Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Nieetyczne zachowania rekruterów wobec kandydatów do pracy

www.photoxpress.ru
Firmy promujš siebie na rynku pracy prowadzšc intensywne działania wizerunkowe (employer brandingowe). Coraz częœciej też deklarujš, że działajš zgodnie z kodeksami postępowania oraz kodeksami etycznymi.

Jednak czy o tych zasadach pamiętajš rekruterzy, którzy przecież sš pierwszym kontaktem kandydata do pracy z nowš firmš?

Cała prawda o ogłoszeniach rekrutacyjnych

Gdyby zakryć logo i nazwę firmy na ogłoszeniu rekrutacyjnym, to okazałoby się, że publikowana treœć jest nudna i wręcz standardowa, powtarzana w 90 proc. przypadków.

Pracodawca pisze o sobie, że jest liderem lub wiodšcym graczem w danej kategorii rynkowej, laureatem wielu nagród za jakoœć usług i produktów i właœnie poszukuje kandydatów. Dalej następuje wyliczanka jakie umiejętnoœci sš poszukiwane oraz, co firma obiecuje. A może to być: „atrakcyjne wynagrodzenie", benefity czy „możliwoœć rozwoju zawodowego, praca w firmie prężnie się rozwijajšcej".

Warto wiedzieć więcej, co kryje się pod tymi sloganami.

Rozmowy z rekruterami

Powinny wyglšdać, tak, jak rozmowy o sprzedaży – to czasami jedyna szansa, by opowiedzieć o tym, jakie ciekawe projekty tworzone sš w firmie. Jeżeli rekrutera nudzi powtarzanie wielokrotnie tych samych informacji, lepiej by tego nie robił, bo szkodzi firmie na rzecz, której pracuje. Lepiej też, by nie pomijał zupełnie negatywnych stron danej pracy, bo one i tak wyjdš na jaw.

W wielu firmach prowadzone sš oceny okresowe, a niektóre z nich kończš się zwolnieniem 5-10 proc. najgorzej ocenianych pracowników.

Rekruterzy rzadko też wspominajš o pracy pod presjš czasu, o braku swobody w planowaniu urlopów. I zupełnie nie potrafiš podjšć rozmowy na trudniejsze tematy – np. jakim człowiekiem jest potencjalny przełożony? Jaki jest jego styl zarzšdzania? Ile prawdy jest w anonimowych postach publikowanych w serwisach internetowych oceniajšcych pracodawców?

Poza tym częœć rekruterów celowo mija się z prawdš, aby zachęcić kandydatów do aplikowania. A wprowadzanie w błšd kandydatów jest działaniem niezgodnym z prawem. Może kosztować firmę utratę dobrego imienia, ale i narazić na kary finansowe.

Materiał pochodzi z serwisu kariera.pl

Emplyer Branding: Jak ustrzec się przed nieetycznym działaniem rekruterów?

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL