Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

#RZECZoBIZNESIE: Robert Strzelecki: Ciężko jest znaleźć dobrego informatyka

tv.rp.pl
W Polsce w zależnoœci od statystyk, na rynku brakuje od 50 do 200 tys. informatyków – mówi Robert Strzelecki, wiceprezes TenderHut, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Komisja Europejska szacuje, że do 2020 r. w Europie będzie brakowało 800 tys. informatyków.

- Do wypełnienia tej luki aspirujš Indie. Duży potencjał ludzi majš też Chiny. Może stamtšd nadejdzie pomoc. Miejmy nadzieję, że to jednak nasze szkolnictwo pomoże zapełnić tę lukę – stwierdził goœć.

Do tej pory ogólna liczba studentów decydowała o dotacji dla uczelni. Teraz będzie ona zależała od liczby studentów przypadajšcych na jednego wykładowcę. Im będzie ich więcej, tym państwowa dotacja na uczelnię będzie mniejsza.

- To nas niepokoi. Już na etapie studiów pracodawcy starajš się zdobyć pracowników, stażami lub innymi zachętami. Jeżeli teraz zmniejszy się liczba studentów, będzie to problematyczne dla całej branży - ocenił Strzelecki.

- Rynek informatyczny jest coraz bardziej konkurencyjny i firmy muszš pomóc uczelniom w modelu mniej lub bardziej komercyjnym – dodał.

Przyznał, że jeszcze kilka lat temu Polska była atrakcyjnym krajem dla informatyków z Ukrainy czy Białorusi.

- W tej chwili wynagrodzenia na Ukrainie sš porównywalne. Częœć z nich wraca na Ukrainę, a częœć wyjeżdża na zachód – tłumaczył.

Przypomniał, że w Charkowie jest ponad 40 uniwersytetów na 1,6 mln mieszkańców. - My takiego centrum kształcenia kadr nie mamy w Polsce – zaznaczył.

Strzelecki podkreœlił, że jeżeli szkolimy informatyka, to on bardzo szybko zaczyna zarabiać pienišdze i szybko płaci podatki.

Tłumaczył ,że powstawanie centrów informatycznych w Polsce to kwestia tego, że jesteœmy efektywniejsi kosztowo.

- Z drugiej strony nasza kadra i umiejętnoœci sš znane szeroko na œwiecie. Polska jest zwykle notowana w pierwszej pištce krajów, które potrafiš programować. Ważne jak będziemy to dalej rozwijali – mówił.

Goœć zaznaczył, że jedynym Ÿródłem informatyków sš wyższe studia.
- Częœć firm i różnych organizacji przeszkala ludzi na programistów, co najmniej do etapu juniora. Jest takich szkół kilka – zaznaczył.

Strzelecki podkreœlił, że przedsiębiorcy muszš aktywnie rozpoczšć współpracę z uczelniami.

- Bez studiów i kształcenia kadry, nie ma szans, żebyœmy mogli się rozwijać – ocenił.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL