Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Skok Berlina na unijne instytucje

Wikimedia/CC BY-SA 2.0
Niemcy od dawna zapewniajš sobie wpływy w urzędniczej strukturze unijnych instytucji. Przypadek Martina Selmayra jest jednak wyjštkowy.

Bruksela od dwóch tygodni żyje nominacjš Martina Selmayra, szefa gabinetu przewodniczšcego Komisji Europejskiej, na sekretarza generalnego w tej instytucji. Dla postronnych obywateli zwykłe urzędnicze przesunięcie, bez wielkiego wpływu na losy Unii, bo o tych przecież decydujš politycy, a nie urzędnicy.

Błšd. Selmayr, 48-letni niemiecki prawnik, faktycznie rzšdzi Komisjš od poczštku kadencji Junckera, a ostatnia jego nominacja oznacza przedłużenie panowania poza 2019 rok, czyli moment zakończenia kadencji Luksemburczyka. Selmayr będzie kierował pracš ponad 30 tysięcy unijnych urzędników. Ta sprawa szokuje, bo osoba nominowanego jest kontrowersyjna, a procedura mianowania – choć z pewnoœciš zgodna z prawem – pełna tajemnic. To logiczny element budowy niemieckich rzšdów w UE. Nieoczekiwanie jednak wywołał wœciekłoœć mediów i zainteresowanie częœci eurodeputowanych.

Pytania i wštpliwoœci pojawiły się od razu 21 lutego rano, w momencie, gdy Juncker ogłaszał awans swojego najbliższego współpracownika. Sprawa pewnie jednak szybko by ucichła, gdyby nie determinacja weterana brukselskiej sali prasowej Jeana Quatremera. To wieloletni korespondent francuskiego dziennika „Liberation", znany jako autor poczytnego bloga „Coulisses de Bruxelles". Quatremer od kilku dni ujawnia porażajšcš skalę nadużyć towarzyszšcš tej nominacji.

Selmayr przeszedł co prawda procedurę konkursowš, ale nie na sekretarza generalnego, ale na zastępcę. Procedura była tajna, bardzo krótka, a jedynym kontrkandydatem, który zresztš wycofał się w czasie trwania konkursu, była jego zastępczyni. Teraz awansowała na zwolnione przez Selmayra stanowisko szefa gabinetu Junckera.

Gdy już Juncker ogłosił komisarzom, że Selmayr wygrał konkurs, w kolejnej minucie przekazał im, że sekretarz generalny Alexander Italianer podaje się właœnie do dymisji i Selmayr zajmie jego miejsce, już tym razem bez procedury konkursowej. Kilka dni póŸniej Quatremer ujawnia, że komisarze sš „przekupieni", bo Selmayr szykuje właœnie nowe przepisy, w myœl których po zakończeniu kadencji będš mieli przez pięć lat wysokš pensję, prawo do biura z asystentami i samochodu z kierowcš.

Sprawš, z inicjatywy Zielonych, zaczyna się interesować Europejski Parlament. Quatremer triumfuje. Już raz, razem z grupš kilku dziennikarzy, doprowadził do odwołania Komisji Europejskiej kierowanej przez innego Luksemburczyka – Jacquesa Santera. W 1999 roku ujawnił, jak francuska komisarz Edith Cresson fikcyjnie zatrudniała w KE swojego przyjaciela dentystę.

Ale Selmayr ma potężne wsparcie z Berlina. Jego intrygi mogš denerwować nawet niektórych Niemców, ale zapewnia on realizację niemieckiej agendy w UE. Nie on jeden. Od kilku lat na najwyższych urzędniczych stanowiskach usadawiajš się Niemcy. Klaus Welle kieruje administracjš Parlamentu Europejskiego, Helga Schmid – Europejskš Służbš Działań Zewnętrznych, a teraz dołšczył do nich Selmayr w KE. Sekretarzem generalnym w trzeciej instytucji – unijnej Radzie – jest co prawda Duńczyk. Ale tylko dlatego, że niemiecki poprzednik na jego miejscu nie mógł się porozumieć z Donaldem Tuskiem i wolał wrócić do Berlina, co dało Tuskowi swobodę dobrania kluczowego współpracownika.

Przez wiele lat Niemcom wystarczało rzšdzenie instytucjami oraz naturalne, z racji liczby głosów, ogromne wpływy na głosowania w Radzie i parlamencie. Berlin prezentował podejœcie, że lepiej nie forsować Niemców na eksponowane stanowiska, żeby nie denerwować pozostałych partnerów w UE i nie wzmacniać wrażenia, że to Niemcy rzšdzš. Teraz Berlin ma coraz mniej oporów. Ma swoich wysłanników na czele instytucji decydujšcych o pienišdzach. Niemiec jest szefem Europejskiego Mechanizmu Stabilnoœci, który ratuje kraje strefy euro. Kolejny szefuje Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, finansujšcemu inwestycje w UE.

A już niedługo Niemiec mógłby stanšć na czele Europejskiego Banku Centralnego, choć niepisana zasada mówiła, że po to Niemcy dostajš siedzibę EBC we Frankfurcie, by jego szefem był przedstawiciel innego kraju. Słuchać jeszcze w Brukseli argumenty, że Niemcy nie powinni forsować Jensa Weidmanna, tylko zgodzić się na François Villeroy de Galhau, bo myœli o polityce pieniężnej jak Niemiec, ale jest Francuzem. W 2019 roku okaże się, czy Niemcy sš w stanie powœcišgnšć apetyt.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL