Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Język wilamowski: Piękny język czy piękna utopia

Wilamowice to jedna z istniejšcych w Polsce „wysp językowych"
shutterstock
Sejm zrobił pierwszy krok o uznania mowy Wilamowian. Ale czy będš następne?

W ubiegły czwartek zebrała się Komisja Mniejszoœci Narodowych, by zdecydować, czy rozpoczšć prace nad uznaniem języka wilamowskiego za regionalny. Obecnie taki status ma tylko kaszubski, co pozwala m.in. na montowanie dwujęzycznych tablic, a nawet na zdawanie matury z tego języka. Decyzja zapadła w doœć niecodziennych okolicznoœciach.

Najpierw głosami PiS komisja przegłosowała wniosek, że jedynie wysłucha opinii, a merytorycznš decyzję podejmie za kilka tygodni. Wniosek o odwrotnej treœci pod koniec posiedzenia złożyli posłowie PO. Tym razem komisja postanowiła, że zdecyduje o losach projektu, po czym wysłała go do laski marszałkowskiej.

Jak to możliwe? – Skorzystaliœmy z fortelu – nie ukrywa w rozmowie z „Rzeczpospolitš" Robert Tyszkiewicz z PO. – W trakcie posiedzenia częœć posłów PiS wyszła z sali, a ich klub stracił większoœć. Kończyło się już posiedzenie Sejmu i widocznie posłowie spieszyli się do pocišgów i samolotów.

Fortel fortelem, ale dzięki niemu został zrobiony pierwszy krok do decyzji politycznej, która byłaby sukcesem zwłaszcza dwóch osób: językoznawcy prof. Tomasza Wicherkiewicza i działacza społecznego Tymoteusza Króla. Na konferencjach naukowych i w rozmowach z mediami kreœlš oni obraz Wilamowszczyzny jako perełki językowej i unikatu niemal na skalę œwiatowš. Ale czy przypadkiem ten obraz nie jest utopijny?

Ocalić od zapomnienia

Prof. Tomasz Wicherkiewicz bada język wilamowski od 1989 roku. Przybył wówczas do Wilamowic, miasteczka pod Bielskiem-Białš, by zbadać, jaka jest kondycja niecodziennego etnolektu, zwanego przez jego użytkowników wymysiöeryœ. Przypomina nieco alzacki lub luksemburski, a w miasteczku przetrwał osiem stuleci. Miejscowa legenda głosi, że Wilamowice założyli Flamandowie. A język zachowali, strzegšc zasady ożenków w obrębie swojej społecznoœci.

Wnioski Wicherkiewicza były pesymistyczne: wymysiöeryœ może nie przetrwać XX wieku, posługujš się nim głównie starsi Wilamowianie, a łšcznoœć pokoleniowa w przekazywaniu języka została przerwana w PRL, gdyż komunistyczne władze uznawały Wilamowian za folksdojczów. Wicherkiewicz nie wiedział, że w 1993 roku na œwiat przyjdzie Tymoteusz Król, który przeprowadzi rewolucję.

Ten ostatni nie jest Wilamowianinem z pochodzenia, a synem małżeństwa lekarzy, którzy przybyli do miasteczka. Pierwsze słówka w wymysiöeryœ złapał od niańki. Postanowił uratować język, co zaczšł robić z imponujšcš jak na młody wiek skutecznoœciš.

Jest współtwórcš słowników wymysiöeryœ i inicjatorem wniosku do Biblioteki Kongresu USA o wpisanie wilamowskiego do rejestru języków œwiata. To głównie dzięki niemu wymysiöeryœ zaczšł być nauczany w szkole. W pewnym momencie połšczył siły z prof. Wicherkiewiczem, a do nich dołšczyli kolejni entuzjaœci. W efekcie powstała naukowa moda na wilamowszczyznę.

Nauka czy herezja

Przykłady? Pod koniec lutego w miasteczku odbyły się dni języków zagrożonych, w których wzięli udział m.in. potomkowie Azteków. Rok wczeœniej w Teatrze Polskim w Warszawie wystawiono sztukę po wilamowsku. Od kilku lat Wicherkiewicz z Królem i innymi entuzjastami zabiegajš o uznanie języka przez państwo. Najnowszš inicjatywš jest list 270 naukowców do posłów i senatorów. Główna teza: język wilamowski nie jest dialektem języka niemieckiego. To istotne, bo językiem regionalnym nie może być dialekt.

Problem w tym, że pod listem trudno doszukać się nazwisk germanistów. – Nie podpisał się żaden germanista. Sš głównie historycy i socjolodzy – podkreœla prof. Maria Katarzyna Lasatowicz, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że poglšdy, które propaguje prof. Tomasz Wicherkierwicz, specjaliœci od niemieckiej dialektologii uważajš za herezję.

Jej zdaniem nieprawdziwa jest legenda tworzona przez sympatyków poznańskiego badacza, że język został niejako odkryty wraz z jego przybyciem do Wilamowic w 1989 roku. – Wilamowice sš jednš z najlepiej zbadanych wysp językowych – mówi i zauważa, że obszerne opracowanie o wilamowskim już w latach 20. XX w. opracował legendarny językoznawca Adam Kleczkowski.

Uznał wilamowski za dialekt języka niemieckiego, a zdaniem prof. Lasatowicz ten poglšd jest powszechny wœród germanistów. – Dialekty języka niemieckiego sš bardzo rozczłonkowane, a szczególnie kolonizacyjne œlšskie. Wilamowice sš wyspš językowš, lecz nie jedynš. Innym przykładem jest posiadajšca własny dialekt języka niemieckiego miejscowoœć Schönwald-Bojków, będšca obecnie częœciš Gliwic – uzasadnia.

Dlatego podczas czwartkowego posiedzenia prof. Lasatowicz uparcie nazywała wymysiöeryœ „dialektem", powodujšc złoœć Wicherkiewicza i Króla. Przyrównali jš nawet do nazistowskich językoznawców. To œrodowisko opowiada się bowiem za tezš, że uznanie wilamowskiego za dialekt niemiecki jest wymysłem hitlerowców, którzy na siłę poszukiwali germańskich wysp na morzu słowiańszczyzny.

Jak PiS wybrnie z tej językowej zagadki? Wiceszef Komisji Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych Szymon Giżyński z PiS nie ukrywa, że kieruje się opiniš prof. Lasatowicz. – Prof. Wicherkiewicz próbuje przeprowadzić jakiœ eksperyment socjolingwistyczny. My się na to nie godzimy – uzasadnia.

Tak więc czwartkowy fortel, który zastosowała opozycja, na dłuższš metę raczej nie doprowadzi do uchwalenia ustawy. Choć nie jest wykluczone, że decyzja nie zapadnie szybko. Bo w dotychczasowych działaniach partii rzšdzšcej widać grę na zwłokę.

A Wilamowice? Starsi mieszkańcy wymierajš coraz szybciej. Obecnie jest ich około 20. Wkrótce zostanie tylko młodzież, która języka uczy się w szkole. Czy wtedy jeszcze będzie można mówić o języku regionalnym? Może PiS liczy na to, że za kilka lat problem rozwišże się sam? Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL