranta, to głupotš ze strony rzšdu byłoby niepojechanie na tym koniku. Setki tysięcy rodaków ginie rocznie z powodu złego odżywiania, braku ruchu i palenia papierosów; 40 tysięcy Polaków umiera rocznie z powodu smogu, czyli problemu okreœlonego przez ministra jako „teoretyczny"; 3500 ginie w wypadkach drogowych, 500 jest zabijanych przez innych Polaków, 200 kobiet dziennie (sic!) jest obecnie gwałconych w naszym kraju – ale Polacy najbardziej bojš się, że zginš z ręki islamskiego terrorysty. To pokazuje skalę szaleństwa. Ale dla polityków nie ma znaczenia, czy mniemania elektoratu sš rozsšdne, czy też sš skrajnym idiotyzmem. Ważne, że można nimi grać i je politycznie obsługiwać. A już najważniejsze, czy można dzięki nim utrzymać się u władzy.

I taki właœnie jest plan obozu rzšdzšcego: podtrzymywać społeczny strach przed uchodŸcami, grać tš sprawš, uczynić jš głównym polem starcia w 2019 i 2020 roku, zaostrzać konflikt z Brukselš, stawiać opozycję w roli obrońców terrorystów. Dlatego nie należy spodziewać się kompromisu w kwestii uchodŸców między polskim rzšdem a Komisjš. Bo chodzi o zapewnienie Kaczyńskiemu i Dudzie trwania u władzy.

Autor jest wykładowcš UŒ i byłym eurodeputowanym PiS

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL