Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Grzegorz Urbanek: PiS skazany na sukces

Premier Beata Szydło wœród dzieci, czyli przekuwanie programu Rodzina 500+ w medialny sukces.
PAP, Darek Delmanowicz
Dzięki sterowaniu opiniš publicznš partia Jarosława Kaczyńskiego wcišż wysoko w sondażach.

Partia Jarosława Kaczyńskiego konsekwentnie przebudowuje Polskę, skutecznie odpiera ataki przeciwników i sprawnie gasi pożary. W najnowszym sondażu CBOS wręcz deklasuje rywali. Prze do przodu, mimo samobójczych goli strzelanych przez Bartłomieja Misiewicza, Jacka Sasina czy nawet swojego lidera Jarosława Kaczyńskiego. W jaki sposób osišgnšć 40 proc. poparcia, zrażajšc do siebie w krótkim czasie wojskowych, samorzšdowców i frankowiczów? Przemyœlana strategia, wsparta silnš narracjš, umiejętne odczytywanie nastrojów społecznych i nieprzeciętna polityczna intuicja to klucz do sukcesu, który ma w ręku prezes PiS. Żeby go dostrzec, wystarczy przyjrzeć się wybranym politycznym wydarzeniom z ostatnich tygodni.

Sprawdzona strategia

Demonizowanie politycznych przeciwników, rozliczanie ich błędów i formułowanie oferty w kontrze do dorobku poprzedników to sprawdzona strategia PiS. Politycy tej partii podczas ostatniej kampanii wyborczej konsekwentnie wpajali wyborcom obraz Polski jako państwa istniejšcego teoretycznie, pogršżonego w chaosie i ruinie. Gdy przejęli stery władzy, niczym mityczny Herakles przystšpili do sprzštania stajni Augiasza. Uporzšdkowania wymagał Trybunał Konstytucyjny, stan wiedzy o katastrofie smoleńskiej czy kadry w spółkach Skarbu Państwa.

W ostatnich dniach jeszcze silniej wybrzmiała potrzeba wytropienia i rozliczenia nieprawidłowoœci reprywatyzacyjnych w stolicy. Sejm przegłosował powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej z szerokim zakresem uprawnień, budzšcym wštpliwoœci konstytucjonalistów.

W dodatku kilka dni wczeœniej funkcjonariusze CBA w zwišzku ze œledztwem w sprawie reprywatyzacji w Warszawie zatrzymali kolejne osoby. W serwisach informacyjnych pojawiły się relacje dotyczšce przesłuchań i zarzutów. W programach publicystycznych minister sprawiedliwoœci opowiadał o milionowych łapówkach i możliwych, drakońskich karach dla potencjalnych winowajców.

To przekaz adresowany nie tylko do zwolenników PiS, przeciwników poprzedniej władzy, ale także do zwykłych Polaków, którzy uczciwie pracujš na chleb. Wystarczy, że determinacja ministra sprawiedliwoœci i skutecznoœć œledczych wzbudzš w nich uœpione od lat łaknienie poczucia sprawiedliwoœci i bezpieczeństwa. To polityczna gra na umocnienie twardego elektoratu i przede wszystkim wysyłanie sygnałów do niezdecydowanych wyborców lub antysystemowców, zawiedzionych obietnicami Pawła Kukiza. Dzięki temu PiS zyskuje w sondażach.

Pozytywna narracja

W arsenale politycznych narzędzi Prawa i Sprawiedliwoœci przekaz oparty na negowaniu działań poprzedników czy piętnowaniu ich błędów przeplata się z pozytywnš narracjš. Rzšdzšcy do perfekcji opanowali choćby opowieœć o dobrodziejstwach programu Rodzina 500+. Z łatwoœciš zbywajš argumenty przeciwników projektu. Z pozytywnym przekazem sš w stanie przykryć nieudolne inicjatywy partii opozycyjnych.

I tak, gdy w ostatniš œrodę posłowie Nowoczesnej starali się zainteresować dziennikarzy postulatem stworzenia tzw. ustaw metropolitarnych dla kolejnych miast w Polsce, przedstawiciele Narodowej Rady Rozwoju z pompš podsumowali pierwszy rok funkcjonowania sztandarowego programu PiS.

Gdy politycy opozycji próbowali przeprowadzić opinię publicznš przez meandry założeń swojego projektu, minister Elżbieta Rafalska mówiła o gigantycznym spadku skrajnego ubóstwa dzieci i przekonywała, że dzięki programowi Rodzina 500+ więcej maluchów wyjedzie w tym roku na ferie. Opowiadała o radoœci wypoczywajšcych dzieci, zapewnionej dzięki staraniom ekipy Prawa i Sprawiedliwoœci. Pozytywny, silny przekaz rzšdzšcych w zestawieniu z komunikacyjnymi ułomnoœciami opozycji nagradza sondażowym bonusem tych pierwszych.

Wyczucie społeczne

Politycy PiS dużš wagę przykładajš do œledzenia nastrojów i oczekiwań społecznych. Dzięki temu wiedzš nie tylko, jak budować swój przekaz, ale też jak wyjœć obronnš rękš z sytuacji kryzysowych.

Oto dwa przykłady z ostatnich dni. Najpierw reforma sšdownictwa zaproponowana przez Zbigniewa Ziobrę. Minister sprawiedliwoœci na wstępie zderzył się z zarzutami œrodowiska sędziowskiego o próbę upolitycznienia wymiaru sprawiedliwoœci. Ziobro chęć zmian uzasadnił koniecznoœciš wprowadzenia w Polsce europejskich standardów. Przekonywał, że to przede wszystkim odpowiedŸ na duże społeczne oczekiwanie zmiany. Bingo.

W ubiegłorocznym badaniu TNS Polska dla Komisji Europejskiej, dotyczšcym oceny wymiaru sprawiedliwoœci w kontekœcie niezależnoœci sšdów i sędziów, 44 proc. pytanych wyraziło krytyczne zdanie. Podobny sondaż przeprowadzono we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ocena wyrażona przez polskich uczestników badania była bardziej krytyczna niż œrednia europejska. Dlatego reforma sšdów może nie podobać się œrodowisku sędziowskiemu i autorytetom z dziedziny prawa, ale znajduje poklask u pokaŸnej częœci społeczeństwa.

Drugi przykład dotyczy sprawy sierot z Aleppo. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski oskarżył rzšdzšcych o obojętnoœć na los nieletnich ofiar konfliktu w Syrii. W sieci i mediach tradycyjnych zawrzało. Najpierw wokół listu sopockiego włodarza i odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Potem istota sprawy rozbiła się o detale – liczbę sierot, które miałaby objšć pomoc. Padły oskarżenia o generowanie fałszywych informacji i wykorzystywanie ludzkiego cierpienia do celów politycznych. Rzecznik rzšdu podsumował dotychczasowš pomoc polskiego państwa dla ofiar syryjskiej wojny. – Dla nas jako rzšdu najważniejsze jest to, żeby w ramach działań zwišzanych z tymi kwestiami zagwarantowane było przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków – dodał Rafał Bochenek.

Z pewnoœciš uspokoił 41 proc. respondentów, którzy w sondażu IBRIS dla Radia Zet opowiedzieli się przeciwko przyjmowaniu uchodŸców. W badaniu przeprowadzonym na poczštku tego miesišca tylko co pišty pytany popiera otwarcie granic dla potrzebujšcych kobiet i dzieci. Kryzys wizerunkowy rzšdu zwišzany z problematykš uchodŸców okazał się krótkotrwały i nie przełożył się na słupki społecznego poparcia dla PiS. A te, jak na razie, wydajš się być odporne na jakiekolwiek zawirowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL