Rynek pracy

Zatrudnieni coraz wy┐ej oceniaj╣ korzyści z pracy zdalnej

123rf
Mog╣ zarabiaŠ mniej i zrezygnowaŠ z innych benefitˇw, byle mˇc pracowaŠ z domu. Zatrudnieni coraz wy┐ej oceniaj╣ korzyťci z pracy zdalnej.

19 proc. pracownikˇw ma przyzwolenie od pracodawcy by realizowaŠ obowi╣zki s│u┐bowe poza biurem - pisze w czwartek "Puls Biznesu".

Mapa strony

Wiadomo┼Ťci
Ekonomia
Prawo

Jak wynika z bada˝, ktˇre przytacza "Puls Biznesu", dla 61 proc. ankietowanych wspˇ│pracownicy stanowi╣ najwiŕkszy problem w koncentracji i przeszkadzaj╣ pracowaŠ z skupieniu. A┐ 86 proc. etatowcˇw preferuje pracŕ w odosobnieniu. Uwa┐aj╣, ┐e wp│ywa to korzystnie na tempo ich pracy; natomiast 65 proc. s╣dzi, ┐e "home office" znacz╣co podnosi ich produktywnoťŠ.

Gazeta przytacza rˇwnie┐ wyniki bada˝ przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanforda, z ktˇrych wynika, ┐e praca zdalna obni┐a stres o 50 proc.

"Od 2016 r. blisko 4 miliony pracownikˇw na ca│ym ťwiecie pracuje zdalnie przez przynajmniej 50 proc. swojego czasu. Co roku przybywa ok. 5,8 proc. ludzi tak pracuj╣cych" - mˇwi Zuzanna Miko│ajczyk, dyrektor ds. handlu i marketingu Mikomax Smart Office. Jej zdaniem rodzimi przedsiŕbiorcy zaczynaj╣ rozumieŠ, ┐e projekty realizowane w przestrzeni biurowej, na miejscu przy wyznaczonym biurku, to przesz│oťŠ.

Ćrˇd│o: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL