Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Kopenhaga przycišga talenty

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski
Stolica Danii stwarza uzdolnionym ludziom najlepsze w Europie warunki do rozwoju zawodowego i osobistego.

Według rankingu ECTCI - European Cities Talent Competitiveness Index 2016 (Indeks Konkurencyjnoœci Europejskich Miast w Dziedzinie Talentu) przygotowanego przez międzynarodowš szkoły biznesu INSEAD - Kopenhaga jest najlepszym miastem w Europie pod względem rozwoju talentów, ich przycišgania, zatrzymywania oraz tworzenia dla nich atrakcyjnych warunków.

„Stolica Danii wygrała, bo jej władze potrafiš łšczyć skandynawskie wartoœci zarzšdzania i stylu życia co czyni to miasto atrakcyjnym dla zdolnych ludzi. Kopenhaga nie tylko przycišga, ale też potrafi  zatrzymywać talenty" - podkreœlił w raporcie Bruno Lanvin, dyrektor wykonawczy w Global Indices, INSEAD.

Kopenhaga jest wysoko oceniana przez biznes jak i przez mieszkańców, którzy uznajš miasto za miejsce stworzone do szczęœliwego życia. Raport opublikowany przez INSEAD w ostatnim dniu 2016 r jest pierwszym zestawieniem tego typu i obejmuje 27 miast w Europie. Kopenhaga zwyciężyła w klasyfikacji ogólnej, zajmujšc miejsce na podium w czterech z szeœciu kategorii:

•    Nr 1 w kategorii „Wzrost" (najważniejsze uczelnie, liczba studentów rozpoczynajšcych studia, liczba uczestników kursów zawodowych)

•    Nr 1 w kategorii „Rozwój wiedzy globalnej" (połšczenia lotnicze, pracownicy z wyższym wykształceniem)

•    Nr 3 w kategorii „Atrakcyjnoœć" (jakoœć życia, PKB na mieszkańca, jakoœć œrodowiska naturalnego)

•    Nr 3 w kategorii „Możliwoœci" (wydatki na prace badawczo-rozwojowe, odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu, obecnoœć firm w rankingu Forbes Global 2000).

Kopenhaga oferuje dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a talenty przycišga nie samo wynagrodzenie. Zarobki wysoko wykwalifikowanych pracowników np. inżynierów i szefów zespołów badawczych, sš bowiem w stolicy Danii niższe, aniżeli w innych dużych miastach na północy Europy. Za to komfort życia, czyste œrodowisko, dostęp do usług publicznych itd sš w Kopenhadze najlepsze.

Dania ma atuty, które zachęcajš biznes do inwestowania w pracowników. Oferuje pracodawcom najniższe koszty zatrudnienia na œwiecie. Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne płacš oni mniej niż jeden procent (maksymalnie 1350 euro) za pracownika rocznie.

W Danii opłacane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne wynoszš mniej niż jeden procent pensji, tymczasem w sšsiedniej Szwecji aż 32 proc..

Czołowa dziesištka miast według rankingu European Cities Talent Competitiveness Index 2016:

1.    Kopenhaga

2.    Zurych

3.    Helsinki

4.    Goteborg

5.    Madryt

6.    Paryż

7.    Eindhoven

8.    Dublin

9.    Cardiff

10.   Berlin

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL