Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Czy Prawo i Sprawiedliwość udławi się tortem

Poparcie dla partii politycznych w marcu tego roku, niemal pokrywajš się z wynikami wyborów w 2015 r.
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Partia rzšdzšca powoli traci popularnoœć, a opozycja łapie oddech

Wczorajszy sondaż dla „Rzeczpospolitej" pokazał, że wiele musiało się zmienić, by wszystko pozostało po staremu. Jeœli uwzględnić normalnš w tego typu badaniach tolerancję 2–3 procent, to wyniki poparcia dla partii politycznych w marcu 2018 roku prawie dokładnie pokrywałyby się z oficjalnymi wynikami wyborów parlamentarnych z jesieni 2015. Nie oznacza to jednak, że sympatie społeczne przez te prawie 30 miesięcy nie fluktuowały. Przeciwnie, byliœmy œwiadkami znaczšcego wzrostu poparcia dla PiS (i na poczštku 2016 roku Nowoczesnej) oraz poważnych kłopotów PO. Ale dzisiaj sytuacja zdaje się wracać do stanu z 2015 roku, to zaœ oznacza, że w ostatnim czasie musiało nastšpić wyraŸne tšpnięcie notowań partii rzšdzšcej i powolna odbudowa opozycji (szczególnie PO i SLD).

Defensywa i narożnik

Pokrywa się to z codziennym oglšdem życia publicznego – od kilku tygodni PiS jest w defensywie. O ile przez pierwsze dwa lata swoich rzšdów to ono narzucało agendę politycznš i spychało przeciwników do narożnika, o tyle od pewnego czasu jego liderzy muszš gasić pożary, które sami wzniecili. Najwyżej postawieni politycy rzšdowi wpędzajš swój obóz w poważne tarapaty. Jeœli premier w międzynarodowym towarzystwie najważniejszych ludzi na œwiecie wspomina o „żydowskich sprawcach" Holokaustu, a wicepremier skarży się w radiu, że z kilkunastotysięcznš pensjš miał problemy, by „dotrwać do pierwszego", to znaczy, że władza znalazła się w poważnych tarapatach i ostatnie sondaże odnotowujš, że wyborcy to „doceniajš".

Być może jest to zwyczajne zmęczenie, które następuje po mniej więcej połowie kadencji. Tort został całkowicie przejęty od poprzedników i zaczyna się walka o jego dzielenie w ramach nowych jego konsumentów. Wówczas opozycja znika z pola widzenia, a najważniejszy konkurent siedzi obok w sali posiedzeń rzšdu. Skraca się wówczas perspektywa: nie widzi się wyborców, opozycji, zagranicy; w umyœle pozostaje jedynie przeciwnik w ramach tego samego obozu politycznego. Chce mu się albo odebrać zbyt duży kawałek państwowego tortu, ale uniemożliwić odebranie naszego kawałka. Najważniejsza wojna jest od tej pory wojnš domowš, a opozycyjne partie oraz takież media mogš być w tej walce bardzo pożyteczne.

Ale być może przyczynš tego zaœlepienia i nieudolnoœci, które widzimy w PiS od kilku tygodni, jest coœ więcej: walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Jeœli prawdziwe sš informacje, że na swego następcę, któremu chce zostawić swe „nowogrodzkie królestwo", wyznaczył Mateusza Morawieckiego, to dziœ nastał czas wykończenia wszystkich jego potencjalnych konkurentów. Tym należałoby tłumaczyć obecne problemy Antoniego Macierewicza, który nagle okazał się najbardziej rozrzutnym z ministrów (co oficjalnie potwierdziła informacja z MON, kierowanego przez Mariusza Błaszczaka, czyli alter ego samego prezesa); tym także można byłoby wyjaœnić zaciskajšcš się pętlę wokół szyi Mariusza Kamińskiego; tym wreszcie tłumaczyć należałoby niedawnš dymisję Beaty Szydło oraz nadcišgajšcš rozprawę ze Zbigniewem Ziobrš.

Pierwsza trójka

Tak się składa, że pierwsza trójka to wiceprezesi PiS, a ostatni z wymienionych to były pisowski delfin, a obecnie jeden z najmocniejszych ministrów i najbardziej popularnych polityków obozu władzy.

Nie wiemy jednak dokładnie, jakie sš przyczyny przejœcia rzšdu do defensywy i oddania pola opozycji. Jedno jednak jest pewne – obóz władzy wpadł w poważne turbulencje i zaczyna przegrywać walkę o sympatię społecznš. Nie jest to oczywiœcie proces takiej destrukcji, jak swego czasu był doœwiadczeniem AWS czy SLD, ale kłopoty PiS sš już tak widoczne, że zauważyli je nawet wyborcy. Trudno dziœ orzec, na ile poważny jest ten korkocišg, w który wpadł obóz władzy i czy uda mu się z niego wyjœć, ale z całš pewnoœciš można skonstatować, że nie był on w tak wielkich kłopotach od poczštku kadencji i że możliwe wydaje się, iż jesteœmy obecnie œwiadkami poczštku końca całkowitej dominacji PiS w stosunku do innych graczy na scenie politycznej.

Nie byłoby to tak jasne, gdyby nie fiasko polityki zagranicznej Polski pod rzšdami Szydło i Morawieckiego. Wojna dyplomatyczna, na której znaleŸliœmy się z Izraelem, Niemcami, Francjš, Ukrainš i Uniš Europejskš, na pewno nie sprzyja spójnoœci i sile obozu rzšdzšcego. Jeœli dodać do tego informację sprzed kilku dni, że Stany Zjednoczone zapowiedziały, że do czasu uchwalenia nowelizacji ustawy o IPN zawieszajš możliwoœć kontaktów z najwyższymi politykami w Polsce, obraz całkowitej katastrofy naszej dyplomacji jawi się jako jaskrawy i niepodlegajšcy dyskusji. Zdaje się, iż zaczyna to docierać do opinii publicznej coraz ciężej jest Kaczyńskiemu tłumaczyć to wstawaniem z kolan oraz wzmacniajšcš się pozycjš RP na œwiecie.

Wszystko się może zdarzyć

To także może być po częœci wytłumaczeniem powolnego spadku popularnoœci PiS i łapania oddechu przez opozycję. Ale do wyborów parlamentarnych jeszcze ponad półtora roku i wszystko może się stać. W dużej mierze zależy to do tego, czy prezes PiS będzie potrafił wycišgnšć wnioski ze swoich błędów, czy też – swoim zwyczajem – postanowi robić to, co do tej pory, tylko jeszcze mocniej.

Autor jest doktorem politologii na Uniwersytecie Œlšskim

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL