Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Adamowicz: PiS zrobi wszystko, by przejšć miasto

materiały prasowe
- Platforma nie może oddać Gdańska PiS-owi – mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Rzeczpospolita: Kandyduje pan na prezydenta Gdańska wbrew Platformie Obywatelskiej.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, PO: Kandyduję jako doœwiadczony samorzšdowiec, wieloletni prezydent Gdańska, który cieszy się poparciem mieszkańców. Nie muszę mieć za sobš partii, mam za sobš mieszkańców Gdańska. Już w cišgu pierwszej doby po ogłoszeniu swojego startu w wyborach zgłosiło się ponad stu wolontariuszy, którzy chcš pomagać w mojej kompanii. Liczę, że PO również włšczy się w mojš kampanię. Przypomnę, że podczas ostatnich wyborów również startowałem jako kandydat bezpartyjny i PO bardzo ucieszyła się z mojego zwycięstwa.

Grzegorz Schetyna tydzień temu w rozmowie z „Rzeczpospolitš" pytany o pańskš kandydaturę mówił, że ma pan inne plany i kandydatami PO mogš być Jarosław Wałęsa lub Agnieszka Pomaska.

Nie wiem na jakiej podstawie Grzegorz Schetyna mówił o moich planach, bo ja nie mówiłem mu, że nie będę ubiegał się o reelekcje. Przed ogłoszeniem swojej kandydatury poinformowałem przewodniczšcego PO, że zdecydowałem się wystartować w wyborach. Powiedział, że przyjšł moje stanowisko, a rozmowa była rzeczowa. Zapraszam Jarka Wałęsę i Agnieszkę Pomaskš do współpracy.

PO jest przeciwko panu?

Nie, znaczna częœć partii popiera mojš kandydaturę. Popierajš mnie tak ważne osoby dla Platformy jak Bogdan Borusewicz, Mieczysław Struk, Jacek Karnowski. W paŸdzierniku zeszłego roku, czyli niedawno, Rada Powiatu gdańskiej PO jednogłoœnie zaapelowała do mnie bym kandydował w najbliższych wyborach. Od tego czasu nie zmieniło się przecież wiele. Dlatego wierzę, że poprze mnie również Grzegorz Schetyna. Platforma nie może oddać Gdańska PiS-owi.

Kandydatem na prezydenta Gdańska powinien być lider regionalny partii, czy lider w samorzšdzie?

Kandydatem na prezydenta Gdańska powinna być osoba o odpowiednim doœwiadczeniu samorzšdowym, wiedzy, przygotowaniu, która zna problemy miasta, wie jak je rozwišzywać i ma poparcie mieszkańców. Nie tylko w Gdańsku PO powinna postawić na najpopularniejszych doœwiadczonych samorzšdowców, ale również w innych miejscowoœciach. Nie możemy ryzykować oddanie samorzšdów Kaczyńskiemu.

Czy kandydujšc zapewnia pan sobie immunitet przed ewentualnym aresztowaniem? CBA od dwóch lat zajmuje się pańskimi sprawami, przed sšdem trwa proces ws. oœwiadczeń majštkowych, temat siedmiu pańskich mieszkań i trzydziestu szeœciu kat bankowych wcišż budzi wiele kontrowersji.

Dziwię się dziennikarzom, że mówiš o mnie niczym o osobie winnej, kiedy nie jestem człowiekiem skazanym, nie mam nic do ukrycia, a z prokuraturš współpracuję i stawiam się na każde żšdanie. Brałem z żonš kredyty, również we frankach, i banki wymagały wielu rachunków bankowych. Moje działania sš transparentne i nie mam nic do ukrycia przed opiniš społecznš. Innš sprawš jest, że próbuje się stworzyć wokół mnie zły klimat. PiS od wielu lat nie potrafi wygrać wyborów w Gdańsku i zrobiš wszystko, żeby przejšć miasto. Ja na to nie pozwolę.

Liczy pan, że jak po pana przyjdš, to wyjdzie pan na męczennika?

Mogš po mnie przyjœć jak po Frasyniuka. Nie boję się. Przypomnę, że prokuratura złożyła wniosek do sšdu o umorzenie mi zarzutów, wystawiła mi karę pieniężnš, a kiedy ministrem sprawiedliwoœci i prokuratorem generalnym został Zbigniew Ziobro, nakazał prokuraturze wycofać wniosek z sšdu. Zwrócę również uwagę, że prokuratura nie skończyła wydawałoby się błahych postępowań w sprawie organizacji przeze mnie jubileuszu Trybunału Konstytucyjnego - zarzucajšc mi to że wysłałem listy zaproszeniami za 1200 zł, czy zorganizowałem kolację dla goœci. Wszczęła też postępowanie w sprawie Muzeum II Wojny Œwiatowej – przysyłajšc po jednš stronę umowy, którš mogłem wysłać pocztš pięciu uzbrojonych agentów. Jestem nieustannie „grillowany". Z kolei pan Obajtek, który miał znacznie poważniejsze zarzuty ode mnie, a nawet akt oskarżenia, został ze wszystkiego oczyszczony za rzšdów PiS i dzisiaj jest prezesem Orlenu. PiS stosuje podwójne standardy. Ja się temu nie podporzšdkuję. Wiem jedno, oni zrobiš wszystko, żeby przejšć Gdańsk.

Nie ma pan wrażenie, że swojš decyzjš o kandydowaniu daje pan PiS amunicję?

Przeciwnie. Mam wrażenie, że PiS nie było przygotowane na mojš kandydaturę i nie majš polityka, który mógłby mi zagrozić. Szanuję każdego kontrkandydata, ale widać po atakach, że PiS wystraszyło się mojej kandydatury. Dodam również do wczeœniejszego pytania, że jestem po kontroli regionalnej izby obrachunkowej, która objęła cztery lata moich rzšdów, i raport z kontroli jest idealny. Miasto Gdańsk w tym roku przekroczyło trzy miliardy dochodów i wydatków. Ja rozpoczynałem jako prezydent z miliardowym budżetem, a więc w cišgu ostatnich dwudziestu lat podniosłem do 3 miliardów 200 milionów złotych. Ja jestem czysty, a Gdańsk jest fantastycznie rozwijajšcym się miastem i jako jedni z nielicznych nie wyludniamy się, a notujemy cišgły wzrost liczby mieszkańców.

Kandydatem na prezydenta Gdańska może być syn Macieja Płażyńskiego...

...albo poznany przez użytkowników Twittera ostatnio szerzej pan poseł Horała. Maciej Płażyński był moim serdecznym przyjacielem i mogę o nim mówić tylko dobrze. Z każdym mogę się zmierzyć na wiedzę, doœwiadczenie i zasługi dla Gdańska. Niech oceniš mnie wyborcy, a nie politycy PiS, którzy kombinujš, jakby tu wykurzyć mnie ze stanowiska. Grajmy fair play, a nie poprzez służby specjalne i prokuraturę.

Jest pan prezydentem Gdańska nieustannie od 1998 roku, czyli niewielu ma pańskie doœwiadczenie.

Panie redaktorze, nie może mi pan czynić zarzutu z faktu, że gdańszczanie wybierajš mnie na prezydenta. W ostatniej kampanii wyborczej również stosowano przeciwko mnie brudne chwyty, ale mieszkańcy ponownie stanęli za mnš murem. Dzisiaj PiS ma w swoich rękach cały aparat państwa, którego, nie mam wštpliwoœci, użyje przeciwko mnie. Jestem jednym z wielu kandydatów w wyborach samorzšdowych, który jest dla PiS problemem, dlatego władza zrobi wszystko, żeby mnie zdyskredytować. Nie boję się, i jak trzeba to będę się bił z PiS.

Nie wycofa się pan z kandydowania pod naciskiem PO?

Powtórzę, Platforma powinna postawić w wyborach samorzšdowych na najsilniejszych kandydatów, najbardziej doœwiadczonych, którzy majš poparcie społeczne. Nie możemy oddać samorzšdów PiS-owi, bo to jest jeden z ostatnich bastionów wolnoœci i niezależnoœci od władzy totalnej.

Nie rozbija pan porozumienia opozycji PO i Nowoczesnej, które wspólnie miały uzgadniać kandydatów na prezydentów miast?

Nowoczesna pod przewodnictwem Ryszarda Petru kilka miesięcy temu, bez porozumienia z PO, zgłosiła Ewę Lieder. Z całym szacunkiem, ale opozycja potrzebuje kandydata, którego gdańszczanie oceniajš dobrze, a mam szacunek cieszyć się największym poparciem spoœród kandydatów. Zapraszam Nowoczesnš do wsparcia mojej kandydatury, podobnie jak PO i innego ugrupowania i œrodowiska opozycyjne.

Czy będzie pan zabiegał o kandydaturę Donald Tuska?

Myœlę, że Donalda Tusk życzy mi dobrze, ale nie będę zawracał mu głowy swojš osobš. Zresztš i tak zagłosuje na Jacka Karnowskiego w Sopocie, gdzie jest zameldowany. Mam nadzieję, że przekonam do swojej kandydatury bliskich Donalda Tuska, którzy mieszkajš w Gdańsku. Zamierzam zresztš każdego Gdańszczanina przekonywać do swojej kandydatury, bo wszystko dla Gdańska, w myœl mojego hasła wyborczego. Przede mnš najtrudniejsze wybory w moim życiu. Od czasu 1988 roku, kiedy byłem współorganizatorem strajku okupacyjnego na Uniwersytecie Gdańskim oraz przewodniczšcym studenckiego komitetu strajkowego, nie musiałem bronić demokracji i walczyć o naszš wolnoœć. Mam wrażenie, że moja historia zatoczyła koło. Dzisiaj znowu muszę bić się o wolnš Polskę i nie możemy oddać Gdańska władzy totalnej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL