Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Dzwon bije w Kijowie, nie w Tel Awiwie

Skończmy spór z Ukrainš

Spór polsko-izraelski o nowelizację ustawy o IPN został uznany za największš porażkę dyplomatycznš po 1989 r., obie strony szukajš jednak porozumienia. Prawdziwa klęska jednak wisi w powietrzu od strony ukraińskiej. Kijów także zaatakował Polskę za owš nowelę, ale tu próżno wypatrywać optymizmu. Relacje z Izraelem tymczasem to bardziej prestiż niż twarde interesy, z Ukrainš zaœ – sprawa bezpieczeństwa narodowego. Dlatego trzeba jak najszybciej zasypać dzielšcy nas rów.

Na szczęœcie nie jest on jeszcze przepaœciš. Polacy nadal sš na Ukrainie najbardziej lubianš nacjš, a Polska uchodzi za wzór przemian. Po naszej stronie z kolei dorobiliœmy się sporej ukraińskiej migracji, która ratuje nam rynek pracy, a w przyszłoœci wroœnie w polskie społeczeństwo. Kijów może też liczyć na nasze wsparcie w konflikcie z Moskwš, żadna liczšca się siła polityczna nie cofnęła polskiego „tak" dla długofalowych euroatlantyckich ambicji Ukrainy. Generalnie, relacje z niš to największy sukces międzynarodowy naszej niepodległoœci. Przebija go tylko wejœcie do struktur euroatlantyckich, ale je akurat zawdzięczamy bardziej USA i Niemcom niż sobie. Jest zatem solidny materiał do odbudowy polsko-ukraińskiej przyjaŸni.

Przeklęta historia

Kłopot w tym, że dzieli nas coœ znacznie głębszego niż interpretacja przeszłoœci. Nie o prawdę historycznš tu poszło, ale o imponderabilia narodowej tożsamoœci. Głębiej spór już nie może sięgnšć.

Zawsze i wszędzie budowanie przyjaŸni z kimœ, kto naszych bohaterów uważa za zbrodniarzy, jest niemożliwe. Musi nastšpić przesilenie – albo my przestaniemy czcić owych herosów, albo nasi interlokutorzy przestanš ich uznawać za morderców. Tak właœnie na sprawę patrzy elita Ukrainy, a owymi bohaterami sš bojownicy OUN i UPA.

To relatywnie nowe spojrzenie, przed wybuchem wojny w Donbasie owszem dochodziło do głosu, zwłaszcza za prezydentury Juszczenki, ale nie zdobyło rzšdu dusz nad Dnieprem. W ogóle można postawić tezę, że przed tymi dramatami nie było jeszcze w pełni œwiadomego siebie narodu ukraińskiego, istniały ledwie elity narodowe. Nowa tożsamoœć Ukrainy zaczęła się budować na krwi przelanej o wolnoœć. Na Majdanie i w wojnie z Rosjš broczyli niš ochotnicy. To krew œwieża. Wczeœniej – upowcy, czyli największa siła zbrojna zniewolonych przez komunizm narodów, która porwała się na walkę partyzanckš ze Zwišzkiem Sowieckim. To krew z przeszłoœci.

Przed ofiarš Majdanu UPA niewielu na Ukrainie interesowała, poza skrajnymi œrodowiskami. Wojna wszystko zmieniła. Uczciwie mówišc, kiedy spojrzymy na historię Ukrainy, trudno znaleŸć lepsze spoiwo narodowe niż właœnie Ukraińska Powstańcza Armia. Problem w tym, że była to zbrojna formacja ukraińskiego nacjonalizmu, która popełniła ludobójstwo na Polakach. Nasi sšsiedzi nie chcš przyjšć tego do wiadomoœci, wolš postrzegać UPA wyłšcznie jako antysowiecki i – w mniejszym stopniu – antyniemiecki ruch oporu.

Pat nikomu nie służy

Mamy zatem pat. Ukraina uznaje OUN i UPA za „ojców założycieli" narodu, bo nie bardzo ma z czego wybierać, a mit narodowy jest jej niezbędny do przetrwania. My z kolei, uznajšc prawo Ukraińców do budowy tożsamoœci narodowej, nie możemy zaakceptować banderowców w tej roli.

Bezpieczeństwo państwa dziœ i jutro jest, niestety, ważniejsze od historii. Polska tożsamoœć trzyma się mocno, nie potrzebuje dodatkowych impulsów, z kolei niepodległa, przyjazna Ukraina daje nam kluczowe wsparcie geopolityczne. W takiej sytuacji moglibyœmy zatem... stonować.

Na przykład uznać za ludobójstwo wyłšcznie zbrodnie popełnione przez zbrojne formacje (bez nazywania ich) na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944. Uczcimy w ten sposób pamięć ofiar, a Ukraińcom pozostawimy furtkę do honorowania bojowników walczšcych z Sowietami. Może to rozwišzanie bardzo dalekie od idealnego, ale z pewnoœciš lepsze niż pogłębiajšca się wzajemna niechęć. Korzysta na niej wyłšcznie Rosja, my zaœ tracimy.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje jego prywatne poglšdy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL