Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Treblinka: Historyczny testament do wypełnienia

Żydów, którzy zostali zgładzeni w Treblince, upamiętniono dopiero 20 lat po wojnie
Fotorzepa, Rafał Guz
Treblinka powinna stać się miejscem spotkania Polaków, Żydów i Niemców

Jesieniš 1939 roku Warszawa była największym skupiskiem ludnoœci żydowskiej w Europie. Mieszkało w niej 359 tys. Żydów. Rok póŸniej Niemcy zamknęli ich w getcie.

Œwiadectwo Lewina

Zagładę dokumentowała grupa Żydów skupiona w grupie Oneg Szabat pod przewodnictwem Emanuela Ringelbluma. Jednym z kronikarzy był Abraham Lewin. Między innymi dzięki niemu wiemy dzisiaj, że już w 1942 r. ludzie zgromadzeni w gettach wiedzieli, że sš one likwidowane, a Żydów wysyła się do Oœwięcimia, Sobiboru, Chełmna nad Nerem czy Treblinki.

Lewin zapisał takš relację: „W odległoœci 15 km przed stacjš kolejowš Treblinka Niemcy przejmujš pocišg. Okrutnie bijš ludzi, gdy wychodzš z wagonów. Następnie zapędzajš ich do ogromnych baraków. Przez 5 minut słychać przeraŸliwe krzyki, a potem nastaje cisza. Zwłoki, które wycišga się stamtšd, sš okropnie obrzęknięte. Nie sposób objšć zwłok rękoma, takie sš grube".

28 maja 1942 r. napisał: „Wczoraj o 9 wieczór zastrzelono przed moim oknem żydowskiego chłopca w wieku 13–14 lat. Morderstwa dokonał polski policjant. Strzelał przez dziurę w murze i trafił chłopca prosto w serce". W jego dziennik pełno jest też opisów korupcji i nikczemnoœci żydowskich policjantów.

Lewin zginšł najprawdopodobniej w Treblince.

Okazja do pojednania

Dlaczego o tym wspominam? Bo gdy kurz dzisiejszych sporów wokół nowelizacji ustawy o IPN opadnie (a w to wierzę), właœnie ten kawałek ziemi – œlad zagłady polskich Żydów w Treblince – mógłby stać się miejscem pojednania Polaków, Żydów i Niemców.

A jest ku temu konkretna przesłanka. I ten rok też jest wyjštkowy.

Z jednej strony niebawem minie 50 lat od wydarzeń marcowych, które skutkowały antysemickš nagonkš (program obchodów jest gotowy). Z kolei resort kultury przygotowuje kolejne projekty, których celem jest przybliżenie historii społecznoœci żydowskiej, a także popularyzuje wiedzę na temat Polaków, którzy ratowali w czasie wojny Żydów (już wiadomo, że w Nowym Jorku powstanie filia Muzeum im. Rodziny Ulmów z Markowej).

Jednak przede wszystkim w kwietniu będziemy wspominali 75. rocznicę wybuchu żydowskiego powstania w getcie warszawskim, w odpowiedzi na panoszenie się „blond bestii" – jak Niemców okreœlił Lewin. Latem zaœ będzie rocznica buntu więŸniów Treblinki. Z kolei jesieniš rocznica likwidacji tego obozu i stopniowego zacierania œladów zbrodni. Proces ten trwał i po wojnie, miejsce to plšdrowały hieny cmentarne – Polacy, a komunistyczne państwo niewiele robiło, aby zastopować te działania.

Uszanujmy wolę Willenberga

Dwa lata temu w Tel Awiwie zmarł Samuel Willenberg, artysta, żołnierz wrzeœnia 1939 roku postrzelony przez Sowietów, który w czasie wojny został aresztowany przez Niemców i wysłany do Treblinki. Przydzielono go do Sonderkommando, które sortowało rzeczy zabitych w komorach gazowych. W sierpniu 1943 r. Willenberg uczestniczył w buncie więŸniów i był jednym z nielicznych, którym udało się uciec i przeżyć. Dotarł do Warszawy, gdzie walczył w Powstaniu Warszawskim.

Willenberg został odznaczony Orderem Virtuti Militari, ale przede wszystkim był jednym z tych, którzy przypominali o wyjštkowoœci zbrodni w Treblince.

W poprzednim roku Krystyna Willenberg, wdowa po zmarłym, przypomniała, że ostatnim marzeniem jej męża było, aby w Treblince powstało centrum edukacyjne, w którym historycy będš opowiadać o tym, co się tam działo. Projekt placówki sporzšdziła Orit Willenberg-Giladi, córka Samuela. Zaplanowała m.in. przestrzeń do spotkań młodzieży.

Wojna oczyœciła ziemię?

Niemal pięć lata temu w Treblince odsłonięto symboliczny kamień węgielny, ale „testament Willenberga" do dzisiaj nie został zrealizowany. Bo przez wiele lat miejsce zagłady Żydów było lokalnym muzeum, co oczywiste – z niezwykle ograniczonym budżetem. Dopiero od kilku miesięcy Ministerstwo Kultury i marszałek województwa mazowieckiego podejmujš działania, aby wspólnie stworzyć tam Pomnik Zagłady, tak jak np. w muzeum w Oœwięcimiu.

Dzisiaj praktycznie nie ma œladu po obozie w Treblince. Dopiero w 1964 r. powstał tam pomnik, potem ustawiono kamienie z nazwami miejsc, z których do obozu przywożono Żydów. Prowadzi do niego droga utwardzona rozbitymi macewami.

Tymczasem, jak przypomina dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN, „w 1050-letniej historii Polski to największe miejsce zagłady obywateli Polski". Zginęło tam ok. 700 tys. polskich Żydów. Z ostatnich badań archeologicznych wynika, że w sumie funkcjonariusze III Rzeszy zgładzili tam 912 tys. osób, m.in. z Grecji, Słowacji, Czech, a także Romów i Sinti.

Dzisiaj mówimy o godnym upamiętnieniu ofiar. Może warto, aby przy tej okazji Treblinka stała się miejscem spotkania przywódców Izraela, Polski, Niemiec? W obliczu okrucieństwa tej zbrodni można byłoby zawrzeć symboliczny pakt prawdy o zbrodniach popełnionych w czasie II wojny œwiatowej, których interpretacja dzisiaj dzieli.

Abraham Lewin w dzienniku zadawał pytania: „Czy cały naród niemiecki jest odpowiedzialny za zbrodnie hitleryzmu?". A także: „czy osłabł i złagodniał zakorzeniony polski antysemityzm", i odpowiadał sobie: „Widzę wojenne stosunki polsko-żydowskie w jasnym œwietle. Uważam, że obecna wojna oczyœci kulę ziemskš z brudu i okrucieństwa. (...) Nie będzie tu miejsca dla antysemityzmu, przynajmniej tego otwartego i agresywnego. Wstyd będzie z nim występować". Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL