Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Reforma Jarosława Gowina na prostej

Prezes Kaczyński poparł reformę wicepremiera Gowina.
EAST NEWS, Paweł Wiœniewski
Przed ministrem nauki jeszcze jedno starcie. I to nie z opozycjš.

Zmiany w szkolnictwie wyższym nie budzš tak dużych emocji społecznych jak inne tematy, którymi od dwóch lat zajmuje się rzšd Zjednoczonej Prawicy. Ale w 2018 roku reforma przygotowywana przez Jarosława Gowina pod względem skali jest największym projektem, który wejdzie w życie.

W ubiegłym tygodniu zgodził się na niš rzšd. W œrodę oficjalnie wypowiedział się o niej prezes PiS Jarosław Kaczyński, który postawił na szali swój autorytet. – Zrobię wszystko, by w obecnym stanie weszła w życie – mówił na konferencji prasowej z wicepremierem Jarosławem Gowinem. To poczštek ostatniego etapu długiej i wyboistej drogi całej reformy. Bo chociaż zmiany były szeroko konsultowane w œrodowisku akademickim – inaczej niż szybko procedowane projekty PiS – to najwięcej wštpliwoœci wywołały wewnštrz obozu władzy. Stšd wspólna konferencja Kaczyńskiego i Gowina.

Opór wewnętrzny

Reforma Gowina ma wpływowych przeciwników w samym PiS. Zalicza się do nich przede wszystkim Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i bliski współpracownik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podobnie jak Gowin pochodzi z Krakowa i ma zwišzki ze œrodowiskiem akademickim. Gowin jest filozofem i założył Wyższš Szkołę im. Józefa Tischnera, Terlecki to historyk, wykładowca m.in. PAN. Ich dyskusja odbywa się więc nie tylko na płaszczyŸnie politycznej.

Terlecki od wielu miesięcy krytykuje propozycje Gowina. Mówił, że nie ma na nie zgody w Klubie PiS. Sytuacja zaogniła się do tego stopnia, że odbyło się nawet spotkanie na Nowogrodzkiej z udziałem stron sporu i Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie prezes PiS publicznie poparł reformę Gowina, który na konferencji prasowej w œrodę mówił o merytorycznych różnicach między nim a wicemarszałkiem Sejmu. Konferencja ta sprawiła, że jeden z frontów wewnętrznych w ramach Zjednoczonej Prawicy – w widowiskowy sposób przebijajšcy się w mediach – będzie tracił na intensywnoœci. To nie oznacza jeszcze, że przeciwnicy ustawy całkowicie się poddali, chociaż po deklaracji Kaczyńskiego sprzeciw wobec reformy oficjalnie jest już sprzeciwem wobec PiS.

Po przyjęciu tzw. konstytucji dla nauki przez rzšd projekt trafi do Sejmu. Jeden z głównych sojuszników wicemarszałka Terleckiego prof. Włodzimierz Bernacki, wiceprzewodniczšcy sejmowej Komisji Nauki, już poprosił – na Twitterze – wszystkich o przesyłanie na specjalny adres internetowy uwag do projektu. Bo nie ma wštpliwoœci, że mimo poparcia Kaczyńskiego poprawki w trakcie prac legislacyjnych się pojawiš.

Jarosław Gowin w czwartkowym programie w Radiu RDC mówił, że kilka uwag Terleckiego zostało uwzględnionych. Projekt poparła za to kilka tygodni temu Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry w specjalnym oœwiadczeniu.

Wyœcig z czasem

Reforma – zwiększajšca m.in. autonomię uczelni, zmieniajšca zasady studiów doktoranckich i finansowania nauki – została pierwotnie zaprezentowana na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrzeœniu 2017 roku, po kilkunastomiesięcznych dyskusjach prowadzonych w œrodowisku akademickim. W styczniu 2018 roku Jarosław Gowin zaprezentował jej zmodyfikowanš wersję, po konsultacjach wewnštrzresortowych i społecznych.

Wprowadzone uwagi nie zmieniły jednak kluczowych jej zapisów. PiS szczególnie obawia się niekorzystnych efektów zmian dla mniejszych uczelni. – Tam jest nasz elektorat – przyznaje jeden z naszych rozmówców z Klubu PiS. Ale modyfikacje zmieniły sposób finansowania mniejszych uczelni. Reforma ma zaczšć działać od paŸdziernika tego roku, jej wprowadzenie – które zdaniem Gowina umożliwi polskiej nauce rywalizację na œwiatowym poziomie – jest rozpisane na kilka lat. W retoryce wicepremiera często pojawia się też argument, że zmiany zapobiegnš „drenażowi mózgów" z polskich uczelni.

By ten plan został zrealizowany, Sejm musi przyjšć projekt doœć szybko. A bioršc pod uwagę bardzo rzadkie obecnie posiedzenia, wcale nie ma na to wiele czasu. – Liczę, że Sejm zajmie się projektem reformy tuż po Wielkanocy. Mam nadzieję, że prezydent podpisze jš przed wakacjami – mówi „Rzeczpospolitej" wicepremier Gowin.

Co ciekawe, opozycja dużo cieplej wyraża się o reformie niż wicemarszałek Terlecki. „Nowy tryb kształcenia doktorów, szkoły doktorskie i tryb eksternistyczny. Wyższe stypendia. Brzmi zachęcajšco" – napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, gdy Gowin prezentował reformę we wrzeœniu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL