Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Niemcy: rekordowy od zjednoczenia poziom zatrudnienia

Bloomberg
Utrzymujšce się ożywienie gospodarcze w Niemczech w 2017 roku doprowadziło do wyraŸnego wzrostu zatrudnienia. Takich wyników nie było od czasu zjednoczenia Niemiec.

Liczba zatrudnionych w Niemczech wzrosła w 2017 roku o 638 tysięcy osišgajšc rekordowy wynik 44,3 mln osób - poinformował Federalny Urzšd Statystyczny w Wiesbaden. Ten wzrost o 1,5 procent jest zdaniem statystyków potwierdzeniem „utrzymujšcego się od 12 lat dynamicznego wzrostu zatrudnienia”.

Wysoki udział w rynku pracy własnego społeczeństwa oraz napływ obcokrajowców doprowadziły do zniwelowania negatywnych efektów demograficznych, np. powszechnego zjawiska kurczenia się oraz starzenia niemieckiego społeczeństwa.

Powodem wzrostu zatrudnienia jest utrzymujšca się dobra koniunktura gospodarcza. Ósmy rok z rzędu odnotowano wzrost PKB. Istotnš rolę odegrał także wzrost konsumpcji gospodarstw domowych będšcy następstwem wzrostu realnych wynagrodzeń.

Ponieważ w opinii wiodšcych ekspertów ożywienie gospodarcze w Niemczech powinno się utrzymać, spodziewany jest kolejny rekord zatrudnienia. Monachijski Instytut Ifo liczy się w bieżšcym roku ze wzrostem liczby zatrudnionych do 44,8 mln, a w 2019 roku nawet do 45,2 mln pracowników.

Więcej składek na ubezpieczenia społeczne

Jak wynika ze statystyk najwięcej 536 tys. (1,7 proc.) nowych miejsc pracy powstało w 2017 roku w branży usługowej. Lwiš częœć, bo 214 tys. stanowiło w tym zatrudnienie w usługach publicznych: w sektorze zdrowia i wychowania. Odnotowano też wzrost zatrudnienia w sektorze produkcyjnym i budowlanym. Natomiast spadło ono w porównaniu z rokiem 2016 w rolnictwie oraz gospodarce leœnej.

Statystycy podkreœlajš, że wzrosła także liczba pracowników płacšcych składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejszyła się liczba osób wykonujšcych prace dorywcze. Do nich zaliczajš się także pracownicy zatrudnieni w wymiarze mniejszym niż wymiar minimalny. 

 

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL