Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Branża outsourcingu to niezłe zarobki i możliwości rozwoju

materiały prasowe
Na temat branży outsourcingu napisano już tysišce artykułów oraz rozpraw naukowych. Sam w jednym z felietonów wspominałem, że praca w contact center może być ciekawym doœwiadczeniem dla młodych ludzi wchodzšcych na rynek pracy.

Nikt jednak do tej pory nie pokusił się o analizę tej branży w kontekœcie zarobków. Jestem przekonany, że warto to zrobić, gdyż po rynku kršży doœć nieprzychylna opinia o niskich wynagrodzeniach osób pracujšcych „na słuchawce". Tymczasem z płacami wcale nie jest tak tragicznie.

Zacznę od tego, że firmy typu contact center nie zatrudniajš jedynie konsultantów telefonicznych do sprzedaży dóbr i usług. Ich pierwotnš rolš było i jest pełnienie funkcji infolinii, zarówno konsumenckiej, jak i technicznej, biznesowej itp. W liczšcych się na rynku firmach call center, które stale poszukujš nowych pracowników, wynagrodzenia podstawowe dla osób pracujšcych na najprostszej infolinii rzadko kiedy schodzš poniżej 2500 zł brutto za pełen etat lub 15 zł za godzinę. Te niezbyt skomplikowane stanowiska zazwyczaj wymagajš jedynie œcisłego trzymania się skryptu rozmowy, którego łatwo się nauczyć. Działajšce w Polsce centra usługowe prowadzš też wiele projektów dla zagranicznych firm, w tym infolinie serwisów technicznych, albo centrów typu concierge dla klientów z innych krajów. Do tego typu projektów potrzebni sš ludzie, którzy posiadajš zaawansowane kompetencje językowe czy też dodatkowo wykształcenie techniczne. W tej sytuacji zarobki mogš osišgnšć poziom 5200 zł brutto w Warszawie lub 4200 zł w innych większych polskich miastach (badania ogólnopolskie własne, dane uœrednione).

Często się zdarza, że firmy gotowe sš płacić nawet za relokację czy też koszty zamieszkania pracownika (zazwyczaj w formie miesięcznego ryczałtu). Jest to szczególnie widoczne w przypadku projektów wymagajšcych specyficznych kompetencji, za które pracodawca, a poœrednio końcowy klient, jest gotowy zapłacić. W przypadku takich stanowisk dodatkowš korzyœciš dla młodych ludzi jest możliwoœć dogłębnego poznania specyfiki różnych międzynarodowych systemów, np. Amadeus, który służy do rezerwacji i zakupu biletów lotniczych. W warunkach rynkowych taki kurs kosztuje ok. tysišca euro, a tutaj jest za darmo. W przypadku póŸniejszych poszukiwań pracy w branży turystycznej bšdŸ lotniczej kandydat będzie posiadał niewštpliwš przewagę nad swoimi konkurentami.

Branża outsourcingu to nie tylko konsultanci „na słuchawce", ale również szefowie ich zespołów (team leader), trenerzy czy też kierownicy projektów odpowiadajšcy za współpracę z poszczególnymi klientami. Na tych stanowiskach wynagrodzenia nie odbiegajš od standardów rynkowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL