Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Zatrudnienie rośnie szybciej, niż płace

Fotorzepa, Jerzy Dudek
W lutym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 4,6 proc. rok do roku, a przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4 proc. rok do roku.

Był to już trzeci z rzędu miesišc szybszego wzrostu zatrudnienia, niż płac. Wczeœniej w historii tych serii danych, publikowanych przez GUS od 2006 r., zdarzyło się to tylko w dwóch miesišcach.

W styczniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, obejmujšcym firmy zatrudniajšce co najmniej 10 osób, zwiększyło się o 4,5 proc., a przeciętna płaca wzrosła o 4,3 proc. Ankietowani przez „Parkiet" ekonomiœci przeciętnie spodziewali się odczytów na poziomie – odpowiednio – 4,5 i 4,1 proc.

W ub.r. roczna dynamika zatrudnienia wynosiła œrednio 2,9 proc. Jej wyraŸny wzrost na poczštku br. to częœciowo efekt tego, że zwiększyła się liczba firm zaliczanych przez GUS do sektora przedsiębiorstw. Dlatego częœć ekonomistów przestrzega przed wycišganiem z tych danych pochopnych wniosków. Tym bardziej, że szerokiej gospodarce – jak wynika z innych, cokwartalnych danych bazujšcych na Badaniu Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) – w drugiej połowie ub.r. wzrost zatrudnienia zamarł.

Inni ekonomiœci jednak przekonujš, że tak szybki wzrost zatrudnienia zwiastuje przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń.

„W ujęciu miesišc do miesišca zatrudnienie przyrosło aż o 17 tys. etatów. Powiedzieć, że to rekord z ostatnich 10 lat to nic nie powiedzieć. Wzrost zatrudnienia w lutym o 22-23 tys. etatów odnotowano w 2008 i 2007 roku, ale przy zdecydowanie niższym skoku zatrudnienia w styczniu (około 100 tys. w porównaniu do 161 tys. w br.). Dla przypomnienia, były to punkty startowe do wystrzelenia dynamiki płac w okolice niemal dwucyfrowe i to przy znacznie wyższej stopie bezrobocia (szczególnie tej liczonej na podstawie BAEL" – zauważyli w komentarzu ekonomiœci mBanku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL