Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

O gazocišgu z Berlinem stanowczo

stock.adobe.com
Rosja zagrała w otwarte karty i postanowiła uœwiadomić Europie, że może całkowicie odcišć tranzyt gazu przez Ukrainę. Skoro tak, budowa Nord Stream 2 staje się niezbędna, by zapewnić państwom UE cišgłoœć dostaw. To brutalny sygnał pod adresem zawišzujšcej się w Berlinie staro-nowej koalicji chadeków z socjaldemokratami.

Polska słusznie uważa Nord Stream 2 za zagrożenie, jeœli zatem partie CDU\CSU SPD poważnie traktujš swojš umowę koalicyjnš, w której nasz kraj znalazł się na drugim miejscu wœród partnerów strategicznych, zaraz za Francjš, muszš uwzględnić polskie stanowisko. Powinniœmy stanowczo postawić sprawę gazocišgu w relacjach z Berlinem, bowiem jego powstanie to cios w nasze bezpieczeństwo, bliscy sojusznicy zaœ współpracujš, a nie rzucajš sobie kłody pod nogi.

Narracja obecnego rzšdu niemieckiego dowodzšca, iż Nord Stream 2 jest projektem czysto ekonomicznym, od poczštku słabo się miała do faktów, co podkreœla choćby były szef NATO Anders Fogh Rasmussen w niedawnym wywiadzie dla „Bilda". To żaden biznes, to wojna energetyczna i nie ma co mydlić sobie i innym oczu, że niby jest inaczej.

Jakby ktoœ jeszcze miał w tej materii złudzenia, Moskwa właœnie je rozwiała, odcinajšc od 1 marca dostawy gazu na Ukrainę. Uczyniła tak, nie baczšc na międzynarodowy arbitraż, zawarte umowy czy obyczaje biznesowe. Rosja bowiem nie robi gazowych interesów, ona walczy gazem, aby osišgnšć cele strategiczne. A sš one aż nadto klarowne – Kreml chce całkowicie pominšć tranzyt przez Ukrainę, odcinajšc jš od Ÿródła energii oraz dochodów, jakimi sš opłaty tranzytowe, i zmuszajšc tym samym do uległoœci.

Obecna batalia to jeszcze nie ostateczna bitwa, dostawy zapewne zostanš w końcu wznowione, bo na sprzedaży gazu na zachód trasami lšdowymi zarabia przede wszystkim sama Rosja, ale trudno o wyrazistszy pokaz intencji. Gaz ma być transportowany do Unii Europejskiej takimi trasami, by tranzyt w najmniejszym nawet stopniu nie chronił interesów Kijowa, a potencjalnie także Mińska, gdyby i na Białorusi zwyciężyły kiedyœ tendencje prozachodnie.

Obecnie Rosja zaspokaja ok. 40 procent unijnego zapotrzebowania na gaz ziemny. Nie można mieć pretensji do Niemiec, że chętnie go kupujš, bo jest konkurencyjny cenowo wobec gazu LNG transportowanego morzem. Takie podejœcie mieœci się jak najbardziej w modelu biznesowym. Niemniej, dla Berlina nie ma większego znaczenia, którędy gaz jest przesyłany, byle docierał na czas i w zakontraktowanych iloœciach. A tak właœnie się wcišż dzieje. Co innego w przypadku Rosji, trasa przesyłu ma kapitalne wręcz znaczenie. Czy tego chcš, czy nie, właœnie Niemcy sš strategicznš osłonš Ukrainy i Białorusi tak długo, jak długo przez ich terytoria płynie do nich syberyjski gaz.

Berlin obawia się jednak niestabilnoœci na trasie przesyłowej i wolał poczynić kroki zaradcze. Podjšł jak najbardziej politycznš, a nie ekonomicznš – jak głosi, decyzję o poparciu Nord Stream, czyli gazocišgu po dnie morza omijajšcego wszystkie państwa tranzytowe, w tym Polskę. Już jego pierwsza nitka otworzyła niebezpiecznš furtkę dla rosyjskiej presji gazowej, ma ona jednak za małš przepustowoœć, by Moskwa mogła całkowicie odcišć tranzyt przez Ukrainę, Białoruœ (i Polskę). Plan ich wyizolowania zostanie ostatecznie dopięty dopiero wraz z zakończeniem budowy Nord Stream 2 oraz potoku południowego prowadzšcego przez Turcję.

Stabilna Ukraina powišzana z Zachodem, przynajmniej sieciami przesyłowymi i wymianš handlowš, a najlepiej sojuszami polityczno-wojskowymi, jest dla bezpieczeństwa Polski tak samo kluczowa, jak dla Niemiec stabilna, dobrze uzbrojona Polska. Berlin musi to zrozumieć. Jak inaczej mamy poważnie traktować nasze partnerstwo?

Nie chodzi tu przecież o sprawy drugorzędne ze strategicznego punktu widzenia – jakoœć demokracji czy sšdownictwa w Polsce lub odszkodowania za wojnę, ale o sprawę fundamentalnš. Nie ma prawdziwego sojuszu, jeœli jeden z sojuszników działa na szkodę bezpieczeństwa drugiego.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje jego prywatne poglšdy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL