Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Słuchacze Radia Maryja murem za premier Szydło

Fotorzepa/ Piotr Guzik
W trakcie audycji "Rozmowy niedokończone" w TV Trwam, a póŸniej w Radiu Maryja, wielu spoœród dzwonišcych słuchaczy apelowało m.in. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i władz partii o pozostawienie Beaty Szydło na stanowisku premiera.

Beata Szydła była goœciem w dwóch audycjach - najpierw w telewizji Trwam, a kilka godzin póŸniej w Radiu Maryja. - Wierzę, że decyzje, które podejmiemy w czwartek na spotkaniu Komitetu Politycznego PiS będš prowadziły nas do sukcesów w kolejnych latach - mówiła, pytana o rekonstrukcję rzšdu, która ma być omawiana w czwartek.

Murem za premier Szydło wstawiali się za to dzwonišcy do studia w Warszawie słuchacze. - Chciałam pani premier powiedzieć, żeby została i żeby dziœ powiedziała, że zostaje. Bo mi łzy idš. Ma zostać, bo my już cały czas tutaj w domu czekamy, żeby pani premier została, na stałe, te cztery lata, jeszcze dwa lata następne. Pani ma nam powiedzieć, że pani zostaje - apelowała już w jednej z pierwszym rozmów w TV Trwam Maria ze Œlšska.

Po chwili Dariusz z Warszawy zapowiedzi zmiany na stanowisku prezesa Rady Ministrów nazwał "niepokojšcymi". - Pani uosabia ten kurs polityczny, który od dwóch lat jest prowadzony w Polsce, tj. kurs propolski, prokatolicki i to jest niepokojšca zapowiedŸ, że może być ktoœ inny premierem. Na paniš liczš naprawdę setki tysięcy Polaków, którzy widzš w pani działaniach wsparcie dla rodziny, wsparcie dla polskiej gospodarki, wsparcie dla obrony Polski przed różnymi atakami, więc ten głos, te zapowiedzi, które się pojawiajš w œrodowiskach Prawa i Sprawiedliwoœci, rzeczywiœcie niepokojš - stwierdził.

- Przecież to była umowa między PiS-em a wyborcami, że pani będzie premierem i pani będzie prowadziła sprawy polskie, i m.in. to na paniš jako premiera głosowało tylu Polaków - zauważył. - Właœnie dostrzegało w pani tę troskę o Polskę o troskę o każdego zwykłego obywatela. Ta zapowiedŸ została w jakiœ sposób zrealizowana i teraz ta zmiana kursu może być niebezpieczna dla państwa (dla PiS-u - przyp. red.) - ostrzegł słuchacz.

Do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego apelował z kolei Marian z Zawiercia. - Panie prezesie Kaczyński: nie dokonujcie zmiany na stanowisku premiera. Pani premier Beata Szydło jest wszechstronnym politykiem, może nie zbyt głębokim, ale tak szerokim. Ja paniš premier nazwałem już kiedyœ Emiliš Plater z Małopolski. Ale nie zbrojnš, tylko politycznš. Pani premier, ja jestem za paniš i ludzie sš za paniš! - mówił.

"Proszę przekazać prezesowi Kaczyńskiemu"

Kilka godzin póŸniej wiele ciepłych słów premier Szydło usłyszała w Radiu Maryja. - Uważam że nie dziœ na zmiany na stanowisku premiera, ponieważ pani premier swojš ciężkš pracš, swojš osobowoœciš, swojš postawš, przycišgnęła do prawicy tylu wyborców, miliony wyborców i naprawdę apeluję do kierownictwa PiS-u, że nie dzisiaj na zmiany, bo od dłuższego czasu słyszy się właœnie o możliwoœci zmiany na stanowisku premiera - powiedział Stanisław z Mazowsza. - To jeszcze nie nadszedł ten czas, ponieważ pani tutaj wymieniła wiele sukcesów, za które serdecznie dziękuję, za tš takš mocnš pracę. Gratuluję pani tych sukcesów, ale myœlę, że jeszcze nie ten czas, żeby zmieniać, ponieważ wyborcy zaufali pani - dodał.

Zaapelował także o bronienie premier w manifestacji przed parlamentem. - Oczywiœcie jesteœmy za paniš. Wzywam i apeluję do ludzi dobrej woli - jesteœmy jutro przed Sejmem. Ja osobiœcie jestem z grupš ludzi, którzy będziemy stawać w obronie pani premier - zapowiedział.

Apel do Jarosława Kaczyńskiego pojawił się także w wypowiedzi dzwonišcej z Łodzi Teresy. - Ja mam tylko jednš bardzo, bardzo wielkš proœbę. Proszę przekazać prezesowi Kaczyńskiemu, by pani premier pozostała na stanowisku. To ona jest twarzš tego rzšdu. To jej wierzy ten zwyczajny lud. Rzšd straci na tym, jeżeli pani premier przestanie być premierem. Płakać mi się chce na samš myœl, że mogłoby się tak stać. Szczerze jej życzę wszystkiego, co najlepsze. Proszę, przekażcie to panu Kaczyńskiemu, żeby się zastanowił, nim jš zmieni - prosiła słuchaczka.

Z kolei Renata z Legionowa skomentowała wniosek o wotum nieufnoœci dla rzšdu, złożony przez Platformę Obywatelskš. - Ja dzwonię w obronie pani premier Szydło. To nie do pomyœlenia, że w ogóle wpłynšł wniosek o jej odwołanie. (...) To jest w ogóle skandal, że ktokolwiek chce, aby odwołano jš ze swojego stanowiska. Tak samo jutro zbiorę się pod Sejmem i chciałabym namówić do tego jak najwięcej osób, aby po prostu nie dopuœcić do tego, aby pani Szydło opuœciła swoje stanowisko - mówiła.

Szydło: Opozycja ma szansę zagłosować za zmianami, które sš Polsce potrzebne

Sama Beata Szydło, komentujšc wniosek o wotum nieufnoœci, wyraziła nadzieję, że opozycja zacznie czuć odpowiedzialnoœć za ojczyznę. Według niej najbardziej potrzeba dziœ "poczucia odpowiedzialnoœci, stabilizacji i myœlenia w kategoriach tego, że Polska powinna nas łšczyć". - Chciałabym, żeby to nie były tylko słowa, które sš rzucane w czasie ważnych wystšpień, kiedy różni politycy wygłaszajš wzniosłe przemówienia, że "Polska ma łšczyć i potrzebujemy wspólnoty i jednoœci" - zaznaczyła premier. - W czwartek opozycja ma szansę, by zagłosować za zmianami, które sš Polsce potrzebne - dodała.

Ojciec Rydzyk broni ministra Szyszki

Wštek obrony stanowiska przez premier Szydło pojawiał się w jeszcze kilku wypowiedziach słuchaczy, ale w trakcie audycji w Radiu Maryja do studia zadzwonił także sam ojciec Tadeusz Rydzyk. Skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę ("Z całym szacunkiem, ale jak zobaczyłem, jak pan prezydent wetuje przeróżne ustawy..." - mówił w pewnym momencie), za to wzišł w obronę rzšd, z nazwiska wymieniajšc jednego ministra - szefa resortu œrodowiska Jana Szyszkę.

- Jak słyszę, jakie sš krytyki niektórych ministrów, np. ministra Szyszki... Przecież oni już piszš na tych portalach, w tych gazeciskach, że minister Szyszko musi odejœć. Za co? Za to, że jest za bardzo polski? Co się dzieje? (...) Inni o pani premier mówiš... Dzisiaj oglšdałem - nie będę mówił, na których kanałach - wiadomoœci. Tłukš to i tłukš. Kochani, my Polacy pamiętajmy: Polak niech będzie Polakiem, katolik - katolikiem. I trzymajmy to, co jest dobre, to co jest Boże. Pozostaje mi tylko potężna modlitwa - stwierdził.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL