Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Jest taki europejski kraj, gdzie pracujš prawie wszystkie matki. Zgadniecie?

Fotolia
Szwecja może wykazać się najwyższym odsetkiem pracujšcych matek spoœród wszystkich krajów rozwiniętych. Ponad 80 proc. szwedzkich matek pracuje. W Polsce ten odsetek wynosi ok. 69 proc.

Œredni wskaŸnik zatrudnienia matek w krajach OECD wynosi 66 proc. W Austrii, Danii, Portugalii, Słowenii, Szwecji i Szwajcarii pracuje ponad 75 proc. matek dzieci do 14 roku życia. Z kolei w Chile, Grecji, Meksyku, Słowacji, Hiszpanii, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech wskaŸnik nie przekracza 60 proc. W Turcji pracę ma tylko co trzecia matka. Polska ( 69 proc.) plasuje się nieco powyżej œredniej OECD.

W większoœci krajów ponad połowa matek pracuje w pełnym wymiarze godzin. W Czechach, Portugalii, Słowenii, na Litwie, a także w Polsce z pełnego etatu nie rezygnuje ponad 90 proc. pracujšcych matek. Z kolei w Austrii, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii większoœć pracujšcych matek utrzymuje się z niepełnego wymiaru godzin. W Holandii tylko co trzecia pracujšca matka zostaje przy pełnym etacie, reszta dzieli czas między pracę zawodowš a wychowanie.

W statystykach wzięte zostały pod uwagę kobiety w wieku 15-64 lat wychowujšce dziecko w wieku 0-14 lat. W ramach Dnia Matki w USA – który za oceanem obchodzony był w tym roku 10 maja – szefowa operacyjna Facebooka Sheryl Sandberg zaapelowała o lepsze traktowanie pracujšcych matek.

– Wszyscy jesteœmy odpowiedzialni za pomoc matkom, jak również ojcom, by mogli znaleŸć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a domowym. Nie powinniœmy ryzykować utraty pracy, by sprostać podstawowym potrzebom, jakie majš nasze rodziny – napisała na swoim koncie. Ta 47-letnia wdowa, matka dwójki dzieci w swojej ksišżce „Lean In” promuje ambitne postawy matek w pracy.

Zmiany istotne dla pracujšcych matek – a także ojców – przewiduje projekt nowej dyrektywy Komisji Europejskiej.

Przewiduje on m.in., że cztery miesišce urlopu rodzicielskiego będzie musiał wykorzystać ojciec dziecka. Inaczej przepadnš. Stracš na tym matki, bo dziœ mogš korzystać z całego urlopu rodzicielskiego, który łšcznie z macierzyńskim daje pełny rok płatnej opieki po porodzie. Bruksela tłumaczy te propozycje koniecznoœciš aktywizacji zawodowej kobiet i zapewnienia im równych szans na rynku pracy. Różnie można to jednak oceniać.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL