Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Kleiber: Internet, czyli bliski koniec demokracji?

Fotorzepa, Robert Gardziński
Podstawš dobrze funkcjonujšcej demokracji jest założenie, że każdego z nas otacza ta sama rzeczywistoœć, której indywidualna percepcja skłania do dokonywania wyborów uznanych przez nas za najlepsze.

Niestety, codzienne doœwiadczenie uczy, iż praktyki wielu mediów i portali społecznoœciowych ze swymi wybiórczo podawanymi faktami i stronniczš ich interpretacjš konsekwentnie tworzš rzeczywistoœci zasadniczo różnišce się od siebie i utrudniajšce podejmowanie racjonalnych decyzji. A to dopiero poczštek drogi w tym fatalnym kierunku – wszystko wskazuje, iż już niedługo może być jeszcze dużo, dużo gorzej.

Technika a prawda

Do wszystkich przeinaczeń i fałszerstw, które stały się już trwałym elementem przestrzeni publicznej, dojdš bowiem niebawem inne o potencjalnie jeszcze poważniejszych konsekwencjach. Mam tu na przykład na myœli praktycznie gotowš do szerokiego udostępnienia technologię pozwalajšcš w przekazie internetowym na wkładanie w usta wybranej osoby dowolnego tekstu w sposób uniemożliwiajšcy prostš identyfikację fałszerstwa. Za tym pójdš niebawem manipulacje jeszcze brutalniejsze, polegajšce na wiarygodnym dla widza, a całkowicie zmanipulowanym przekazie pokazujšcym naganne zachowanie wybranej osoby, takie jak wywoływanie publicznej awantury, kradzież w sklepie czy udział w seansie pornograficznym. Namiastkę takich możliwoœci mogliœmy zobaczyć w niedawnym hollywoodzkim filmie„Rogue one" z serii Gwiezdnych Wojen, gdzie sceny z młodš księżniczkš Leiš „odgrała" aktorka Carrie Fisher za pomocš swych zmanipulowanych ujęć sprzed 40 lat!

Innym przykładem może być popularny niedawno w sieci filmik pokazujšcy pewnš znanš amerykańskš aktorkę w jednoznacznie interpretowanej scenie nagiej kšpieli pod prysznicem wspólnej z koleżankš. Dodajmy, że takie oprogramowanie dostępne w internecie za darmo!

Polityka a prawda

Konsekwencje takich działań na niwie polityki mogš być olbrzymie. Z pewnoœciš istotnie zmalejš na przykład szanse na wybór kandydata na ważny urzšd, jeœli zostanie on zaatakowany rozpowszechnionym w sieci zmanipulowanym, kompromitujšcym przekazem tego typu, potwierdzonym w dodatku głosem oburzenia tysięcy internautów błyskawicznie podchwytujšcych sensację. I nie pomogš tu żadne, nawet najdobitniejsze zaprzeczenia zainteresowanego – czas przedwyborczy okaże się na to z pewnoœciš za krótki. Oczywiœcie jeszcze poważniejszym zagrożeniem tego typu sš możliwe implikacje międzynarodowe.

Zmanipulowana w taki sposób i całkowicie zmyœlona wypowiedŸ przywódcy którejœ z militarnych potęg, deklarujšca np. wystrzelenie rakiety wyposażonej w pocisk jšdrowy czy wypowiedzenie wojny, szczególnie w przypadku gdy poprzedzajšcy to przebieg wydarzeń będzie w oczach niektórych osób uprawdopodobniał konflikt, może przecież spowodować międzynarodowš katastrofę o niewyobrażalnym rozmiarze.

Na koniec wspomnijmy o jeszcze innej konsekwencji omawianych tu nowych możliwoœci technologicznych. Jeœli bowiem można tak wiarygodnie manipulować przekazem wizualnym (przekaz audio umożliwia to już od dawna), to jakie znaczenie mieć będš niebawem wszelkie nagrania z monitoringu – czy np. sšdy będš mogły opierać na nich swoje wyroki? Jeœli już dzisiaj mamy często wrażenie życia w œwiecie postprawdy, w którym w wštpliwoœć podawana może być każda informacja tekstowa, to jak okreœlić œwiat, w którym wštpliwoœci budzić będzie w dodatku każde ujęcie wideo?

„Politykę można zhakować", „Broń wirtualna a międzynarodowy porzšdek", „Mglista przyszłoœć cyberbezpieczeństwa" – to przykładowe tytuły niedawnych artykułów z prasy zagranicznej na ten temat – naprawdę warto poważnie zastanowić się nad tym, co nas czeka, dobrze przemyœleć œrodki zaradcze i szybko przystšpić do działania. Š?

Autor jest profesorem nauk technicznych, nauczycielem akademickim

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL