Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Ukryci przed pracš

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Ršk do pracy w Polsce wcale nie brakuje. Brak tylko pomysłów, jak je wykorzystać.

Liczba osób niepracujšcych, ale możliwych do przywrócenia na rynek pracy może sięgać nawet 4 mln – wyliczyli ekonomiœci z Narodowego Banku Polskiego. Chodzi m.in. o mieszkańców wsi i kobiety zajmujšce się domem.

Z badań NBP wynika, że najszerzej definiowana stopa bezrobocia sięga 25 proc., podczas gdy jej definiowana zwyczajowo wersja wynosiła w III kwartale br. zaledwie 4,7 proc.

Czytaj więcej: Rozdmuchany problem niedoboru pracowników?

– Nie ma w Polsce takiego braku ršk do pracy, jak niektórzy kraczš – ocenia prezes NBP Adam Glapiński.

Jak pogodzić te słowa z rekordowym i szybko rosnšcym odsetkiem firm, które za głównš barierę rozwoju uważajš niedobór wykwalifikowanych pracowników? I z ostrzeżeniami niektórych instytucji międzynarodowych, że ten niedobór może wkrótce stać się hamulcem wzrostu polskiej gospodarki?

– Niedobór pracowników w Polsce narasta, ale nie tak szybko i nie jest tak palšcy, jak deklarujš firmy. Wiele z nich przyzwyczaiło się do tego, że o pracowników nie trzeba było dbać – uważa Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Œlšskiego.

– W wielu przypadkach firmy nie mogš znaleŸć pracowników nie dlatego, że ich fizycznie nie ma, tylko że nie sš skłonni pracować za danš płacę – tłumaczy dr hab. Joanna Tyrowicz, ekonomistka z oœrodka badawczego GRAPE.

Ekonomiœci mBanku w œrodowej analizie zauważyli zaœ, że bariera niedoboru pracowników jest elastyczna. W ich ocenie przedsiębiorstwa będš w stanie zwiększać zatrudnienie zgodnie z potrzebami, ale w niektórych gałęziach przemysłu i usług będzie to wymagało podwyższania wynagrodzeń w tempie ponad 10 proc. rok do roku (w całym sektorze przedsiębiorstw w tym roku płace rosły przeciętnie w tempie 4,8 proc. rok do roku).

Na razie firmy próbujš obejœć barierę niedoboru pracowników innymi metodami. – Normš sš premie dla pracowników za polecenie osoby zainteresowanej zatrudnieniem w sklepie – mówi szef jednej z sieci handlowych. – Oferujemy elastyczne formy i godziny pracy, bo nie wszyscy chcš pracować na cały etat – dodaje kolejny. Nasi rozmówcy przyznajš, że nie chcš mówić o problemach z pracownikami głoœno, bo wtedy zwišzki zawodowe domagajš się podwyżek.

– Niewykorzystane rezerwy sš duże, ale mówimy głównie o osobach nieaktywnych, a nie bezrobotnych. To nie sš więc ludzie, którzy potrzebujš pomocy w znalezieniu pracy, bo oni jej w ogóle nie szukajš. Pracodawcy, którzy chcš ten zasób wykorzystać, muszš odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie sš w ich regionie przyczyny biernoœci zawodowej – zwraca uwagę dr Tyrowicz.

Przycišganie pracowników może wymagać m.in. tworzenia w zakładach pracy żłobków i przedszkoli czy organizowania opieki nad starszymi. – Pracodawcy muszš zaczšć inaczej myœleć o osobach w wieku 50+, których obecnie zatrudniajš niechętnie – dodaje prof. Marek Góra z SGH.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL