Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

"Imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu to nie uchodźcy"

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
- Bardzo cieszę się z tego, że przewodniczšcy Komisji Europejskiej powiedział głoœno to, o czym mówiš liderzy innych państw - powiedział minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, komentujšc stanowisko Jeana-Claude'a Junckera wobec nieprzyjmowania uchodŸców przez częœć krajów UE. - Polska miała rację, rzšd PiS miał w tej sprawie rację - podkreœlił, występujšc w TVP Info.

Rewizję swojego podejœcia do przyjmowania uchodŸców zapowiedział nowy austriacki rzšd Sebastiana Kurza. Również duńska minister ds. imigracji Inger Stojberg, komentujšc spadek liczny wniosków o azyl w tym kraju, wyrażała niedawno nadzieję, że "w nadchodzšcych latach dotrze do nas bardzo niewielu uchodŸców". - Najlepsze, co można zrobić dla uchodŸców, to pomagać im w krajach sšsiadujšcych z ich ojczyznš, zanim podejmš oni ryzykownš podróż (do Europy - przyp. red.) - stwierdziła duńska minister.

- Kryzys migracyjny objawia się tym, że dochodzi do zamachów terrorystycznych na zachodzie Europy, ale jest to też zwišzane z poziomem życia. Na zachodzie Europy praktycznie w każdym dużym mieœcie sš dzielnice, które stanowiš enklawy (...), gdyż ci ludzie nie integrujš się ze społecznoœciš europejskš i próbujš narzucić własnš wrażliwoœć społecznoœciom europejskim.(...) - komentował w studiu TVP Mariusz Błaszczak.

- Polska nie powinna przyjmować imigrantów z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, bo to nie sš uchodŸcy. Polska powinna pomagać rzeczywistym uchodŸcom i to robi - podkreœlił.

Jego zdaniem rzšd PO-PSL "godził się na wszystko". - Godzili się na przyjmowanie tysięcy emigrantów nazywanych uchodŸcami. To jest mechanizm powodujšcy, że poczštkowo nieliczne społecznoœci muzułmańskie rozrastajš się. Dziœ we Francji zniesiono stan wyjštkowy, ale przepisy z ustawy o stanie wyjštkowym zostały wpisane w zwykłe ustawy. Na zachodzie ulice patrolujš żołnierze z długš broniš - przekonywał.

Oceniajšc stanowisko przewodniczšcego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, który wyraził sprzeciw wobec nakładania sankcji budżetowych na kraje nie przyjmujšce uchodŸców, szef resortu spraw wewnętrznych stwierdził, że "to jest więcej, niż zmiana retoryki".

- To jest wyjœcie z sytuacji, do której doprowadziła sama Komisja Europejska i jest to konsekwencja stanowczej postawy państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski. Poprzedni rzšd koalicji PO-PSL złamał solidarnoœć Grupy Wyszehradzkiej, godzšc się na przyjmowanie uchodŸców. Kosztem interesów polskich, kosztem œcišgnięcia na Polskę niebezpieczeństwa, realizowano interesy osobiste Donalda Tuska - stwierdził minister.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL