Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Szułdrzyński: Prezydent Andrzej Duda wbija szpilki w PiS

Andrzej Duda krytykuje rzšd i polskš dyplomację
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Andrzej Duda w roli recenzenta rzšdu

Ostatnie wystšpienia prezydenta Andrzeja Dudy to próba ponownego zdystansowania się do Prawa i Sprawiedliwoœci i umocnienia się na pozycji recenzenta działań rzšdu i lidera bardziej umiarkowanego skrzydła na prawicy. Może się to wydawać paradoksalne, bo to przecież Mateusz Morawiecki obejmował trzy miesišce temu stanowisko szefa rzšdu, by ocieplać wizerunek dobrej zmiany w kraju i za granicš – o czym zresztš oficjalnie mówili przedstawiciele PiS. W obozie władzy coraz powszechniejsza jest opinia, że zamiast przynieœć nowš jakoœć, premier pogubił się w próbach gaszenia kolejnych wizerunkowych pożarów. A niekiedy sam podlewał je benzynš – jak w przypadku jego wypowiedzi w Monachium, gdy mówił o żydowskich sprawcach Holokaustu.

Za tę wypowiedŸ zresztš Andrzej Duda skrytykował szefa rzšdu w ostatnim wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej". Dwukrotnie nazwał jš niezręcznoœciš, zwracajšc uwagę na wyjštkowoœć zagłady Żydów i wynikajšcš z tego koniecznoœć zachowywania należytej delikatnoœci w podejmowaniu tej tematyki. Zresztš to niejedyna krytyka pod adresem obozu rzšdzšcego. Prezydent skrytykował zarówno okolicznoœci, w jakich uchwalano nowelizację ustawy o IPN, jak również sam dokument. „le się stało, że ta ustawa została przyjęta w takim właœnie momencie i w takiej formie. W przeddzień Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ale i w czasie kampanii wyborczej w Izraelu" – powiedział „DGP" Andrzej Duda. Dodał też, że on by tę ustawę przygotował inaczej, na przykład wykluczajšc karanie za nieumyœlne obarczanie Polski lub narodu polskiego winš za zbrodnie nazistów.

Ale na tym nie koniec. Oberwało się również rzšdowi, a przede wszystkim dyplomacji, która nie była wystarczajšco przygotowana na reakcję ze strony Izraela czy USA. – Chcšc prowadzić sprawy kraju w sposób profesjonalny, trzeba te czynniki uwzględniać – powiedział prezydent wprost, zarzucajšc ekipie rzšdzšcej brak profesjonalizmu.

Prezydent potępił też jeszcze raz antysemityzm, który nazwał czymœ wstrętnym i podłym. „Boleję nad tym, że sytuacja podsyciła takie zachowania" – dodał, co z kolei nie wprost oznacza oskarżenie rzšdzšcych o to, że ich działania doprowadziły do wzrostu nastrojów antysemickich.

I choć prezydent asekurował się przy okazji zapewnieniem o koniecznoœci ochrony dobrego imienia Polski, choć mówił o suwerennoœci, która sprawia, że to Polacy będš stanowić w Polsce prawo, nie poddajšc się żadnym naciskom z zewnštrz, nie sposób nie odnieœć wrażenia, że to swego rodzaju zasłona dymna, potrzebna do wbicia kilku szpil rzšdowi.

Ale też nie był to pierwszy raz, gdy głos prezydenta brzmiał zupełnie inaczej niż premiera Mateusza Morawieckiego. Zupełnie inaczej brzmiały też ich wystšpienia z okazji 50. rocznicy wydarzeń marcowych. Morawiecki kierował się zdecydowanie do twardego elektoratu prawicy, podkreœlajšc odwagę tych, którzy wówczas protestowali przeciwko komunistycznym władzom. Stwierdził też, że zamiast przepraszać za Marzec '68, wszyscy, którzy walczyli o wolnoœć, powinni być z protestujšcych dumni.

W zupełnie innym tonie wypowiedział się Duda, który – choć podkreœlił, że dzisiejsza Polska nie jest winna antysemickim czystkom – poprosił wygnanych wówczas z Polski o to, by wybaczyli, by wiedzieli, że Polska dziœ żałuje, że ich tu nie ma.

W efekcie tworzy się zupełnie paradoksalna sytuacja. Nie liczšc wystšpienia z okazji miesięcznicy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński ostatnio milczy. Premier Morawiecki zaœ tłumaczy się z kolejnych kłopotów – od dialogu z UE, przez wyjaœnianie nagród, które otrzymali ministrowie, aż po kryzys wywołany ustawš o IPN.

Z kolei prezydent kontynuuje swojš strategię, obranš jakiœ czas temu: punktuje potknięcia rzšdu, zachęca do narodowej jednoœci i buduje swojš pozycję. Z pewnoœciš będzie to najwygodniejsza dla niego pozycja.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL