Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Sondaż: Kto powinien opuścić rzšd

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Który z ministrów powinien w ramach rekonstrukcji odejœć z rzšdu? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Głównym tematem dla Zjednoczonej Prawicy jest w ostatnich dniach rekonstrukcja rzšdu.

Beata Szydło kilka razy deklarowała, że jest zdania, iż rekonstrukcję rzšdu należy robić, a nie o niej mówić. Jej partia zdaje się jednak mieć inne zdanie w tej kwestii.

Połowa badanych wskazuje, że rzšd w ramach rekonstrukcji powinien opuœcić Antoni Macierewicz. Ponad 40 proc. ankietowanych wskazuje na ministra œrodowiska, Jana Szyszko, a po 35 proc. na Witolda Waszczykowskiego, Konstantego Radziwiłła oraz Zbigniewa Ziobro. 37 proc. respondentów wskazuje, że rzšd powinna opuœcić premier Beata Szydło. Co pišty ankietowany nie miał zdania w tej sprawie.

- MężczyŸni częœciej niż kobiety wskazywali na opuszczenie rzšdu przez ministrów, wœród kobiet co czwarta nie miała zdania w tej sprawie, wœród mężczyzn było to 14 proc. O 12 punktów procentowych większy odsetek mężczyzn wskazywał na odejœcie Witolda Waszczykowskiego oraz Mariusza Kamińskiego. Wraz ze wzrostem wieku roœnie odsetek osób, które uważajš, że rzšd powinien opuœcić Antoni Macierewicz, Witold Waszczykowski, Jan Szyszko oraz Beata Szydło - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

 Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu przypomina, że tradycyjnie w tego typu sondażach respondenci wskazujš na dwie grupy polityków, które powinny zostać zastšpione przy rekonstrukcji rzšdu - postacie najbardziej wyraziste bšdŸ kontrowersyjne oraz szefowie tzw. resortów społecznych. - Nie inaczej kwestia ta wyglšda w zestawieniu przygotowanym na zlecenie „Rzeczpospolitej”. W pierwszej grupie polityków "do wymiany" znaleŸli się: Antoni Macierewicz, Jan Szyszko, Beata Szydło, Witold Waszczykowski, Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak. W drugiej z kolei odnotowano ministra zdrowia i minister edukacji narodowej – komentuje prof. Knopek.

Z wczeœniejszego sondażu wynika, że ponad 60 proc. badanych nie chce, by to Jarosław Kaczyński zastšpił Beatę Szydło na stanowisku premiera.

Z innego sondażu dla serwisu rp.pl wynika jednak, że respondenci oczekujš raczej głębokiej rekonstrukcji rzšdu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL