Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Jarosław Sellin: Dekoncentracja mediów? Czekamy na decyzję politycznš

Jarosław Sellin
Fotorzepa/ Marian Zubrzycki
Jarosław Sellin, wiceminister w resorcie kultury, zapowiedział, że ogłoszenie projektu ustawy dotyczšcej dekoncentracji mediów jest tylko "kwestiš decyzji politycznej". - My jesteœmy gotowi do przedstawienia jej nawet wielowariantowo, tylko jest kwestia decyzji politycznej, kiedy z tym tematem ruszamy - powiedział w radiowej Jedynce.

- Jak wiadomo, moje œrodowisko polityczne kompleksowo do reformowania różnych segmentów życia publicznego w Polsce podchodzi. Mamy do dokończenia reformę sšdownictwa – od trzech miesięcy o tym dyskutujemy i ta sprawa jeszcze dokończona nie jest. To jest więc kwestia takiego rozsšdnego, roztropnego rozkładania sił - wyjaœniał Sellin.

Wiceminister nie wyjaœnił, jakie konkretne rozwišzania zaproponuje jego resort. - Jesteœmy przygotowani do zaproponowania rozwišzań w tej sprawie, nie ukrywamy, że wzorowanych na wzorach francuskich i niemieckich, bo skoro im się udało uchronić ten rynek przed nadmiernš penetracjš kapitału zagranicznego i nadmiernš monopolizacjš właœcicielskš, to to sš dobre wzory. Natomiast one się mocno różniš systemowo od siebie - zaznaczył.

Podkreœlił, że na dekoncentrację nie jest za póŸno. - Regulacje niemieckie sš takie, że co jakiœ specjalna komisja ocenia, czy ktoœ nie ma nadmiaru kapitału w mediach (...) Co jakiœ czas się robi weryfikację i to jest naturalna w kapitalistycznym ustroju gospodarczym walka z monopolami. Przecież monopole nie sš zdrowym zjawiskiem, sš zwalczane wręcz instrumentami państwowymi, więc to się dzieje. Jednak ten wolny rynek jest korygowany, choćby tym elementem polityki państwowej, który oznacza walkę z monopolami - powiedział.

Zdaniem Sellina nie regulujšc rynku mediów, Polska nie jest "poważnym państwem w Unii Europejskiej". - W ostatnich dwudziestu latach państwo polskie popełniło poważne błędy, jeœli chodzi o strukturę własnoœciowš mediów w Polsce; dopuœciło do tego, że np. na rynku prasowym ponad 80-90 procent potencjału właœcicielskiego jest w rękach kapitału zagranicznego, konkretnie niemieckiego. Tak żadne poważne państwo Unii Europejskiej się nie zachowuje  i ma możliwoœć kontrdziałania - ocenił wiceminister. - My powinniœmy zachowywać się podobnie. Powinniœmy dbać o to, by być poważnym państwem w UE i do takich sytuacji nie dopuszczać - zaznaczył.

ródło: rp.pl/ PR1

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL