Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Gra wokół Antoniego Macierewicza

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Minister odejdzie z rzšdu? Tak. Tylko po jak długim boju?

Pozostanie Antoniego Macierewicza w rzšdzie będzie skutkowało narastaniem konfliktu z Pałacem Prezydenckim.

Pewnie niektórym osobom posługiwanie się terminologiš walki mogło wydać się strategiš przesadzonš, ale akurat nie na linii Pałac Prezydencki – MON. Od dłuższego czasu trwa tam co najmniej zimna wojna, o ile nie „hybrydowa" – jak to kolokwialnie okreœlił szef BBN Paweł Soloch.

Wroga można pokonać przez atak frontalny, oskrzydlenie, okršżenie. Można też wybrać mniej krwawš metodę działania, czyli ominięcie. Wtedy przeciwnik może być zmuszony do porzucenia swojej pozycji lub co najmniej przemieszczenia sił.

Jakš taktykę wybrał MON? To chyba oczywiste. Działa na osłabienie prezydenta i jego zaplecza. Za wiedzš szefa MON SKW rozpoczęła postępowanie sprawdzajšce wobec gen. Jarosława Kraszewskiego, najważniejszego wojskowego doradcy prezydenckiego. Efektem było odcięcie go od informacji niejawnych. Równolegle BBN twierdzi, że od wielu miesięcy nie może doczekać się od MON odpowiedzi na wniosek o wzmocnienie kadrowe biura poprzez delegowanie oficerów wojska.

Prezydent przełknšł już wiele, a w nieoficjalnej rozmowie ocenił sposób działania szefa MON jako „metody ubeckie". Z kolejnš odsłonš konfliktu mieliœmy do czynienia przed ostatniš wizytš prezydenta u żołnierzy w Kuwejcie. Nie było zgody na to, aby towarzyszył mu dowódca operacyjny, podobno MON miał nawet pretensje do kapelanów, którzy towarzyszyli prezydentowi.

Jest też możliwa infiltracja. To typ manewru, który polega na przejœciu przez teren zajmowany zarówno przez siły własne, jak i przez wroga. Polega na unikaniu kontaktu z nimi w celu zajęcia pozycji dajšcej przewagę nad przeciwnikiem. Ta metoda wydaje się najbardziej prawdopodobna w sytuacji, gdy mamy do czynienia z „wojnš bratobójczš" prowadzonš w tym samym œrodowisku politycznym. Wyjœcie z klinczu wymaga dużej roztropnoœci.

Doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz uważa, że relacje pomiędzy prezydentem a szefem MON sš trudne. Pomiędzy obydwu politykami nie ma chemii.

Jeżeli miałoby zatem dojœć do poważnego tzw. przełamania, połšczonego z długš walkš pozycyjnš, to politycy powinni na poważnie rozpoczšć dyskusję ustrojowš na temat konstytucyjnego wzmocnienia pozycji prezydenta. Być może dobrym rozwišzaniem byłoby powišzanie nominacji szefa MON z wyrażeniem na ten temat wišżšcej opinii przez prezydenta i możliwoœciš weta wobec kandydata. Można odnieœć wrażenie, że obóz władzy nie jest gotowy do wewnętrznie wyniszczajšcej wojny.

Czy zatem można spodziewać się zmian na stanowisku szefa MON? Tak. Chyba każdy polityk obozu władzy jest œwiadomy, że pozostanie Macierewicza na tym stanowisku spowoduje eskalację konfliktu z prezydentem Dudš. Pałac wysyła jednoznaczne sygnały, że odejœcie Macierewicza jest oczekiwane. Nie wierzy w jego zapewnienia.

Sęk w tym, że prezydent nie ma narzędzi, aby ten plan zrealizować. Może tylko naciskać, prosić, apelować do szefa PiS i premiera. Musi wysyłać emisariuszy.

Czy Macierewicz odejdzie przy okazji zaplanowanej rekonstrukcji rzšdu? Nie wiadomo. Sygnały z Nowogrodzkiej sš sprzeczne. Bardziej prawdopodobne jest, że do zmian dojdzie na wiosnę, już po ogłoszeniu wyników prac komisji smoleńskiej. Czy zostanie wtedy zastosowana metoda ominięcia przeciwnika, tak aby wymusić jego ruch?

Być może aby uniknšć ostrego konfliktu prezydenta z zapleczem Macierewicza, zostanie mu zaproponowane jakieœ eksponowane stanowisko. Pojawiajš się plotki o zmianie na stanowiskach marszałków Sejmu. Czy wtedy Macierewicza zastšpi Mariusz Błaszczak?

Jeżeli nic się nie zmieni, to wizerunek naszego kraju cišgle będzie nadwyrężany wzajemnymi oskarżeniami, a wojsko osłabiane przez blokowanie nominacji generalskich. Brak decyzji w sprawie Macierewicza będzie skutkował więc długš walkš pozycyjnš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL