Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Brudziński do Owsiaka: Niech WOŚP gra do końca świata, a później....

Joachim Brudziński
Fotorzepa / Robert Gardziński
Proszę aby pan Jerzy Owsiak nie wykorzystywał do przyszłorocznego rekordu ....strachu i #totalnejdemagogii - napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński.

Dziœ przed południem Jurek Owsiak ogłosił oficjalnie efekt finału XXVI zbiórki Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy. WOŒP zebrał rekordowš kwotę 126 373 804,34 zł.

Owsiak mówił również o zapowiadanej przez MSWiA zmianie w ustawie o zbiórkach publicznych, dzięki której ministerstwo będzie miało możliwoœć zablokowanie każdej zbiórki, jeœli uzna, że jej cel jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i godzi w interes publiczny.

Przeciwko tym zmianom opowiedziało się w liœcie do MSWiA ponad 30 organizacji  pozarzšdowych, wœród nich właœnie WOŒP, fundacja "Mimo wszystko" Anny Dymnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Greenpeace czy Amnesty International. Wszystkie obawiajš się, że władza nie tylko będzie mogła zablokować tego typy zbiórki, ale również przejmować już zebrane œrodki.

Owsiak, mówišc dziœ o tym, że organizacje pozarzšdowe radzš sobie œwietnie same i żadna zmiana nie jest potrzebna, zapowiedział również zberaie podpisów pod apelem o niewprowadzanie zapowiedzianych zmian.

Do słów Jurka Owsiaka odniósł się minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński.

"Gratuluje WOŒP kolejnego rekordu i jednoczeœnie proszę aby pan Jerzy Owsiak nie wykorzystywał do przyszłorocznego rekordu ....strachu i totalnejdemagogii. Mówienie,że propozycja MSWiA_GOV_PL która powstała jako odpowiedŸ na histerię lewicy po LexWaluœ jest wymierzona 1) 2) w NGO czy też WOŒP jest tak samo prawdziwe jak to, że JerzyOwsiak to konserwatywny miłoœnik tradycyjnego wychowania młodzieży w duchu wartoœci patriotycznych i kultu umiłowania Ojczyzny. Niech WOŒP gra do końca œwiata a póŸniej.... niech już œw. Piotr decyduje co dalej" - napisał Brudziński.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL