Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Sondaż: Kto powinien być premierem RP

Ostateczna decyzja o zmianie rzšdu zapadnie na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Szydło? Morawiecki? Kaczyński? Kto powinien być prezesem rady ministrów? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

W czwartek najpierw dyskusja nad wotum nieufnoœci wobec rzšdu Beaty Szydło, a następnie komitet polityczny PiS.

Mimo że informacje przychodzšce z Nowogrodzkiej sš skšpe i niejednoznaczne, można mieć poczucie, że decyzja zapadła. Misja Szydło się kończy, nadchodzi nowe rozdanie.

Co pišty badany uważa, że premierem powinna być Beata Szydło, a prawie co czwarty ankietowany wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego. Jedynie 9 proc. respondentów widzi na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego. 27 proc. badanych wskazało, że ktoœ inny powinien być premierem. Co pišty ankietowany nie miał zdania w tej kwestii.

- W podziale na płeć kobiety najczęœciej (28 proc.) wskazywały, że to ktoœ inny powinien objšć te stanowisko, a wœród wymienionych kandydatów częœciej wskazywały Beatę Szydło (22 proc.). Wœród mężczyzn największy odsetek wskazań zdobył Jarosław Kaczyński (29 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że w podziale na wiek, wraz z jego wzrostem spada odsetek wskazań na innego kandydata. Beata Szydło częœciej wskazywana była przez osoby w wieku 25-34 lata (26 proc.) a Jarosław Kaczyński przez osoby powyżej 50 lat (31 proc.). Prezes partii Prawo i Sprawiedliwoœć częœciej jest widziany na stanowisku premiera przez osoby o wykształceniu wyższym (27 proc.), badanych o dochodzie ponad 5000 zł (31 proc.) oraz ankietowanych z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (35 proc.).

- Beata Szydło wskazywana była częœciej przez osoby o œrednim wykształceniu (27 proc.), o dochodzie od 2001 do 3000 zł (25 proc.) oraz mieszkańców wsi (25 proc.) – podkreœla Zimolzak.

Według naszych rozmówców w PiS decyzja o ewentualnej wymianie szefa rzšdu zostanie ogłoszona natychmiast, ale przebudowa gabinetu zostanie dokonana w przyszłym tygodniu i nie musi to wcale oznaczać, że zmieniš się ministrowie.

W listopadowym sondażu przeprowadzonym na zlecenie serwisu rp.pl najwięcej respondentów (ponad połowa) wskazało, że w ramach rekonstrukcji rzšd powinien opuœcić Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Ponad 40 proc. ankietowanych wskazuje na ministra œrodowiska, Jana Szyszko, a po 35 proc. na Witolda Waszczykowskiego, Konstantego Radziwiłła oraz Zbigniewa Ziobro. 37 proc. respondentów wskazuje, że rzšd powinna opuœcić premier Beata Szydło.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL