Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Polska w czołówce wzrostu liczby pracujšcych

Bloomberg
Mimo deklarowanych przez firmy problemów ze znalezieniem pracowników zatrudnienie w Polsce roœnie bardzo szybko.

W II kwartale, jak podał w œrodę Eurostat, zatrudnienie w Unii Europejskiej zwiększyło się o 0,4 proc. w porównaniu z I kwartałem, gdy wzrosło o 0,5 proc. Tymczasem w Polsce wzrosło ono o 0,8 proc., po zwyżce o 0,7 proc. w I kwartale.

Liczba pracujšcych szybciej rosła tylko w Hiszpanii i na Malcie. To zaskakujšce w œwietle utyskiwań firm, że nie mogš znaleŸć pracowników. Z badań Komisji Europejskiej wynika, że już dla 37 proc. polskich przedsiębiorstw przemysłowych jest to największa bariera rozwoju. Od poczštku lat 90. XX w. ten odsetek nie był tak wysoki. Œrednio w UE problem ze znalezieniem pracowników raportuje 15 proc. producentów, a w Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia przewyższa 17 proc., zaledwie 1,3 proc. W naszym regionie odsetek firm, dla których głównš barierš rozwoju jest niedobór kadr, wyższy niż w Polsce jest w Czechach i na Węgrzech. Zatrudnienie w tych krajach wzrosło w II kwartale odpowiednio o 0,4 i 0,3 proc. Również na Malcie deklarowanym przez firmy problemom ze znalezieniem pracowników towarzyszy szybki wzrost zatrudnienia.

– Niedostatek podaży pracy w Polsce łagodzi napływ pracowników z Ukrainy, ale oni sš słabo ujmowani w statystykach, więc to nie tłumaczy wzrostu zatrudnienia – powiedział „Rzeczpospolitej" Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny stowarzyszenia Pracodawcy RP. – Wyglšda na to, że doniesienia, jakoby rynek pracy natrafił na barierę podażowš, sš przesadzone. Tę hipotezę wspiera niskie wcišż tempo wzrostu płac. Gdy firmom naprawdę zacznie brakować pracowników, to dynamika wynagrodzeń wzroœnie – dodał. Obecnie wcišż przedsiębiorcy mogš rekrutować spoœród bezrobotnych, a także spoœród dotšd nieaktywnych zawodowo.

O tym, że deficyt pracowników wcišż nie jest dla firm poważnym problemem, paradoksalnie œwiadczyć może to, że wskazujš go tak często jako głównš barierę rozwoju. – To sugeruje, że firmy planujš inwestycje, które wymagajš zwiększenia zatrudnienia – zauważył Kozłowski. Według niego w 2018 r. rynek pracy rzeczywiœcie dojdzie jednak do œciany i wzrost zatrudnienia wyhamuje. Przyczyni się do tego m.in. obniżenie wieku emerytalnego, które wejdzie w życie z poczštkiem paŸdziernika.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL