Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

100 dni po rekonstrukcji: Ranking nowych ministrów

Fotorzepa
Jak członkowie rzšdu wypadajš 100 dni po rekonstrukcji.

Przebudowa rzšdu PiS została rozbita na etapy. Najpierw wotum zaufania uzyskał premier Mateusz Morawiecki, a dopiero póŸniej – 9 stycznia 2018 roku, dokonała się rekonstrukcja rzšdu i wymiana ministrów. Od tamtego wydarzenia mija 100 dni. Zespół „Rzeczpospolitej" ocenił zarówno nowych szefów resortów, jak i zaplecze premiera oraz samego szefa rzšdu. Oceny przedstawiamy w skali od 1 do 10.

Otwarte fronty

Nowi ministrowie i sam premier stanęli na poczštku roku przed sporym wyzwaniem, zarówno jeœli chodzi o sytuację międzynarodowš, jak i kłopoty wewnętrzne – i te w kraju, i te w obozie Zjednoczonej Prawicy. Do licznych otwartych frontów należała m.in. sprawa Puszczy Białowieskiej, protest lekarzy rezydentów, kłopoty negocjacji ws. systemu rakietowego „Wisła" czy spór o praworzšdnoœć z Brukselš. Pojawiły się i nowe zawirowania, w tym przede wszystkim kwestia konsekwencji przyjęcia nowelizacji ustawy o IPN.

Oceny nowych członków rzšdu oddajš tę sytuację. Nowi ministrowie weszli w te sfery, w których w poprzednim roku wybuchły najpotężniejsze kryzysy. Niektórym udało się je załagodzić. Tak jak minister zdrowia Łukasz Szumowski, który do sukcesów swoich pierwszych stu dni może zaliczyć zakończenie sporu z rezydentami. Załagodziła się też częœciowo sytuacja na linii Warszawa–Bruksela, gdy na czele polskiej dyplomacji stanšł Jacek Czaputowicz. Spór o Puszczę Białowieskš, który dawał politycznego paliwa opozycji w kraju, został wyciszony przez nowego ministra œrodowiska Henryka Kowalczyka.

Nieco inaczej jest z kwestiš praworzšdnoœci. Chociaż zarówno z Brukseli, jak i z rzšdu płynš pozytywne sygnały, to spór nadal nie jest rozwišzany. Parlament przyjšł już ustawy, które zdaniem PiS wychodzš naprzeciw propozycjom Komisji Europejskiej. Ale wyglšda na to, że kolejne ustępstwa będš konieczne.

– Kilka pierwszych zmian już wprowadziliœmy, parę kolejnych będzie prawdopodobnie wprowadzonych – mówił w poniedziałek na antenie Polsat News premier Mateusz Morawiecki. To sugestia, że potrzebne będš nowe ustępstwa, by doprowadzić do jego zakończenia. – Wszystko jest możliwe, ale zależy to od odpowiedzialnoœci stron w tej sprawie – powiedział we wtorek wiceszef MSZ Konrad Szymański dziennikarzom w Brukseli. Również kwestia sporu o ustawę o IPN przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie pozostaje otwarta.

Ministrowie w następnych dniach, tygodniach i miesišcach będš też rozliczeni z tego, jak wprowadzajš zmiany zapowiedziane w tzw. pištce Morawieckiego, czyli projekty reform społeczno-gospodarczych, które majš zostać przeprowadzone w najbliższych tygodniach.

Plany sš ambitne – obywatele majš poczuć jak najszybciej to, co zapowiedział premier. Ale zmiany muszš jeszcze przejœć przez parlament.

Sporo wyzwań czeka nowego-starego szefa resortu cyfryzacji Marka Zagórskiego. Został powołany po wielomiesięcznych poszukiwaniach następcy Anny Streżyńskiej. I chociaż przez cały czas jest p.o. ministra cyfryzacji, to liczba problemów w jego resorcie jest bardzo duża.

Podwójny rzšd

Powołanie nowych ministrów zmieniło strukturę rzšdu. Politycznie wymuszona została sytuacja, w której była szefowa rzšdu Beata Szydło, była szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa oraz ich współpracownicy, tacy jak Rafał Bochenek, pozostali w różnych miejscach administracji. Jak pokazujš bardzo niskie oceny premier Szydło na nowym stanowisku, ten „podwójny rzšd" nie znalazł uznania, tak samo jak prace Komitetu Społecznego, którego jest szefem. Bioršc pod uwag skalę zapowiedzi wicepremier Szydło z sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy, jest bardzo mało prawdopodobne, by w tej sprawie nastšpiły jakiekolwiek zmiany. Były rzecznik rzšdu Rafał Bochenek został pełnomocnikiem ds. szczytu klimatycznego w Katowicach, w Kancelarii Premiera nadal pracujš też inni współpracownicy byłej premier. Z kolei Mateusz Morawiecki formalnie nadal jest też szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Zapomniane exposé?

Wygłoszone w grudniu przez nowego premiera exposé zawierało kilka obietnic. Miało zostać powołane Centrum Analiz Strategicznych, nowe jednostka przy KPRM stanowišca zaplecze strategiczne rzšdu. Jego szefem – jak pisała „Rzeczpospolita" – może zostać prof. Waldemar Paruch, obecnie doradca marszałka Marka Kuchcińskiego. Centrum jednak do tej pory nie powstało. Zmniejszona miała też zostać liczba tworzonych aktów prawnych. – Nie zawsze im więcej prawa i ustaw, tym lepiej. Postaramy się zatrzymać tę falę. Państwo wraca do gry na poważnie, do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołšcza przedsiębiorcze państwo. Trzeba znaleŸć złoty œrodek pomiędzy państwem minimum, które opuszcza obywateli, a ociężałym państwem biurokratycznym – mówił premier.

Do tej zapowiedzi odnosił się w trakcie sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Ale to wyzwanie jest nadal kwestiš otwartš.

Ministrów ocenili w skali 1 do 10: Michał Szułdrzyński, Zuzanna Dšbrowska, Marek Kozubal, Mateusz Rzemek, Grażyna Zawadka, Krzysztof A. Kowalczyk, Przemysław Wojtasik, Grzegorz Siemonczyk, Agata Łukaszewicz, Wiktor Ferfecki, Izabela Kacprzak, Jerzy Haszczyński, Marek Domagalski.

Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów

Nasza ocena 4,9

Szybko się zużył. Wielkie wizje robiš coraz mniejsze wrażenie. Dolał oliwy do ognia w kluczowym momencie kryzysu wywołanego przez ustawę o IPN. Po fatalnym poczštku walczy o autorytet w partii władzy. Kaczyński chce, by został kiedyœ liderem PiS, tylko czy PMM do tego doroœnie? Jeœli doprowadzi do przełomu w relacjach z Brukselš, osišgnie historyczny sukces, ważniejszy niż realizacja socjalnych obietnic.

Dużo poniżej oczekiwań. Premier zachowuje się, jakby sprawowanie funkcji szefa całego rzšdu nieco go przerosło.

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju

''

Nasza ocena 5,8

– Nazywajš go „Dżentelmen od funduszy". Trochę to mało jak na ministra, który odpowiada za miliardy euro z Unii. Jeszcze niczego nie dokonał w nowej roli, choć w tym resorcie trudno zrobić rewolucję, bo takie pienišdze nie lubiš zmian. Może niech lepiej nic nie robi, tylko pilnuje sprawnego wydawania kasy na modernizację kolei i budowę autostrad. Ocena nie może być wyższa z powodu budzšcej ogromne kontrowersje specustawy mieszkaniowej. Musi walczyć o pienišdze z UE i na razie nie zaliczył poważniejszych gaf.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Nasza ocena 4,2

Sprawny, kontaktowy, stara się tłumaczyć działania rzšdu. W tej roli wielokrotnie zastępuje rzecznika rzšdu. Nabywa doœwiadczenie, które w przyszłoœci pozwoli mu odgrywać poważniejszš rolę w polskiej polityce.

Sprawny organizator. Ale jako szef KPRM, wiedzšc, że szykuje się afera nagrodowa, powinien szybciej zareagować i ostrzec premiera przed katastrofš.

Wizerunek rozsšdnego i umiarkowanego przeszkadza w kandydowaniu w stolicy. Brak politycznego refleksu przy okazji nowych nagród dla obecnego rzšdu.

Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów ds. społecznych

Nasza ocena 2,0

Nie wiadomo, po co jest w składzie rzšdu. Jedyne zapamiętane jej wystšpienie publiczne, dotyczyło obrony nagród dla ministrów. Dyskusyjne było też przyznanie nagrody dla samej siebie. W rzšdzie jest tylko po to, by nie dopuœcić do buntu w szeregach PiS. Ale to ona wsadziła PiS na minę, przyznajšc ministrom nagrody. Tło dla Rafalskiej na konferencjach prasowych dot. polityki społecznej. Wysoki ton wypowiedzi byłej pani premier już tak nie działa, tym bardziej że w obronie przegranej sprawy.

Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych

Nasza ocena 5,8

Po prostu dyplomata, może powiedzieć wszystko, czego oczekuje odbiorca – po dwóch latach publicystycznego rozedrgania w MSZ jest to korzystna odmiana. Ma mało narzędzi do naprawiania wizerunku Polski, ale całkiem sprawnie z nich korzysta. Na tle Witolda Waszczykowskiego wypada jak pełnokrwisty dyplomata. Z jednej strony zręcznie broni PiS-owskich reform. Z drugiej – tam, gdzie jest to konieczne, nie boi się mówić rzeczy, które drażniš elektorat PiS, np. o partnerstwie z Niemcami.

Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych

Nasza ocena 4,2

Kwartał bez skandalu w policji to wielki sukces. Ale poległ na Służbie Ochrony Państwa, której funkcjonariusze jak mieli wypadki drogowe, tak majš je dalej. Plus za aktywnoœć podległych mu służb w zwalczaniu przestępczoœci. On sam niczym szczególnym się nie wsławił, kontynuuje „linię" poprzednika. Bardziej wyważony i ostrożny od niego. To zaleta, jak i wada.

Głos rozsšdku w delikatnych sprawach polsko-żydowskich. Niestety, na Twitterze za bardzo chce naœladować Trumpa.

Teresa Czerwińska, minister finansów

Nasza ocena 6,8

To raczej minister administrator, nastawiona na kontynuację, a nie wizjonerka z własnymi pomysłami. Więcej punktów dostanie, gdy zniknš absurdy w interpretowaniu prawa podatkowego przez system skarbowy.

Plus za zapowiedŸ kontynuacji uszczelniania systemu podatkowego, rosnšce wpływy z podatków i walkę z szarš strefš oraz dobre wyniki gospodarcze, sprawnie przeprowadzonš akcję składania Jednolitych Plików Kontrolnych, reagowanie na postulaty przedsiębiorców.

Henryk Kowalczyk, minister œrodowiska

Nasza ocena 5,2

Za wyciszenie sprawy wycinki Puszczy Białowieskiej, wymianę kierownictwa Lasów Państwowych, a także wsłuchanie się w głos UE w sprawie dewastacji puszczy. Minister próbuje zacierać œlady po ministrze Szyszko i wygasza konflikty. Tu jednak napotyka trudnoœć, czyli fakt, że LP sš dostarczycielem żywej gotówki do budżetu. Przed wyborami trudno będzie ograniczać wyršb. Bardziej działa jak minister rolnictwa, którym chciałby być, niż œrodowiska.

Naprawianie błędów poprzednika to za mało, by zasłużyć na wyższš notę.

Joanna Kopcińska, rzeczniczka rzšdu

Nasza ocena 3,7

Obiecywała otwartoœć, ale wypada doœć słabo, choć i tak widać znaczšcš poprawę, bo Centrum Informacyjne Rzšdu (choć z dużym opóŸnieniem) zaczęło odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Pani o przezwisku „Kliknęłam zwróć przelew i już nie mam premii na koncie". Poprzedni rzecznik rzšdu, złotousty Rafał Bochenek, lepiej radził sobie przypierany do muru. Praktycznie nieobecna w mediach i niedostępna dla mediów niezwišzanych z obozem władzy. Musi wzišć na siebie odpowiedzialnoœć za liczne wpadki wizerunkowe premiera.

Łukasz Szumowski, minister zdrowia

Nasza ocena 6,1

Rozbrojenie bomby pt. strajk rezydentów. Ale całe pole minowe dopiero przed nim: ratownicy, pielęgniarki, weekendowy chaos na szpitalnych SOR.

Przedstawiciel œrodowiska, który w odróżnieniu od Konstantego Radziwiłła rozumie i szanuje swoich rozmówców. Udało mu się na razie przytłumić większoœć pożarów w służbie zdrowia. Zobaczymy, co będzie, jak przyjdzie czas realizacji obietnic rozdawanych obecnie na lewo i prawo. Plus za zapowiedŸ łatwiejszego dostępu do specjalistów.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Nasza ocena 4,8

O jakoœci pracy ministerstwa Ÿle œwiadczš problemy z CEPiK, ale trudno ocenić, ile tu winy nowego ministra. Plus za przygotowanie dobrej ustawy wdrażajšcej unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, minus za spóŸnienie tej nowelizacji – zamiast 25 maja, wejdzie w życie latem. Biznes będzie się musiał dwa razy dostosowywać do tych regulacji, najpierw unijnej, a póŸniej do polskiej modyfikacji. Zdaniem fachowców skutecznie gasi pożary, które wybuchajš w rozgrzebanych projektach cyfryzacyjnych.

Marek Suski, szef Gabinetu Premiera

Nasza ocena 3,0

Niczym szczególnym się nie wyróżnia, poza próbš tłumaczenia polityki partii rzšdzšcej. Człowiek, który publicznie upokorzył prezydenta, stwierdzajšc, że zagłosowałby w kolejnych wyborach na innego kandydata prawej strony. Przeciwnik likwidacji gabinetów politycznych, co zapowiadała jego partia.

Plus za nieprzyjęcie premii, zanim wybuchła afera z nagrodami. Raczej „ucho prezesa" w rzšdzie premiera Morawieckiego. Swoje nowe stanowisko wykorzystuje do prywaty: promowania rozbudowy lotniska w Radomiu.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczoœci i technologii

Nasza ocena 6,0

Mnóstwo doskonałych zapowiedzi. Choć wcišż niewiele efektów.

Po objęciu własnego resortu ruszyła z kopyta. Zapowiada dużo probiznesowych zmian także na styku wymiaru sprawiedliwoœci czy polityki społecznej.

Zapowiada walkę z zatorami płatniczymi, które stanowiš dyżurny problem polskiego biznesu.

Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jej resort jest często i chętnie odwiedzany przez biznes, który widzi tam szansę na zmiany.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Nasza ocena 4,8

Plus za normalizację stosunków z Pałacem Prezydenckim. Minus za brak odpowiedzi na temat kształtu zmian w Siłach Zbrojnych, systemu dowodzenia i kierowania, a także modernizacji technicznej armii. Należy też odnotować podpisanie umowy z Amerykanami na patrioty. Umowa doœć droga, ale w tym resorcie jakakolwiek poprawa to kolosalny skok. Vide malowanie hełmów z czasów PRL.

Skutecznie przeprowadza „demacierewiczyzację", jego decyzje uważane sš za zdroworozsšdkowe.

Beata Kempa, minister ds. pomocy uchodŸcom

Nasza ocena 1,2

Kompletnie bezużyteczna, obsadzenie w tej roli osoby, która uzasadniała sprzeciw rzšdu wobec przyjmowania uchodŸców, to ponury żart, wręcz kpina, czego potwierdzeniem była droga wycieczka PR-owska pani minister do Syrii, z której nic nie wynikło.

Niewiele robi poza powtarzaniem komunałów o „niesieniu pomocy tam, gdzie jest potrzebna". Wypowiada się nie na temat, nie ma pomysłu i koncepcji, ale za to wydaje na podróże.

Najsłabsze ogniwo w rzšdzie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL